| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Kiedy można odliczyć VAT z kopii dokumentu celnego

Kiedy można odliczyć VAT z kopii dokumentu celnego

Podczas sprawdzania zasadności salda rozrachunków z urzędem celnym, dotyczących kilku naszych przedpłat na VAT z roku 2003 i jednej z 2002, stwierdzono brak kilku dokumentów SAD. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy ustalono, że owe dokumenty w ogóle do nas nie przyszły. Po zwróceniu się na piśmie do urzędu celnego otrzymaliśmy potwierdzone kserokopie dokumentów SAD, za zgodność z oryginałem (data potwierdzenia 8 marca 2006 r.). Kiedy przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT?

RADA
Czytelnik będzie, co do zasady, posiadał prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z uwierzytelnionej przez organ celny kopii dokumentu SAD w miesiącu otrzymania tej kopii lub w miesiącu następnym.

UZASADNIENIE
Dokumenty celne mogą być podstawą dokonania odliczenia podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu, stanowi bowiem suma kwot wynikająca z dokumentu celnego.
Momentem, w którym podatnik uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku naliczonego, jest, co do zasady, okres rozliczeniowy, w którym otrzymał on dokument celny, lub okres następny.

Przykład
Podatnik otrzymał dokument celny SAD 14 maja 2006 r. Rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne. W takiej sytuacji będzie mógł odliczyć podatek naliczony, wynikający z dokumentu celnego, w rozliczeniu za maj albo czerwiec 2006 r.

Przykład
Podatnik otrzymał dokument celny SAD 14 maja 2006 r. Rozlicza się z podatku VAT za okresy kwartalne. W takiej sytuacji będzie mógł odliczyć podatek naliczony, wynikający z dokumentu celnego, w rozliczeniu za II kwartał albo za III kwartał 2006 r.

Trzeba jednak zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie uszczegóławia zakresu pojęcia „dokument celny”. Przepisy wykonawcze do ustawy o VAT nie zawierają również, tak jak w odniesieniu do faktur, szczegółowych regulacji stanowiących o tym, co powinien zawierać prawidłowy dokument celny.
W praktyce przyjmuje się, że dokumentami celnymi są Jednolite Dokumenty Administracyjne SAD. Należy się jednak zastanowić, czy uwierzytelniona kopia takiego dokumentu również będzie mogła zostać uznana za dokument celny. W tym celu należy dokonać analizy samego pojęcia dokumentu celnego.
Analizę taką rozpocząć należy od uzyskania odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle jest ten dokument. W tym zakresie odwołać się można do definicji określonej w Kodeksie karnym. Gdzie w art. 115 § 14 znajduje się definicja, zgodnie z którą „dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym związane jest określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.
Określenie „celny” stanowi natomiast wskazanie, że określony dokument ma swoje źródło w prawie celnym albo dokumentuje okoliczności mające znaczenie z punktu widzenia prawa celnego.
Należy stwierdzić, iż dopuszczalne jest uznanie, zgodnie z którym dokumentem celnym jest również uwierzytelniona przez organ celny kopia dokumentu SAD, mimo że przepisy nie mówią o duplikatach faktur. Z treści takiej uwierzytelnionej kopii dokumentu, który nie został wcześniej stronie doręczony, wynika okoliczność, mająca dla podatnika znaczenie prawne, jaką jest możliwość odliczenia podatku naliczonego.
reklama

Źródło:

Biuletyn VAT

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »