REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmieni się system wydawania certyfikatów księgowych

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska

REKLAMA

Od stycznia 2009 r. w ustawie o rachunkowości pojawią się po raz pierwszy przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Autopromocja

MICHAŁ KOŁOSOWSKI

biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Warszawie, członek zarządu Europejskiego Centrum Audytu


Czy nadal będzie można uzyskać certyfikat księgowego bez zdawania egzaminu?

W ustawie z 18 marca 2008 r. wprowadzającej zmiany do ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) pojawił się nowy rozdział nr 8a w całości poświęcony usługowemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Wprowadzono wiele wymagań weryfikujących umiejętności kandydatów do otrzymania certyfikatu księgowego, w tym obowiązkowy egzamin. Zgodnie z art.76b ust. 1 ustawy, minister finansów będzie wydawał certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej spełniającej warunki minimum dwuletniej praktyki w księgowości, posiadania co najmniej średniego wykształcenia, a także co ważne, złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminu. W obecnym kształcie przepisów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 120, poz. 1022 z póź. zm.) wydanym stosownie do regulacji zawartych w art. 81 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, wymóg egzaminu został określony jedynie w stosunku do osób, które nie posiadały wyższego magisterskiego wykształcenia zdobytego na kierunku ekonomicznym ze specjalnością rachunkowość, bądź magisterskiego zdobytego na innym kierunku, a uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości. Osoby posiadające wyżej wymienione wykształcenie wyższe oraz trzyletnią praktykę w księgowości mogą uzyskać certyfikat księgowego bez egzaminu. Nowe regulacje zawierają jednak przepisy przejściowe i zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z 18 marca 2008 r. osoby, które do 30 czerwca 2010 r. złożą wnioski o wydanie certyfikatu księgowego i spełniają warunki zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 18 lipca 2002 r., tzn. posiadają odpowiednią praktykę i wykształcenie, będą mogły uzyskać certyfikat bez potrzeby zdawania egzaminu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy więc do 30 czerwca 2010 r. warunki ubiegania się o uprawnienia pozostają bez zmian?

Przepis art. 2 ust. 5 ustawy z 18 marca 2008 r. dotyczący ubiegania się o certyfikat na zasadach określonych w rozporządzeniu z 18 lipca 2002 r. odnosi się jedynie do osób, które spełniają warunki określone w paragrafie 3. ust. 1 pkt 2 a i b tego rozporządzenia. W odniesieniu do pozostałych przypadków, ustawa z 18 marca 2008 r. reguluje je w art. 2 ust. 1, 2 i 4. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych przepisach złożone wnioski o wydanie certyfikatu księgowego do 31 grudnia 2008 r. rozpatrywane będą w trybie przewidzianym w art. 81 ust. 2 pkt 5 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, czyli zgodnie z rozporządzeniem z 18 lipca 2002 r. Osoby, które mają zamiar podchodzić do egzaminu księgowego według zasad określonych w rozporządzeniu ministra finansów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, muszą złożyć wnioski o zakwalifikowanie się do niego najpóźniej do 30 września 2008 r. Ponadto przepisy przejściowe wskazują, że jeżeli osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu, nie przystąpią do niego do 31 grudnia 2008 r., będą kwalifikowane do egzaminu oraz będą zdawać go już w formie nowej przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości uwzględniającej zmiany z 18 marca 2008 r.

Jakie kryteria zmienią się w ubieganiu się o egzamin?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów osoba zamierzająca ubiegać się o przystąpienie do egzaminu umożliwiającego jej uzyskanie certyfikatu księgowego powinna, zgodnie z par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r., do wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu zawierającego dane osobowe załączyć również dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej praktyki w księgowości oraz świadectwa i dyplomy dokumentujące posiadane wykształcenie. Składane kopie wymaganych dokumentów należy w myśl paragrafu 5 ust. 4 poświadczyć u notariusza. W art. 76d ust. 2 ustawy z 18 marca 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości jako warunki konieczne do spełnienia, aby można było zakwalifikować się do egzaminu, wymienia się pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z tych praw, a także brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w art. 9 ustawy o rachunkowości. Ponadto warunkiem koniecznym do spełnienia jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Inaczej rzecz ujmując, zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości przewidują, że do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która nie posiada żadnej praktyki w księgowości, a także nie posiada odpowiedniego wykształcenia, gdyż nie zostało to określone jako wymóg dla zakwalifikowania się do egzaminu.

 

Jaki będzie sposób wydawania certyfikatu w przypadku zdawania egzaminu w przyszłym roku?

Wszystkie szczegółowe kryteria dotyczące wydawania certyfikatów zostaną uregulowane w nowym rozporządzeniu, które zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości musi zostać wydane do 31 grudnia 2008 r. Warto również zauważyć, że art. 76i znowelizowanej ustawy o rachunkowości wymaga, aby nowe przepisy wykonawcze uwzględniały możliwość składania urzędowo poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do zdobycia certyfikatu (np. doświadczenia, wykształcenia). Jest to o tyle istotne, że na mocy aktualnie obowiązujących przepisów wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzane notarialnie.

Z drugiej strony można spodziewać się dodatkowych wymogów. Wynika to z projektu rozporządzenia w tym zakresie, który był publikowany na stronach sejmowych wraz z projektem ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości. Jeżeli nowe rozwiązania wejdą w życie, osoby składające dokumenty w celu otrzymania certyfikatu dodatkowo będą musiały dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem podania w zakresie niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Czy doświadczenie zdobyte w firmie nieprowadzącej pełnych księgowości nie będzie uznawane?

Obecnie za praktykę w księgowości, wymaganą do uzyskania certyfikatu księgowego, zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - czynności:

• o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości, na zasadach w niej określonych, tj. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; sporządzanie sprawozdań finansowych;

• lub w ramach badania sprawozdania finansowego, pod nadzorem biegłego rewidenta.

Z przepisów rozporządzenia wynika jasno, że praktykę można uzyskać tylko w jednostkach stosujących się do przepisów ustawy o rachunkowości, a więc jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość.

W ustawie z 18 marca 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości pozostawiono te same warunki dotyczące praktyki w oparciu o podmioty funkcjonujące, czyli w zakresie czynności ma to być:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub

2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub

3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub

4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Doświadczenie to ma być zdobywane na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy niemniejszym niż 1/2 etatu, także na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Co oznacza termin usługowe prowadzenie ksiąg wg przepisów rozdziału 8a ustawy o rachunkowości?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 76a ust. 1 rozumiemy przez to działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

3) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości

Określenie tak dokładne rodzaju czynności, które rozumiemy przez pojęcie usługowe prowadzenie ksiąg, powinno uprościć zakres praw i obowiązków dla obu stron takich umów, jak również ograniczyć trudności interpretacyjne dotyczące terminu usługowe prowadzenie ksiąg.

Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 18 marca 2008 r. prowadzący usługowo księgi są również uprawnieni do wykonywania działalności, która obejmuje:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Jak widać, jest to prawne usankcjonowanie zezwalające na wykonywanie przez osoby prowadzące usługowo księgi rachunkowe również czynności z zakresu doradztwa podatkowego.

Rozmawiała AGNIESZKA POKOJSKA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  Prezes ZBP: WIRON nie musi zastąpić WIBOR-u, ale inne ustalenia reformy wskaźników referencyjnych bez zmian

  W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Decyzja NGR sygnalizuje, że niekoniecznie zastąpi go WIRON, ale istotne jest, że wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy – poinformował następnego dnia prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek.

  Ulga dla samotnie wychowujących dzieci. Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka

  Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka dla skorzystania z preferencji podatkowej przez rodzica faktycznie samotnie zajmującego się dzieckiem. Wydaje się, że przeczy to polityce prorodzinnej państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza samotnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do w tej sprawie do Ministra Finansów.

  Od lipca 2024 r. wejdą przepisy ws. rejestracji podmiotów zagranicznych wykonujących przewozy drogowe w SENT

  Na początku lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zakładające obowiązek rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe - wynika z opublikowanego w czwartek 11 kwietnia projektu ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.

  REKLAMA