| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak rozliczyć w księgach rachunkowych poniesioną w roku poprzednim stratę bilansową

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych poniesioną w roku poprzednim stratę bilansową

Stratę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można pokryć między innymi z kapitału zapasowego. W spółdzielni w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a następnie z innych funduszy własnych.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podobnie jak w przypadku decyzji o podziale wykazanego w sprawozdaniu finansowym zysku, skuteczną decyzję o pokryciu straty można podjąć dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jeżeli firma zobowiązana jest do badania sprawozdań zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, musi spełnić dodatkowy warunek. Wymagane jest, aby prawidłowość sporządzonego przez nią sprawozdania była potwierdzona przez biegłego rewidenta pozytywną opinią z zastrzeżeniami lub bez.

Decyzja o pokryciu straty danej jednostki jest nieważna z mocy prawa, jeżeli mimo ustawowego obowiązku jednostka nie poddała sprawozdania badaniu, biegły rewident odmówi wydania opinii bądź też będzie ona negatywna. W księgach rachunkowych pod datą zatwierdzenia sprawozdania stratę należy zaewidencjonować w następujący sposób: strona Wn konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”, strona Ma konta 860 „Wynik finansowy”.


Spółki kapitałowe


W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stratę można pokryć z kapitału zapasowego, który tworzony jest zgodnie z umową spółki i przepisami kodeksu spółek handlowych. Decyzję o przeznaczeniu tego kapitału na pokrycie poniesionej straty podejmuje się na podstawie uchwały wspólników. W ewidencji księgowej odzwierciedlone jest to zapisem: strona Wn konta 802 „Kapitał zapasowy”, strona Ma konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Strata może być również pokryta z kapitału zakładowego spółki. Należy w takim przypadku pamiętać, że wymaga to zmiany w umowie spółki, uchwały zgromadzenia wspólników, a także zmiany wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zapis księgowy pokrycia straty w ten sposób ujmuje się pod datą wpisu do KRS w następujący sposób: strona Wn konta 801 „Kapitał zakładowy”, strona Ma konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Na pokrycie strat może być wykorzystany kapitał z dopłat wspólników. Tworzy się go w oparciu o art. 177 i 178 kodeksu spółek handlowych na podstawie podjętych uchwał. Przeksięgowanie środków na pokrycie straty następuje w sposób analogiczny jak w przypadku wcześniejszych kapitałów. Natomiast wniesienie dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod datą określoną w uchwale jako termin ich wniesienia należy ująć zapisem: strona Wn konta 254 „Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dopłat”, strona Ma konta 805 „Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników”.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 233 kodeksu spółek handlowych, w przypadku poniesienia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością straty, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd powinien zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki.

Podobnie jest w przypadku spółki akcyjnej. Takie działania należy podjąć, jeżeli zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, w bilansie zostanie wykazana strata przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Natomiast, gdy strata jest mniejsza, powinna zostać podjęta decyzja, w jaki sposób zostanie ona pokryta, np. dopłaty, przyszłe zyski, emisja nowych akcji.


Strata w spółdzielni


W spółdzielni straty bilansowe pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego. Jeżeli środków tych nie wystarczy w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszy własnych spółdzielni według kolejności ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu spółdzielni mogą być pokryte w roku następnym. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to przewiduje statut.

Ewidencja pokrycia straty z funduszy własnych będzie zależała od decyzji walnego zgromadzenia . Jeżeli strata pokryta została z funduszu zasobowego, ewidencja będzie przeprowadzona w następujący sposób: strona Wn konta zespołu 8 „Fundusz zasobowy”, strona Ma na konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

Warto zwrócić uwagę, na szczególny typ spółdzielni, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa. W tym przypadku właściwie nie obowiązuje zasada ograniczonej odpowiedzialności, gdzie członkowie odpowiadają do wysokości deklarowanych udziałów. W art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określone są obowiązki majątkowe członków spółdzielni w stosunku do niej, m.in. uczestniczenie w innych zobowiązaniach. W praktyce obciąża członków obowiązkiem uczestniczenia we wszystkich stratach ponoszonych przez spółdzielnie. Spółdzielnia może więc pokrywać poniesioną stratę ze wszystkich funduszy własnych. Dotyczy to również np. funduszu remontowego. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CSK 412/06, niepublikowany).


Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

- Art. 177-178, art. 233 oraz art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

- Art. 90 par. 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK