reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Na jakich warunkach udzielane są ulgi podatkowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Na jakich warunkach udzielane są ulgi podatkowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pomoc w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Pomoc ta może być udzielona na: nową inwestycję, usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, udział w targach i wystawach. Zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Rady Ministrów, które obowiązuje od 25 czerwca br. do 31 grudnia 2008 r.

Uprawnieni do pomocy

Uprawnieni do korzystania z pomocy w formie ulg podatkowych są mali i średni przedsiębiorcy w myśl prawa UE. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w zakresie produktów rybołówstwa i akwakultury, a także do działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych oraz produkcją i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne,

2) udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych, kosztów badań lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek,

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych,

4) udzielanej w sektorze górnictwa węgla.

Formy pomocy

Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy w formie określonej przepisami Ordynacji podatkowej, tj. z:

l odroczenia terminu płatności podatku,

l rozłożenia zapłaty podatku na raty,

l odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz

l umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Pomoc indywidualna

W niektórych przypadkach ulgi podatkowe stanowią pomoc indywidualną, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską. Dotyczy to m.in. przypadku, w którym ogólna wartość pomocy brutto stanowi równowartość co najmniej 15 000 000 euro, lub wnioskującym o pomoc jest średni przedsiębiorca realizujący proces restrukturyzacji. Za pomoc indywidualną uważa się też sytuację, gdy ogólna kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowi równowartość co najmniej 25 000 000 euro oraz wielkość pomocy wynosi co najmniej 50%. Ta ostatnia sytuacja dotyczy głównie przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali albo w sektorze włókien syntetycznych lub jeżeli inwestycje dotyczą przetwarzania i obrotu niektórymi produktami rolnymi (§ 3 rozporządzenia).

Pomoc na nowe inwestycje

Pomoc jest udzielana, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą w regionie lokalizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji i wkład przedsiębiorcy w jej finansowanie wyniesie co najmniej 25%. Przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu tych wymogów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Dla przedsiębiorców istotną informacją jest, co zalicza się do kosztów, które kwalifikują się do objęcia pomocą na nowe inwestycje. Są to m.in. wydatki na grunty, budynki, maszyny i urządzenia. Koszty te obejmują również wydatki na nabycie nowych technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z pomocy obejmującej koszty zatrudnienia związane z nowo tworzonymi miejscami pracy. Pomoc ta obejmuje dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto powiększone o obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Skorzystanie z tej pomocy zależy od spełnienia takich warunków, jak m.in. związek nowych miejsc pracy z realizacją nowej inwestycji i utworzenie ich w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji. W przedsiębiorstwie powinien nastąpić wzrost zatrudnienia, a nowe stanowiska powinny zostać utrzymane przez co najmniej pięć lat.

Pomoc na usługi doradcze i udział w targach

Warunkiem udzielenia pomocy na zewnętrzne usługi doradcze jest to, by nie obejmowały one doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną. Pomocy nie można uzyskać na doradztwo podatkowe, stałą obsługę prawną lub doradztwo marketingowe.

Warunkiem udzielenia pomocy na udział w określonych targach i wystawach jest to, że przedsiębiorca będzie uczestniczyć w określonym targu po raz pierwszy.

Limity pomocy

Wysokość pomocy brutto na nową inwestycję, obliczona na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów zatrudnienia, nie może przekraczać procentowo określonych wartości, które podajemy w tabeli. Z kolei wielkość pomocy brutto na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych nie może przekroczyć 50% wartości kosztów tych usług. Ten sam limit został przewidziany na udział w określonych targach i wystawach.

l rozporządzenie Rady Ministrów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - Dz.U. Nr 110, poz. 758

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama