| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych - opodatkowanie VAT

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych - opodatkowanie VAT

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych niemających waloru konsumpcyjnego, takich jak katalogi, ulotki, cenniki i plakaty reklamowe, nie podlega opodatkowaniu VAT.

 Ulotki reklamowe, a rozliczanie VAT

W celu zwiększania wartości sprzedaży prowadzimy działania promocyjne skierowane do dystrybutorów produktów naszej spółki oraz do klientów detalicznych. W ramach realizowanych działań m.in. przekazujemy nieodpłatnie materiały promocyjne i reklamowe. Generalnie są to różnego typu katalogi, ulotki, cenniki i plakaty reklamowe, zawierające szczegółowe informacje o wyrobach spółki. Zdarza się, że jednostkowa cena nabycia netto katalogów przekracza kwotę 10 zł. Przy ich zakupie każdorazowo odliczamy VAT. Czy w takiej sytuacji powinniśmy opodatkować nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych podatkiem od towarów i usług? Nie prowadzimy dokładnej ewidencji przekazywanych towarów.

Nie, nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych, takich jak katalogi, cenniki, ulotki i plakaty reklamowe, nie podlega VAT.

Problematykę nieodpłatnego przekazania towarów reguluje art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Według tego przepisu dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy czym nie podlega opodatkowaniu przekazanie prezentów o małej wartości i próbek towaru, jeżeli to przekazanie jest dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Od 1 kwietnia 2013 r. z tego wyłączenia nie korzystają drukowane materiały reklamowe.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Terminy odliczania VAT w 2014 r.

Prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicję prezentu o małej wartości zawarto w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Oznacza to, że obecnie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde przekazanie nieodpłatnie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, jeżeli przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów bądź ich części składowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. I to niezależnie od tego, czy odliczenie przysługiwało w całości czy tylko w części. Wyjątkiem są próbki towaru oraz prezenty o małej wartości, pod warunkiem że ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W Państwa przypadku przekazywane materiały z pewnością nie mogą być uznawane za próbki towaru. Prezentami o małej wartości mogłyby być natomiast tylko te produkty, których jednostkowa cena netto nabycia bądź wytworzenia nie przekracza kwoty 10 zł. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na szczegółowe ustalenie, komu i jakie materiały przekazywano.

Rozpatrując kwestię nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i promocyjnych, należy mieć jednak na uwadze przede wszystkim charakter tych produktów. Nie są to bowiem towary konsumpcyjne. Celem ich przekazania jest poinformowanie potencjalnych nabywców o oferowanym asortymencie towarów, ich właściwościach i zastosowaniu czy wreszcie cenie. Katalogi, ulotki, cenniki i plakaty reklamowe stanowią wówczas jedynie nośnik informacji, który ma zachęcać klientów do zakupu produktów Waszej firmy. Przy tego typu przekazaniu nie można mówić o konsumpcji tych towarów. Nie sposób też dopatrywać się u otrzymującego katalog lub cennik jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Podstawą konstrukcji VAT jest natomiast obciążenie tym podatkiem konsumpcji towarów lub usług. Oznacza to, że przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych niemających charakteru towarów konsumpcyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1201/10) wskazano:

W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT. Podatek od towarów i usług jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie miały wartości konsumpcyjnej.

Oczywiście jeżeli przekazywane nieodpłatnie materiały oprócz treści reklamowej miałyby również walor konsumpcyjny, jak np. artykuły biurowe z nadrukiem firmowym lub kalendarze firmowe, wówczas podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wyjątkiem będą wtedy tylko te produkty, które mogą zostać uznane za prezenty o małej wartości w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Pogląd ten potwierdziło również Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej „Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r.”, opublikowanej na stronach internetowych MF. Odnosząc się do zmiany art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w części dotyczącej drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych, wskazano:

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy drukowany materiał informacyjny i reklamowy ma wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Jeśli nie - będzie to np. katalog czy ulotka - to nie podlega on opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli tak - będzie to np. kalendarz z reklamami - to będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, chyba że będzie spełniał definicję prezentu o małej wartości. Wówczas przekazanie nieodpłatne takiego kalendarza na cele związane z działalnością gospodarczą będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK