| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > VAT 2014 > Pojazdy specjalne w VAT - jak interpretować przepisy

Pojazdy specjalne w VAT - jak interpretować przepisy

Po zmianach od 1 kwietnia 2014 r. pośród pojazdów, które zachowały status „uprzywilejowanych” w VAT, zostały wymienione pojazdy specjalne. Niestety, ich lista jest bardzo krótka w porównaniu z poprzednim stanem prawnym. W przypadku tych pojazdów nie musimy prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów ani składać zgłoszenia do urzędu.

Według definicji zamieszczonej w ustawie o VAT za pojazdy samochodowe uznawane są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. To oznacza, że za pojazd samochodowy należy uznawać każdy pojazd silnikowy (czyli wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego), którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, inny niż ciągnik rolniczy, a którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Jeżeli podatnik nabywa czy importuje taki pojazd oraz używa go w prowadzonej działalności do celów mieszanych, to za podatek naliczony uzna tylko połowę VAT od wydatków związanych z tym pojazdem. Przy czym do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, wobec których podatek od towarów i usług podlega limitowaniu, zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ograniczenie to nie ma zastosowania:

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

 W wąskiej grupie pojazdów samochodowych, do wydatków związanych z którymi nie stosuje się limitu 50%, przy jednoczesnym braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, zawierają się m.in. pojazdy specjalne.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca odwołał się do ścisłej reglamentacji pojazdów, które obecnie zaliczane są - na potrzeby VAT - do specjalnych.

Należy podkreślić, że lista samochodów specjalnych ma charakter wyszczególnienia zamkniętego, co oznacza brak możliwości jej poszerzania przez wykładnię, a status samochodów specjalnych potwierdza treść dokumentów wydanych zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

Według ustawy o ruchu drogowym pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

Dodatkowo, poprzez przepisy wykonawcze, Minister Finansów poszerzył grupę pojazdów z pełnym VAT naliczonym o, wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

1) pogrzebowy,

2) bankowóz - wyłącznie typu A i B.

Zastrzec jednak należy, że takie samochody, aby były pojazdami specjalnymi, muszę mieć tylko jeden rząd siedzeń, a gdyby jednak dysponowały większą liczbą rzędów siedzeń, wówczas ich dopuszczalna masa całkowita musi być większa niż 3 tony.

Dodatkowo pojazdy te muszą spełniać wymogi określone:

• w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866) - w przypadku pojazdów pogrzebowych;

• odpowiednio w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128, z 2012 r. poz. 1262 oraz z 2013 r. poz. 1652) - w przypadku bankowozów.

Tak popularne jeszcze niedawno bankowozy typu C nie są pojazdami z pełnym VAT naliczonym. Aby odliczyć pełny VAT, trzeba przeznaczyć pojazd wyłącznie do działalności i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów (piszemy o tym na str. 42).

Jak zatem widać, prawodawca, wprowadzając nowe regulacje dotyczące podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, skrócił listę pojazdów specjalnych.

W przypadku pojazdów specjalnych dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków są dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Tymi dokumentami są dowody rejestracyjne zawierające wpis, który potwierdza spełnienie tych wymogów, że użytkowany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. do 100% odliczenia VAT uprawniały wszystkie pojazdy specjalne, gdy z dokumentów wynikało, że pojazd spełnia warunki z ustawy o ruchu drogowym.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »