| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Księgowe ujęcie transakcji związanych ze świadectwami pochodzenia energii elektrycznej

Księgowe ujęcie transakcji związanych ze świadectwami pochodzenia energii elektrycznej

W ostatnich latach zaobserwować można na polskim rynku co raz dynamiczniejszy rozwój energetyki odnawialnej. Jednym z charakterystycznych elementów tego rynku są funkcjonujące od 1 października 2005 roku, świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, czyli tak zwane świadectwa pochodzenia energii lub zielone certyfikaty. Są one wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 9e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne i stanowią podstawę otrzymania wynikających z nich praw majątkowych.

Często spotykanym problemem księgowym i podatkowym jest sposób ujęcia tych praw w księgach handlowych oraz ich rozliczenie. Charakterystyczną cechą świadectw pochodzenia jest ich zbywalny charakter – stanowią one towar giełdowy będący przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Polskie przepisy księgowo-podatkowe nie zawierają konkretnych rozwiązań odnoszących się do świadectw pochodzenia, jako specyficznego elementu działalności przedsiębiorstw energetycznych. Źródłem informacji księgowych jest Uchwała nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26.06.2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Wiedzę w zakresie tematów podatkowych wywieść należy natomiast z linii orzecznictwa, jakie ukształtowało się na przestrzeni czasu w tej materii.

Podstawa żądania wydania świadectw pochodzenia

Podstawą żądania wydania świadectwa pochodzenia jest ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Czas, jaki może upłynąć od momentu wytworzenia energii z OZE do momentu otrzymania stosownych świadectw, jest często długi. Jak wskazuje Uchwała KSR (pkt. 14) do czasu otrzymania (przyznania) świadectw pochodzenia, informacje o ich wartości wykazuje się w ewidencji pozabilansowej. Podstawą ujęcia w  ewidencji jest iloczyn wytworzonej energii z odnawialnych źródeł (potwierdzony przez operatora systemu przesyłowego) oraz cena tych świadectw na giełdzie z dnia otrzymania potwierdzenia.

E Spółka z o.o. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W miesiącu lipcu 2014 roku wytworzyła ona 1000 MWh energii z tych źródeł, co zostało potwierdzone przez operatora w dniu 02.08.2014 roku. W dniu 02.08.2014 roku nie były dokonywane notowania na TGE w zakresie obrotu prawami majątkowymi (tzw. Index POMOZE_A - indeks na TGE określający cenę Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w OZE w okresie od 1 marca 2009). Ostatnie znane notowanie miało miejsce w dniu 01.08.2014 roku; index POMOZE_A wyniósł wówczas 177,00 złotych za każde świadectwo pochodzenia. Zatem szacunkowa wartość rynkowa przyszłych świadectw pochodzenia jakie otrzyma Spółka wyniesie 177.000,00 złotych.

Spółka winna w ewidencji pozabilansowej dokonać ewidencji

Konto 390 – Świadectwa pochodzenia należne (POZABILANSOWE)
Wn: 177.000,00 zł
Konto 799 – szacowane przychody z tytułu otrzymania świadectw pochodzenia (POZABILANSOWE)
Ma: 177.000,00 zł

Koszty uzyskania przychodów – ujęcie w księgach rachunkowych

Otrzymanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej

W momencie kiedy przedsiębiorstwo energetyczne otrzyma potwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) świadectwa pochodzenia winno je ująć w ewidencji bilansowej, dokonując jednocześnie korekty zapisu (STORNO) na kontach pozabilansowych. Pkt. 16 Uchwały wskazuje, iż wycenę świadectw pochodzenia otrzymanych (potwierdzonych) dokonuje się poprzez przemnożenie ilości świadectw i ceny giełdowej z dnia przyznania świadectw.

E spółka z o.o. w dniu 12 września 2014 roku otrzymała świadectwa pochodzenia dotyczące energii wytworzonej w OZE w miesiącu lipcu w ilości odpowiadającej 1000 MWh. Cena tych świadectw wynikająca z bieżących notowań na TGE na dzień 12 września to 190 PLN za każde świadectwo.

Spółka w swojej ewidencji winna dokonać następujących zapisów

Korekta zapisu na kontach pozabilansowych (w wartości przyjętej do wcześniejszego ujęcia)

Konto 390 – Świadectwa pochodzenia należne (POZABILANSOWE) ( STORNO)
Wn: (-177.000,00 zł)
Konto 799 – szacowane przychody z tytułu otrzymania świadectw pochodzenia (POZABILANSOWE)
Ma: (-177.000,00 zł)( STORNO)

Ujęcie otrzymanych i potwierdzonych świadectw pochodzenia

Konto 330 – Towary w magazynach (w analityce „świadectwa pochodzenia)
Wn.: 190.000,00 zł
Konto 711 – Przychody ze sprzedaży energii (w analityce „przychody z tyt. Otrzymania świadectw pochodzenia”)
Ma: 190.000,00 zł

Nowe formularze CIT od 2015 roku

Obrót świadectwami pochodzenia na TGE

Jak wspomniano, świadectwa pochodzenia stanowią towar giełdowy, zatem mogą podlegać sprzedaży. W przypadku dokonania sprzedaży świadectw pochodzenia na TGE przedsiębiorstwo energetyczne ujmuje, na podstawie wystawionej faktury sprzedaży przychód z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia oraz ewidencjonuje koszt własny sprzedanych towarów, przyjmując za podstawę jedną z metod określanych przez art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości (FIFO, LIFO).

E spółka z o.o. posiada świadectwa pochodzenia odpowiadające 1000 MWh energii wytworzonej w OZE. W dniu 12 grudnia 2014 sprzedała 500 świadectw pochodzenia na TGE za cenę 210 zł za każde świadectwo. Koszt nabycia jednego świadectwa (historyczny) to 190 zł.

Spółka zobowiązana jest do ujęcia w swojej ewidencji księgowej:

Przychód ze sprzedaży świadectw pochodzenia (na podstawie wystawionej faktury)

Konto 712 – Przychody ze sprzedaży towarów (w analityce „Świadectwa pochodzenia”

Ma: 105.000,00 zł
Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami
Wn: 129.150,00 zł
Konto 225 – Rozliczenie VAT
Ma: 24.150,00 zł

Koszt własny sprzedanych świadectw (spółka dokonuje wyceny kosztu własnego metodą FIFO)

Konto 330 – Towary w magazynach (w analityce „świadectwa pochodzenia)
Ma: 95.000,00 zł
Konto 722 – Koszt własny sprzedanych towarów (w analityce „świadectwa pochodzenia”)
Wn: 95.000,00 zł

Prowadząc ewidencję księgową przedsiębiorstwa energetycznego należy pamiętać także o kilku ważnych kwestiach związanych z zasadami rachunkowości:

  1. Wszystkie kwestie związane z księgowym ujęciem transakcji dotyczących świadectw pochodzenia winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w polityce rachunkowości jednostki
  2. Przedsiębiorstwo ma prawo wyboru odmiennych zasad ewidencji wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  3. Zgodnie z KSR podaje w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego informacje przedstawiające w sposób pełny jego działania w zakresie wywiązywania się z obowiązków i gospodarowania świadectwami pochodzenia oraz prawami majątkowymi z nimi związanymi.
  4. W przypadku gdy wartości wynikające z transakcji związanych z obrotem energią i świadectwami pochodzenia stanowią wartości istotne w całokształcie działalności jednostki, winna ona wykazać je jako odrębne pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu.
  5. Na dzień bilansowy dokonuje wyceny aktywów (Świadectw Pochodzenia) zgodnie z ceną rynkową

Marcin Wyrzykowski

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK