REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe uprawnienia dla akcjonariuszy mniejszościowych

Sławomir Biliński

REKLAMA

Od 3 sierpnia 2009 r. akcjonariusze mniejszościowi spółek publicznych uzyskają nowe uprawnienia. Ułatwią one tym akcjonariuszom wykonywanie przysługujących im praw, w tym uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. To jedne z najważniejszych dla nich zmian, wprowadzonych nowelizacją Kodeksu spółek handlowych. W następnym numerze „MONITORA księgowego” przedstawimy nowe obowiązki dla spółek wynikające z tej nowelizacji.

Nowe uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych

Dotychczas prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, mieli akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Po nowelizacji akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego będą mogli:

REKLAMA

Autopromocja

• żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Natomiast statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Wówczas to sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 k.s.h.),

• żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie będzie trzeba zgłosić zarządowi spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (21 dni w spółce publicznej) - art. 401 k.s.h.,

• przedstawiać spółce przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie bądź w postaci elektronicznej, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku - art. 401 § 4 k.s.h.

Po nowelizacji każdy z akcjonariuszy będzie mógł podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.). Akcjonariusz spółki publicznej będzie mógł także żądać od zarządu przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 k.s.h.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwoływanie walnych zgromadzeń

REKLAMA

Od 3 sierpnia 2009 r. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce będą mogli zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 k.s.h.). Zapis ten służy ochronie większości akcjonariuszy przed przypadkami nielojalności ze strony członków zarządu i rady nadzorczej. Dotychczas członkowie rad nadzorczych i zarządu mogli bronić się przed grożącym im odwołaniem (np. będącym wynikiem zmiany kontroli nad spółką), odmawiając zwołania zgromadzenia, którego chce większość kapitałowa.

Ochronie interesów akcjonariuszy służy także nowe uprawnienie rady nadzorczej. Ma ona prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, bez względu na to co zrobi zarząd (art. 399 § 2 k.s.h.). Dotychczas rada nadzorcza miała takie prawo, gdy zarząd nie zwoływał walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą. Nowe rozwiązanie uniemożliwi zarządowi będącemu w konflikcie z radą nadzorczą działanie na zwłokę lub udaremnianie wniosku rady (np. przez zwołanie z własnej inicjatywy zgromadzenia albo modyfikację porządku obrad zgromadzenia, zaproponowanego przez radę).

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej

Nowelizacja określa dokładnie sposób zwoływania walnego zgromadzenia spółki publicznej (art. 4021 § 1 k.s.h.). Takie zgromadzenie będzie trzeba ogłosić na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Takiego ogłoszenie trzeba będzie zrealizować co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ustawodawca określił także, jaka powinna być treść ogłoszenia (art. 4022 k.s.h.).

Prawo akcjonariuszy do informacji ze strony internetowej

Nowelizacja nakłada na spółki publiczne obowiązek udostępnienia akcjonariuszom informacji na stronie internetowej (art. 4023 k.s.h.). Przepis ten wskazuje, do jakich informacji powinien mieć dostęp akcjonariusz na stronie internetowej spółki. Od dnia zwołania walnego zgromadzenia spółka ma obowiązek umieszczenia na stronie internetowej:

1) ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2) informacji o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3) dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4) projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwag zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5) formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

 

Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu

Dzięki nowelizacji spółka będzie mogła zamieścić w swoim statucie postanowienia dopuszczające udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 k.s.h.). Ułatwienie to powinno zachęcić akcjonariuszy mniejszościowych do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach.

Akcjonariusze spółki publicznej będą mieli prawo oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w regulaminie walnego zgromadzenia (art. 4111 k.s.h.). Spółka publiczna będzie zobowiązana udostępniać formularze do głosowania drogą korespondencyjną na swojej stronie internetowej. Co ważne, głosowanie taką drogą nie będzie pozbawiało akcjonariusza prawa do złożenia korespondencyjnie sprzeciwu, a co za tym idzie - do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 4112 k.s.h.).

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika

Nowelizacja wprowadza szereg przepisów mających umożliwić akcjonariuszom swobodne i technicznie nieskomplikowane ustanawianie pełnomocników na walnym zgromadzeniu. Ustawodawca zabronił jakiegokolwiek ograniczania prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników (art. 412 § 2 k.s.h.). Tak jak dotychczas, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Po nowelizacji będzie jednak możliwe udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ta forma pełnomocnictwa nie będzie wymagać opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nowelizacja wyraźnie określiła uprawnienia pełnomocnika. Obejmują one:

• wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,

• udzielanie dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,

• reprezentowanie więcej niż jednego akcjonariusza i głosowanie odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Kolejną nowość stanowi prawo akcjonariusza spółki publicznej, posiadającego akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, do ustanawiania oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 k.s.h.).

• ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA