| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Kiedy odpis aktualizacyjny może być kosztem

Kiedy odpis aktualizacyjny może być kosztem

Kontrahent zalega ze spłatą należności za fakturę z terminem płatności 19 grudnia 2000 r. Sprawę skierowano do sądu 6 marca 2002 r. Wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i spółka uzyskała nakaz zapłaty z 9 września 2003 r. Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji spółka złożyła w 2005 r. Na tę należność był utworzony w 2002 r. odpis aktualizacyjny, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Czy w 2005 r. można uznać go za koszt uzyskania przychodu? Czy należność nie uległa przedawnieniu?

W 2005 r. zostały spełnione wszystkie warunki, aby odpis ten zaliczyć do kosztów podatkowych. W związku z tym do celów podatkowych należy wykazać koszt tego odpisu w 2005 r. Można to zrobić w deklaracji na zaliczkę na podatek za miesiąc, w którym złożono wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Koszt ten będzie wykazany również w zeznaniu rocznym. Ponieważ do celów rachunkowych odpis był już utworzony w 2002 r., to jego zaliczenie w koszty podatkowe będzie obojętne dla celów rachunkowych. Operacja ta będzie miała zatem znaczenie podatkowe, a nie rachunkowe. W szczególności nie należy rozwiązywać tego odpisu i tworzyć nowego w 2005 r.
Oczywiście kosztem podatkowym nie będzie odpis aktualizacyjny w części dotyczącej podatku VAT, który nie był przychodem należnym.
Odnośnie do tego, czy powyższa wierzytelność nie uległa przedawnieniu, to jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Przepisem szczególnym jest w tym przypadku art. 554 k.c., na podstawie którego roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Jeżeli zatem roszczenie dotyczy sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, np. towarów handlowych, to przedawnia się z upływem 2 lat. Zgodnie jednak z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast na podstawie art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu w 2003 r. nie mogło zatem ulec przedawnieniu w 2005 r.

•   art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539.
•   art. 12 ust. 3, art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
•   art. 118, art. 123 § 1 pkt 1, art. 125 § 1, art. 554 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783

Krzysztof Lis
konsultant podatkowy


reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »