Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż internetowa: dropshipping. Kwestie podatkowe

Kancelaria Mentzen
Doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, audyty, księgowość
Dropshipping
Dropshipping
shutterstock

Sprzedaż internetowa może przybierać różne formy. Decyzja o sposobie prowadzenia droppshipingu, często rzutuje na kwestie wyboru formy opodatkowania. Jak formy dropshippingu wpływają na wybór formy opodatkowania? Co o droppshipingu myśli Krajowa Informacja Skarbowa oraz sądy?

Czym jest dropshipping?

E-Commerce to pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza e-handel, czyli handel elektroniczny. Polega on na zawieraniu transakcji związanych z działalnością gospodarczą, które są realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych. Najbardziej spopularyzowaną formę E-Commerce stanowią sklepy internetowe. Dzięki nim możliwe jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności ze względu na brak konieczności wynajmu lub kupna lokalu służącego za punkt sprzedaży

Dropshipping jako model logistyczny nie znajduje swojej definicji w obowiązujących przepisach prawa. W praktyce tym terminem określa się model sprzedaży internetowej, polegający na przerzuceniu procesu dostawy na hurtownię. Mechanizm funkcjonowania dropshoppingu jest bardzo prosty. Polega on na przeniesieniu procesu kompletowania i wysyłki zamówienia na producenta bądź dystrybutora. Rola sklepu internetowego zawęża się jedynie do zebrania zamówień, obsługi płatności i przekazania danych do wysyłki podmiotowi nadającemu przesyłkę. Przesyłka towaru do klienta należy do obowiązków zewnętrznej firmy kurierskiej. Sklep internetowy zajmuje się pozyskiwaniem klientów i ich obsługą, formalnościami związanymi ze sprzedażą oraz reklamacjami i zwrotami.

Dropshipping – schemat w skrócie 

Opisując w prosty sposób zasady działania dropshippingu, wygląda to następująco: 

 • Klient składa zamówienie w sklepie.
 • Sprzedawca przyjmuje zamówienie od klienta, a hurtownia rezerwuje określoną liczbę produktów.
 • Sprzedawca przyjmuje płatność klienta.
 • Po otrzymaniu płatności, sprzedawca wysyła hurtowni należność za produkt, pomniejszoną o wysokość marży.
 • Hurtownia wysyła towar do klienta.

W praktyce dropshipping może funkcjonować w różnych modelach. Skutki podatkowe uzależnione są przede wszystkim od tego, w jaki sposób została uregulowana umowa (regulamin) sprzedaży.

Dropshipping a wybór formy opodatkowania 

W klasycznym modelu, hurtownia sprzedaje produkty do e-sklepu lub za pośrednictwem swojego konta przedsiębiorcy, który następnie zawiera umowę sprzedaży z odbiorcą, czyli klientem końcowym. Funkcja hurtowni sprowadza się przede wszystkim do dostawy towaru, zgodnie ze złożonym przez klienta zamówieniem.  Jeśli e-sklep lub przedsiębiorca prowadzi sprzedaż we własnym imieniu, to hurtownia realizuje i wysyła zamówienie do klienta detalicznego, ale to sklep/przedsiębiorca jest sprzedawcą, ponosząc wszelkie obowiązki związane z rolą sprzedawcy przed klientem. Właściciel sklepu internetowego lub konta na platformie, zawiera umowę sprzedaży z klientem detalicznym i odpowiada w sprawach takich jak: odstąpienie od umowy lub reklamacja. E-sklep w rzeczywistości kupuje towar od hurtowni, która wystawia i przesyła mu fakturę, a następnie w swoim imieniu, sprzedaje asortyment klientom. Nie należy takiej sprzedaży mylić z usługą pośrednictwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na gruncie podatku dochodowego, na przykładzie ryczałtu, dropshipping wykonywany w tej formie, powinien być traktowany jak standardowa sprzedaż. Oznacza to, że właściwą stawką będzie 3%.

W przypadku usługi pośrednictwa nakierowanego na dropshipping, klient e-sklepu kupując produkt, tak naprawdę zawiera umowę sprzedaży, ale nie z właścicielem sklepu (czyli usługodawcą), którego rola sprowadza się do pośrednictwa, lecz z hurtownią. W tym modelu to hurtownia jest jednocześnie dostawcą, jak i sprzedawcą dla klienta końcowego. Konsekwencją tego układu jest przyjęcie obowiązków, wynikających z umowy sprzedaży zawieranej na odległość, przez hurtownię.

W tym wypadku zarówno procedura dostawy produktu, postępowanie reklamacyjne oraz ewentualne zwroty „spadają na barki” hurtowni. Nie powinno zatem dziwić, że klient w takiej sytuacji otrzymuje dowód zakupu produktu (np. fakturę lub paragon) wystawiony przez hurtownię (dostawcę). W przedstawianym modelu rola sprzedawcy ogranicza się jedynie do pośrednictwa między hurtownią, a klientem. W tej sytuacji nie prowadzi on sprzedaży towarów we własnym imieniu ani na własny rachunek, nie dokonuje zakupu towarów będących przedmiotem transakcji. Jego rola ogranicza się wyłącznie do zbierania zamówień dla dostawcy oraz przyjmowania od klientów zapłaty i przekazywaniu jej dostawcy, po pomniejszeniu o należną mu prowizję za usługę pośrednictwa.

Na gruncie podatku dochodowego, na przykładzie ryczałtu, dropshipping wykonywany w tej formie, powinien być traktowany jak usługa pośrednictwa w sprzedaży. Oznacza to, że właściwą stawką będzie stawka 8,5%, w odniesieniu do handlu detalicznego lub 15% w odniesieniu do handlu hurtowego. 

Dropshipping polegający na pośrednictwie można pomylić z afiliacją, jednak nie należy zestawiać tego zagadnienia 1 do 1. Afiliacja jest modelem zarabiania na reklamie (polecaniu określonych produktów, często losowych i otrzymywaniu prowizji za dane ,,kliknięcie’’).  Afiliacja opiera się na modelu udostępniania produktu i przekierowania za pomocą konkretnego linku. Praktyka rozróżnia jednak model sprzedaży, który jest pośrednictwem nieposiadającym cech afiliacji. W tym modelu nie funkcjonuje link ani odesłanie, konsument nie jest nigdzie przekierowywany. Składa on zamówienie, które pośrednik kompletuje, przekazuje do hurtowni, która przesyła towar, wypłacana jest prowizja od konkretnej sprzedaży,a wszystko to na podstawie wewnętrznego regulaminu. 

W tym przypadku mamy więc do czynienia z klasycznym pośrednictwem w sprzedaży, nie zaś afiliacją. Cała struktura opiera się na sprzedaży, a kliknięcia w produkt czy wyświetlenia, nie mają żadnego znaczenia. Liczy się to, ile zostanie sprzedane, ponieważ to od sprzedaży przysługuje prowizja. Rola pośrednika w tym wypadku ogranicza się do zbierania zamówień.

Zestawiając afiliację z przedstawianymi wcześniej stawkami ryczałtu, udostępnianie powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej, będzie opodatkowane na zasadach najmu. Odpowiednio stawka ryczałtu 8,5% (do kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% (powyżej kwoty 100 000 zł).

W odniesieniu do podatku dochodowego i przedstawionych stawek ryczałtu, istotna jest właściwa klasyfikacja wykonywanych usług. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy błędnie stosują określone stawki, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji podatkowych.

Dropshipping w interpretacjach podatkowych i orzeczeniach sądów 

W znacznej większości przypadków, faktura za sprzedaż towaru powinna być wstawiona przez hurtownie na rzecz sklepu internetowego, który dalej fakturuje za dostawę towaru konsumenta. Tymczasem błędnie faktura wystawiana jest przez sklep internetowy na prowizję za pośrednictwo, które tak naprawdę nie ma miejsca w powyższych okolicznościach.

W interpretacji z 2022-03-08 o syg. 0112-KDIL1-3.4012.429.2021.1.KK – Organ stwierdził następująco: 

    „Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wyszukiwał i decydował jakie towary i za jaką cenę zostaną zaoferowane do sprzedaży na jego stronach internetowych. Wnioskodawca będzie dostosowywał prezentację produktów na potrzeby danego rynku. Klienci Wnioskodawcy nie będą mieli żadnego wpływu na wartość (cenę) kupowanego towaru, nie będą decydować też o wyborze oferty i podmiotu, od którego zamierzają nabyć towar. O wyborze sprzedawcy oraz cenie wystawionego na własnych stronach internetowych towarów decydować będzie wyłącznie Wnioskodawca. (…) Poza tym, bez znaczenia pozostaje fakt, iż na żadnym etapie Wnioskodawca nie stanie się właścicielem oferowanych towarów (nie będzie posiadać prawnego czy też ekonomicznego władztwa nad zamówionymi przez konsumenta towarami). W analizowanej sprawie bowiem ma zastosowanie fikcja prawna z art. 7a ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca traktowany jest dla celów podatku VAT tak jakby był rzeczywistym dostawcą towarów. (…).

    Podsumowując, czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał w związku z realizacją zamówień składanych przez klientów dowodzą, że Wnioskodawca będzie uznany za podatnika, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, ułatwiającego poprzez użycie interfejsu elektronicznego (strony internetowej) sprzedaż na odległość towarów importowanych. Wnioskodawca będzie uznany za podmiot, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.’’. 

Niestety analogiczne stanowisko przyjmują niekiedy sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku WSA w Opolu z dnia 3.03.2017r w I SA/Op 392/16: 

    ,,W ocenie Sądu, okoliczności towarzyszące omawianym transakcjom handlowym na linii konsument – firma skarżącego – kontrahent (dostarczający towar na adres wskazany przez skarżącego) prowadzą do wniosku, że działań skarżącego nie można uznać za pośrednictwo w zakupie w imieniu i na rzecz kupujących na portalu Allegro na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Rolą pośrednika jest zatem przede wszystkim aktywne wyszukiwanie ofert, prowadzenie negocjacji cenowych, ewentualnie przygotowanie i przeprowadzenie obsługi transakcji zakupu. Jednakże to klient zawsze podejmuje decyzję co do wyboru oferty i – umocowując pośrednika do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy kupna-sprzedaży, ma pełną świadomość co do podmiotu, z którym zawiera tę umowę. To również klient ustala, a przynajmniej akceptuje, wysokość wynagrodzenia należnego pośrednikowi za wykonaną usługę, której wysokość winna być określona w umowie pośrednictwa. Tymczasem w przypadku działalności skarżącego kupujący na wystawianych przez stronę aukcjach lub w sklepie internetowym nie mieli żadnego wpływu ani na wybór dostawcy, ani na cenę towaru mającego podlegać nabyciu na ich rzecz w ramach usługi pośrednictwa, ani także nie mieli wiedzy o wysokości prowizji pobieranej przez skarżącego za rzekomo świadczoną usługę pośrednictwa.”. 

W odniesieniu do powyższego wyroku oraz interpretacji, takich przykładów jest jeszcze kilka. Jednym z kluczowych aspektów weryfikacji, jaki model dropshippingu występuje i czy w ogóle mamy z nim do czynienia, jest weryfikacja regulaminu platformy pośredniczącej lub naszego sklepu internetowego. Regulaminy określają to, czy mamy do czynienia z usługą pośrednictwa, czy nabywamy towar oraz na jakiej zasadzie uzyskujemy wynagrodzenie. Nie jest to prosta sprawa, regulaminy w sklepach internetowych przedsiębiorców są często zlepkiem ogólnych warunków, bliźniaczych sklepów, które można znaleźć w Internecie. W praktyce może zdarzyć się tak, że regulamin nie będzie odnosił się do modelu, który faktycznie wykonujemy, co może okazać się problematyczne, w kontekście relacji z konsumentem.

Na rynku pojawia się coraz więcej sklepów internetowych oferujących możliwość założenia konta i sprzedaż za pośrednictwem takiego sklepu – w modelu dropshippingowym. W rzeczywistości wygląda to tak, że poza samym nazewnictwem pod kątem podatkowym, taka sprzedaż nie ma nic wspólnego z dropshippingiem. To w głównej mierze konstrukcje opierające się na zastawie bądź afiliacji, co w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, może prowadzić do negatywnych konsekwencji. 

Wiktor Brzeziński, Kancelaria Mentzen

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Materiały zewnętrzne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?

  Gotówka prawem, nie przywilejem. Czy zrezygnować ze złotówki i przyjąć euro? Forum Suwerenności Monetarnej

  Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca 2023 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  Kalendarz przedsiębiorcy (podatnika) 2023 – ważne terminy upływające z końcem marca

  Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. Dla przedsiębiorców jest to czas wzmożonych prac w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków prawno - podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich, o których warto pamiętać.  

  Oświetlenie w pracy. Jakie powinno być? Współczynnik CRI, kolor i temperatura światła

  Komfort pracy wzrokowej zależy od wielu czynników. Złe oświetlenie (w tym światło sztuczne) niekorzystnie wpływa na naszą efektywność, a także na nasz wzrok. Jak zadbać o komfort pracy przy sztucznym świetle?

  Jak uniknąć podatku od darowizny pieniężnej? Konieczne jest udokumentowanie wpłaty
  Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny gotówkowej między osobami najbliższymi jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy w sposób zapewniający identyfikację stron umowy - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć koszty na samochód?

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć w określonym limicie koszty dotyczące używania samochodu. Jednocześnie konstrukcja przepisów sprawia, że można odliczyć bez limitu koszty przystosowania samochodu do określonych potrzeb ale takim przywilejem nie jest już objęty zakup specjalnie przystosowanego samochodu.