| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Czy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego można jednocześnie zastosować dwie stawki podatkowe

Czy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego można jednocześnie zastosować dwie stawki podatkowe

Czy na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych możliwe jest w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zastosowanie jednocześnie dwóch stawek podatkowych, odpowiednio 19% i 30% lub 30% i 40%, w celu uniknięcia nadpłat lub niedopłat w podatku dochodowym?

• art. 32 ust. 1 pkt 1–3 powołanej powyżej ustawy, stanowiący, iż zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:
1) za miesiące od początku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 30% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
3) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę drugiego przedziału skali – 40% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
• art. 38 ust. 1 updof, stanowiący, iż płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, i jednocześnie przesyłają deklarację według ustalonego wzoru; jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji;
• art. 39 ust. 1 powołanej powyżej ustawy podatkowej, zgodnie z którym w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, 33 i 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.
Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy prawa, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uprzejmie informuje, iż płatnik po obniżeniu przychodu pracownika o kwotę finansowanej przez niego części składek na ubezpieczenie społeczne oraz o koszty uzyskania przychodu ustala dochód, który stanowi podstawę opodatkowania. Powyższy dochód płatnik winien opodatkować według zasad określonych w przepisie art. 32 ust. 1 updof.
WAŻNE!
Gdy dochód podatnika w danym miesiącu przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego lub drugiego przedziału skali podatkowej, płatnik winien zastosować próg podatkowy dotychczas obowiązujący. Dopiero w następnym miesiącu po przekroczeniu danego progu podatkowego należy zastosować wyższą stawkę podatku.
Uwzględniając okoliczności przedstawione w piśmie oraz przytoczone przepisy prawa, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uprzejmie informuje, iż obowiązujące przepisy podatkowe nie dają możliwości jednoczesnego zastosowania dwóch stawek podatkowych, odpowiednio 19% i 30% lub 30% i 40%, w celu uniknięcia nadpłat lub niedopłat podatku.


Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK