| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Zamykanie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej

Zamykanie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej

Sporządzenie sprawozdania finansowego poprzedzone jest czynnościami przygotowawczymi w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych, niezależnie od techniki ich prowadzenia.

Kolejna czynność wchodząca w skład zamknięcia ksiąg rachunkowych to rozliczenie udzielonych zaliczek. Następnie dochodzi do rozliczenia dotacji otrzymanych i przekazanych innym jednostkom. Jeżeli w wyniku rozliczenia otrzymanych dotacji z budżetu państwa jednostka ma zwrócić określoną kwotę z otrzymanej dotacji, to o kwotę zwrotu dokonanego przed 15 stycznia 2008 r. należy pomniejszyć zrealizowane dochody 2007 r. Jeżeli zwrot nastąpił po tym terminie, to jednostka powinna zaplanować na ten cel wydatki w par. 291 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zamykając księgi trzeba również rozliczyć poniesione wydatki na inwestycje. Kolejna czynność polega na dokonaniu umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy pamiętać również o zweryfikowaniu stanu pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i ich umorzenia.

Należy przeanalizować i wyjaśnić dochody występujące w par. 298 Wpływy do wyjaśnienia i dokonanie odpowiednich przeksięgowań.

Konieczne jest przeprowadzenie w obowiązujących terminach inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych. W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych dokonanie ich wyjaśnienia i ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych roku, w którym ją przeprowadzono.

Naliczając na koniec kwartału odsetki od należności należy pamiętać o wykazaniu odsetek w danych uzupełniających do bilansu jednostki, jak również w sprawozdaniach budżetowych.

Pamiętać trzeba również o: naliczenie różnic kursowych w przypadku występowania aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz o przeanalizowaniu zapisów na kontach pozabilansowych w zakresie zaangażowania.

Kolejna czynność związana z zamykaniem ksiąg to sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych - tzw. bilans wstępny i dokonanie weryfikacji zawartych w nim danych.

Następnie należy dokonać obowiązkowych przeksięgowań w ewidencji jednostki budżetowej, a mianowicie:

• zrealizowanych dochodów i wydatków oraz dotacji na konto 800 „Fundusz jednostki”,

• zrealizowanych przychodów i kosztów na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Dwie ostatnie czynności związane z zamykaniem ksiąg, to:

• sporządzenie obowiązkowych sprawozdań budżetowych, określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej i powiązanie danych zawartych w tych sprawozdaniach z zapisami ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej,

• sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, stanowiących podstawę sporządzenia bilansu jednostki budżetowej.

Barbara KoŁodziej

gp@infor

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

GP
CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK