| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi

Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było to średnio 40 tys. zł). Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który zawiera szereg ułatwień, w tym m.in. dla pracowników i firm po powodzi.

W projekcie przyznano dodatkowe ułatwienia dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy na skutek powodzi ograniczyli lub zaprzestali przejściowo jej prowadzenia i nie posiadają środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Będą oni mogli uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłaty dla pracowników. Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za okres, w którym wystąpiła powódź.

Proponuje się także wprowadzenie regulacji umożliwiającej udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacja ta umożliwi udzielanie ulg przedsiębiorcom, bez wymogu zgłaszania do Komisji Europejskiej przez organy podatkowe każdorazowego zamiaru przyznania takiej ulgi indywidualnemu przedsiębiorcy. Przyspieszy to procedurę rozpatrywania wniosków przez organy podatkowe. Warunkiem skorzystania z ulgi w ramach programu pomocowego jest złożenie wniosku przez przedsiębiorców, w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. Przyjęte regulacje pozwolą na szybsze uruchomienie pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom.

Projekt ustawy przyznaje staroście prawo do dokonywania zwrotu, ze środków Funduszu Pracy kosztów prac interwencyjnych, poniesionych przez pracodawcę w związku z wypłatą m.in. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych skierowanych do prac lub dla pracowników na etacie. Pracodawcy będą mogli liczyć na zwrot kosztów przez okres do 12 miesięcy, nie później niż do 31 grudnia roku następnego, po którym wystąpiła powódź.

W projekcie ustawy zadbano o potrzeby osób niepełnosprawnych, poszkodowanych przez powódź. Doprecyzowano, na jakie cele będą mogły być przeznaczane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych środków określi, w drodze rozporządzenia, minister pracy i polityki społecznej. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych będą mogły być przeznaczane na odtworzenie infrastruktury i wyposażenia utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz rehabilitację pracowników niepełnosprawnych. Projekt przewiduje możliwość umorzenia pożyczek przyznanych przed powodzią ze środków z PFRON: osobom niepełnosprawnym na działalność gospodarczą lub rolniczą i zakładom pracy chronionej, pod warunkiem, że w związku z powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty pożyczki.

Projekt przewiduje także maksymalne uproszczenie i przyspieszenie procedury związanej z udzielaniem pomocy poszkodowanym, w szczególności m.in.:

- możliwość spłacania kredytów i pożyczek komercyjnych, zaciągniętych przed powodzią na remont lub budowę budynku mieszkalnego - ze środków udzielonych na usuwanie skutków powodzi;

- uproszczenia zasad odtwarzania dokumentów, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi;

- zwolnienia z opłaty skarbowej niektórych czynności podejmowanych w sprawach związanych z powodzią (np. zaświadczenia, zezwolenia, koncesje) oraz zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu;

- zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych niektórych świadczeń otrzymanych na usuwanie skutków powodzi;

- zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, dotacji związanych z usuwaniem skutków powodzi;

- złagodzenia wymogów ustawowych związanych z odbudową budynków mieszkalnych.

Nadzór nad realizacją zadań związanych z pomocą poszkodowanym będzie należeć do wojewody. Wojewoda zapewnia także współdziałanie i kieruje pracą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz służb działających na obszarze województwa.

Projekt ustawy zakłada także m.in. likwidację Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zniesienie stanowiska prezesa. Dotychczasowe zadania i kompetencje KZGW ma przejąć Główny Koordynator Gospodarki Wodnej. Proponuje się także likwidację 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej i powołanie w ich miejsce 16 wojewódzkich zarządów gospodarki wodnej.

W projekcie przewidziano zmianę organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Według nowych przepisów będą to: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (minister środowiska), Główny Koordynator Gospodarki Wodnej (sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), wojewoda, dyrektor wojewódzkiego zarządu gospodarki wodnej i organy jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie tymi sprawami zajmują się wymienione powyżej podmioty, z tym że w miejsce Głównego Koordynatora Gospodarki Wodnej funkcje te sprawuje prezes KZGW, a miejsce dyrektora wojewódzkiego zarządu gospodarki wodnej - dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Zmiany mają iść w kierunku poprawy aktualnie obowiązującego systemu i przyspieszenia procedury podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia powodzią.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK