| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Standardy rachunkowości domów maklerskich

Standardy rachunkowości domów maklerskich

Od 1 grudnia 2015 r. zmienił się sposób prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym domów maklerskich. Nie będą już oddzielnie wykazywane zyski i straty nadzwyczajne. Zaś do aktywów bilansu trafiły informacje o akcjach własnych i należnych wpłatach na kapitał.

Zmodyfikowane elementy

Zmiany w rozporządzeniu są związane także z przeniesieniem informacji o akcjach własnych i należnych wpłatach na kapitał podstawowy do aktywów bilansu. W tym elemencie sprawozdania będą one prezentowane w pozycjach: „XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy” i „XIII. Udziały (akcje) własne”. Usunięto oczywiście te pozycje z pasywów bilansu i uchylono pozycje: „2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)”, „3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)”.

Polecamy: Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny

Konieczne korekty wprowadzono także w zestawieniu zmian w kapitale własnym i uchylono: „2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu”, „2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy”, „2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu”. Uchylone zostają też pozycje: „3. Udziały (akcje) własne na początek okresu”, „3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu”. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone we wzorach dotyczących skonsolidowanego sprawozdania domu maklerskiego.

Wprowadzone zmiany są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 182, s. 19).

Zmiana polityki rachunkowości w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r.

Warto pamiętać, że rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2015 r. określa zasady szczególne rachunkowości, czyli podlega pod generalne zasady określone w ustawie o rachunkowości. Zaś ustawa z 23 lipca 2015 r. wskazuje, że jej nowe regulacje należy zastosować do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednak można je zastosować wcześniej – już do sprawozdań przygotowanych na dzień bilansowy przypadający po 23 września 2015 r. ©?

PRZYKŁAD

Pożar obiektu

Dom maklerski Prospectus prowadzi działalność we własnym budynku. W związku z pożarem obiektu został zniszczony sprzęt o wartości księgowej 290 000 zł. Otrzymane odszkodowanie wyniosło 320 000 zł. Poniżej zamieszczono sposób prezentacji skutków tego zdarzenia przed zmianą rozporządzenia i po niej (w wersji bez pozycji szczegółowych).

Rachunek zysków i strat przed zmianą rozporządzenia

Rachunek zysków i strat po zmianie rozporządzenia

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

2 560 000,00

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

2 560 000,00

II. Koszty działalności maklerskiej

1 230 000,00

II. Koszty działalności maklerskiej

1 230 000,00

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I–II)

1 330 000,00

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I– II)

1 330 000,00

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1 326 000,00

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1 326 000,00

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

2 124 500,00

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

2 124 500,00

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

–798 500,00

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

–798 500,00

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

63 230,00

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

63 230,00

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

23 600,00

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

23 600,00

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

39 630,00

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

39 630,00

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 593 200,00

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 593 200,00

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 369 000,00

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 369 000,00

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

224 200,00

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

224 200,00

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

120 000,00

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

440 000,00

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

35 600,00

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

325 600,00

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

65 200,00

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

65 200,00

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+I–X+XII+XIII–XIV+XV)

944 930,00

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

974 930,00

XVII. Przychody finansowe

32 600,00

XVII. Przychody finansowe

32 600,00

XVIII. Koszty finansowe

45 300,00

XVIII. Koszty finansowe

45 300,00

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

932 230,00

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII –XVIII)

962 230,00

XX. Zyski nadzwyczajne

320 000,00

Uchylone

1. Losowe

320 000,00

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

290 000,00

1. Losowe

290 000,00

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI)

962 230,00

XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII–XVIII)

962 230,00

XXIII. Podatek dochodowy

285 000,00

XXIII. Podatek dochodowy

285 000,00

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

677 230,00

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

677 230,00

dr Katarzyna Trzpioła

Katedra Finansów i Rachunkowości UW

Podstawa prawna:

- Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333),

- Rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz.U. poz. 1877).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK