| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak opodatkować przychody ze zbycia nieruchomości

Jak opodatkować przychody ze zbycia nieruchomości

Jak opodatkować przychód z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w drodze umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania, wykorzystywanej przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej? Czy podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu sprzedaż w 2005 r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny?

ODPOWIEDŹ US – SKRÓT
Do odpłatnego zbycia nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej zastosowanie będą miały ogólne przepisy dotyczące zbycia nieruchomości, zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej przez podatniczkę w formie darowizny będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.
KOMENTARZ EKSPERTA
Odpowiedź organu podatkowego jest słuszna. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączają z opodatkowania przychody ze zbycia nieruchomości nabytej w formie darowizny.
ODPOWIEDŹ US – WYCIĄG
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto informuje:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
• nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
• prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.
Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof stanowi, że źródłem przychodu jest m.in. sprzedaż nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli sprzedaż ta nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
Za datę nabycia nieruchomości, od której upływa 5-letni termin określony w powołanym przepisie, nie można uznać momentu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja administracyjna. Jest to bowiem tylko zmiana formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości. Nabycie prawa do nieruchomości następuje w chwili zawarcia umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania. Natomiast w myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) updof wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Do odpłatnego zbycia nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej zastosowanie będą miały ogólne przepisy dotyczące zbycia nieruchomości, zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof.
W związku z powyższym przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w formie darowizny będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) updof.

Pismo z 23 marca 2005 r. nr DF-415/9/05

Inne pisma dotyczące omawianego zagadnienia, zamieszczone w bazie internetowej:
• IB-415/005/93/04


reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »