| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ująć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopism

Jak ująć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopism

W ostatnich miesiącach roku zawsze odnawiamy prenumeraty czasopism na rok następny. Dokonujemy przedpłat bądź płatności za całość prenumeraty. Jak prawidłowo należy ująć koszty prenumerat w księgach rachunkowych i w bilansie?


RADA
Poniesione na koniec roku wydatki w związku z prenumeratą czasopism będą dotyczyły przyszłego okresu sprawozdawczego; dla zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów powinny zostać ujęte w bilansie po stronie aktywów jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

UZASADNIENIE
Ustawa o rachunkowości określa nadrzędne zasady wyceny poszczególnych grup aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wielkości czynników wpływających na wynik finansowy jednostki.
W odniesieniu do prenumerat, czyli klasycznych kosztów rozliczanych w czasie, szczególnie znaczenie mają:
•  zasada memoriału – nakazująca ująć w księgach rachunkowych jednostki wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
•  zasada współmierności – polegająca na tym, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Koszty prenumerat nieraz uznaje się za mające pośredni związek z prowadzoną działalnością i zalicza do kosztów okresu, w którym zostały poniesione. Jednak korzystanie z wydawnictw (na które zakupiono prenumeratę) odbywać się będzie w roku następnym. Ponieważ w momencie wydatkowania środków istnieje potencjalna możliwość realizacji korzyści w przyszłości, uzasadnia to ujęcie prenumerat na koncie „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Aktywowanie kosztów prenumeraty na dzień bilansowy i ujęcie ich w księgach rachunkowych jednostki dokonuje się najczęściej na podstawie faktury VAT wystawionej przez danego wydawcę po otrzymaniu przez niego stosownej wpłaty. Zazwyczaj czas prenumeraty obejmuje okres nie dłuższy niż jeden rok. Dlatego odpisywanie ich w ciężar kosztów jednostki będzie następowało najczęściej w miesięcznych ratach, stanowiących odpowiednią część wykupywanej prenumeraty (np.: 1/12 w przypadku prenumeraty rocznej).

UWAGA!
Długość okresu przyjętego do całkowitego odpisania poniesionych wydatków powinna odpowiadać okresowi korzystania z prenumeraty.

Przykład
29 listopada 2006 r. firma ABC dokonała z własnego rachunku bieżącego przelewu środków pieniężnych tytułem zapłaty 100% ceny za prenumeratę na 2007 r. w kwocie 1540,80 zł (kwota brutto, w tym 7% VAT). 7 grudnia 2006 r. firma ABC otrzymała fakturę VAT od wydawcy na wartość wpłaconej kwoty:

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK