| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Ewidencja księgowa zaliczki na podróż służbową

Ewidencja księgowa zaliczki na podróż służbową

Po raz pierwszy wysyłamy pracownika w podróż służbową za granicę. Chcemy mu wypłacić zaliczkę w euro. Czy jest to możliwe? Jak wyglądać będą w związku z tym rozliczenia w podatku dochodowym i jak należy ująć tę operację w księgach rachunkowych?

Warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn.zm.). Powyższe rozporządzenie ma również zastosowanie do innych podmiotów niż tylko wymienione, czyli również do Państwa.
Zgodnie z tym rozporządzeniem z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1) diety;
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów i dojazdów,
b) noclegów,
c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Wysyłając pracownika w podróż służbową za granicę pracodawca ma obowiązek wypłaty pracownikowi zaliczki na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Zaliczka ta powinna być wypłacana w walucie obcej. Za zgodą pracownika może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od zakończenia podróży (w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej). Do rozliczenia tego pracownik musi załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki. Nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.
Zgodnie z przepisami koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Ważne jednak jest to, by koszty te miały związek z przychodem. W tym wypadku, by podróż służbowa, w którą wysyłacie Państwo pracownika, miała związek z osiąganiem przychodów przez Państwa.
Wypłacane delegacje będące Państwa kosztem należy ujmować w księgach rachunkowych zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), tj. na dzień ich poniesienia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Ustawodawca nie określił jednak wprost w ustawie, co należy uważać za dzień przeprowadzenia operacji związanej z kosztami delegacji. Pozostawił to do uznania każdemu podmiotowi. Dlatego też w zakładowym planie kont powinien znajdować się zapis, jaki dzień będzie dniem przeprowadzenia takiej operacji. Czy będzie to na przykład dzień rozliczenia delegacji czy też dzień wystawienia poszczególnych rachunków.
reklama

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Personel i Zarządzanie 4/201742.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »