REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż internetowa: dropshipping. Kwestie podatkowe

Kancelaria Mentzen
Doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, audyty, księgowość
Dropshipping
Dropshipping
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaż internetowa może przybierać różne formy. Decyzja o sposobie prowadzenia droppshipingu, często rzutuje na kwestie wyboru formy opodatkowania. Jak formy dropshippingu wpływają na wybór formy opodatkowania? Co o droppshipingu myśli Krajowa Informacja Skarbowa oraz sądy?

Czym jest dropshipping?

E-Commerce to pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza e-handel, czyli handel elektroniczny. Polega on na zawieraniu transakcji związanych z działalnością gospodarczą, które są realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych. Najbardziej spopularyzowaną formę E-Commerce stanowią sklepy internetowe. Dzięki nim możliwe jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności ze względu na brak konieczności wynajmu lub kupna lokalu służącego za punkt sprzedaży

REKLAMA

Autopromocja

Dropshipping jako model logistyczny nie znajduje swojej definicji w obowiązujących przepisach prawa. W praktyce tym terminem określa się model sprzedaży internetowej, polegający na przerzuceniu procesu dostawy na hurtownię. Mechanizm funkcjonowania dropshoppingu jest bardzo prosty. Polega on na przeniesieniu procesu kompletowania i wysyłki zamówienia na producenta bądź dystrybutora. Rola sklepu internetowego zawęża się jedynie do zebrania zamówień, obsługi płatności i przekazania danych do wysyłki podmiotowi nadającemu przesyłkę. Przesyłka towaru do klienta należy do obowiązków zewnętrznej firmy kurierskiej. Sklep internetowy zajmuje się pozyskiwaniem klientów i ich obsługą, formalnościami związanymi ze sprzedażą oraz reklamacjami i zwrotami.

Dropshipping – schemat w skrócie 

Opisując w prosty sposób zasady działania dropshippingu, wygląda to następująco: 

  • Klient składa zamówienie w sklepie.
  • Sprzedawca przyjmuje zamówienie od klienta, a hurtownia rezerwuje określoną liczbę produktów.
  • Sprzedawca przyjmuje płatność klienta.
  • Po otrzymaniu płatności, sprzedawca wysyła hurtowni należność za produkt, pomniejszoną o wysokość marży.
  • Hurtownia wysyła towar do klienta.

W praktyce dropshipping może funkcjonować w różnych modelach. Skutki podatkowe uzależnione są przede wszystkim od tego, w jaki sposób została uregulowana umowa (regulamin) sprzedaży.

Dropshipping a wybór formy opodatkowania 

W klasycznym modelu, hurtownia sprzedaje produkty do e-sklepu lub za pośrednictwem swojego konta przedsiębiorcy, który następnie zawiera umowę sprzedaży z odbiorcą, czyli klientem końcowym. Funkcja hurtowni sprowadza się przede wszystkim do dostawy towaru, zgodnie ze złożonym przez klienta zamówieniem.  Jeśli e-sklep lub przedsiębiorca prowadzi sprzedaż we własnym imieniu, to hurtownia realizuje i wysyła zamówienie do klienta detalicznego, ale to sklep/przedsiębiorca jest sprzedawcą, ponosząc wszelkie obowiązki związane z rolą sprzedawcy przed klientem. Właściciel sklepu internetowego lub konta na platformie, zawiera umowę sprzedaży z klientem detalicznym i odpowiada w sprawach takich jak: odstąpienie od umowy lub reklamacja. E-sklep w rzeczywistości kupuje towar od hurtowni, która wystawia i przesyła mu fakturę, a następnie w swoim imieniu, sprzedaje asortyment klientom. Nie należy takiej sprzedaży mylić z usługą pośrednictwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na gruncie podatku dochodowego, na przykładzie ryczałtu, dropshipping wykonywany w tej formie, powinien być traktowany jak standardowa sprzedaż. Oznacza to, że właściwą stawką będzie 3%.

W przypadku usługi pośrednictwa nakierowanego na dropshipping, klient e-sklepu kupując produkt, tak naprawdę zawiera umowę sprzedaży, ale nie z właścicielem sklepu (czyli usługodawcą), którego rola sprowadza się do pośrednictwa, lecz z hurtownią. W tym modelu to hurtownia jest jednocześnie dostawcą, jak i sprzedawcą dla klienta końcowego. Konsekwencją tego układu jest przyjęcie obowiązków, wynikających z umowy sprzedaży zawieranej na odległość, przez hurtownię.

REKLAMA

W tym wypadku zarówno procedura dostawy produktu, postępowanie reklamacyjne oraz ewentualne zwroty „spadają na barki” hurtowni. Nie powinno zatem dziwić, że klient w takiej sytuacji otrzymuje dowód zakupu produktu (np. fakturę lub paragon) wystawiony przez hurtownię (dostawcę). W przedstawianym modelu rola sprzedawcy ogranicza się jedynie do pośrednictwa między hurtownią, a klientem. W tej sytuacji nie prowadzi on sprzedaży towarów we własnym imieniu ani na własny rachunek, nie dokonuje zakupu towarów będących przedmiotem transakcji. Jego rola ogranicza się wyłącznie do zbierania zamówień dla dostawcy oraz przyjmowania od klientów zapłaty i przekazywaniu jej dostawcy, po pomniejszeniu o należną mu prowizję za usługę pośrednictwa.

Na gruncie podatku dochodowego, na przykładzie ryczałtu, dropshipping wykonywany w tej formie, powinien być traktowany jak usługa pośrednictwa w sprzedaży. Oznacza to, że właściwą stawką będzie stawka 8,5%, w odniesieniu do handlu detalicznego lub 15% w odniesieniu do handlu hurtowego. 

Dropshipping polegający na pośrednictwie można pomylić z afiliacją, jednak nie należy zestawiać tego zagadnienia 1 do 1. Afiliacja jest modelem zarabiania na reklamie (polecaniu określonych produktów, często losowych i otrzymywaniu prowizji za dane ,,kliknięcie’’).  Afiliacja opiera się na modelu udostępniania produktu i przekierowania za pomocą konkretnego linku. Praktyka rozróżnia jednak model sprzedaży, który jest pośrednictwem nieposiadającym cech afiliacji. W tym modelu nie funkcjonuje link ani odesłanie, konsument nie jest nigdzie przekierowywany. Składa on zamówienie, które pośrednik kompletuje, przekazuje do hurtowni, która przesyła towar, wypłacana jest prowizja od konkretnej sprzedaży,a wszystko to na podstawie wewnętrznego regulaminu. 

W tym przypadku mamy więc do czynienia z klasycznym pośrednictwem w sprzedaży, nie zaś afiliacją. Cała struktura opiera się na sprzedaży, a kliknięcia w produkt czy wyświetlenia, nie mają żadnego znaczenia. Liczy się to, ile zostanie sprzedane, ponieważ to od sprzedaży przysługuje prowizja. Rola pośrednika w tym wypadku ogranicza się do zbierania zamówień.

Zestawiając afiliację z przedstawianymi wcześniej stawkami ryczałtu, udostępnianie powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej, będzie opodatkowane na zasadach najmu. Odpowiednio stawka ryczałtu 8,5% (do kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% (powyżej kwoty 100 000 zł).

W odniesieniu do podatku dochodowego i przedstawionych stawek ryczałtu, istotna jest właściwa klasyfikacja wykonywanych usług. W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy błędnie stosują określone stawki, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji podatkowych.

Dropshipping w interpretacjach podatkowych i orzeczeniach sądów 

W znacznej większości przypadków, faktura za sprzedaż towaru powinna być wstawiona przez hurtownie na rzecz sklepu internetowego, który dalej fakturuje za dostawę towaru konsumenta. Tymczasem błędnie faktura wystawiana jest przez sklep internetowy na prowizję za pośrednictwo, które tak naprawdę nie ma miejsca w powyższych okolicznościach.

W interpretacji z 2022-03-08 o syg. 0112-KDIL1-3.4012.429.2021.1.KK – Organ stwierdził następująco: 

    „Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wyszukiwał i decydował jakie towary i za jaką cenę zostaną zaoferowane do sprzedaży na jego stronach internetowych. Wnioskodawca będzie dostosowywał prezentację produktów na potrzeby danego rynku. Klienci Wnioskodawcy nie będą mieli żadnego wpływu na wartość (cenę) kupowanego towaru, nie będą decydować też o wyborze oferty i podmiotu, od którego zamierzają nabyć towar. O wyborze sprzedawcy oraz cenie wystawionego na własnych stronach internetowych towarów decydować będzie wyłącznie Wnioskodawca. (…) Poza tym, bez znaczenia pozostaje fakt, iż na żadnym etapie Wnioskodawca nie stanie się właścicielem oferowanych towarów (nie będzie posiadać prawnego czy też ekonomicznego władztwa nad zamówionymi przez konsumenta towarami). W analizowanej sprawie bowiem ma zastosowanie fikcja prawna z art. 7a ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca traktowany jest dla celów podatku VAT tak jakby był rzeczywistym dostawcą towarów. (…).

    Podsumowując, czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał w związku z realizacją zamówień składanych przez klientów dowodzą, że Wnioskodawca będzie uznany za podatnika, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, ułatwiającego poprzez użycie interfejsu elektronicznego (strony internetowej) sprzedaż na odległość towarów importowanych. Wnioskodawca będzie uznany za podmiot, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.’’. 

Niestety analogiczne stanowisko przyjmują niekiedy sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku WSA w Opolu z dnia 3.03.2017r w I SA/Op 392/16: 

    ,,W ocenie Sądu, okoliczności towarzyszące omawianym transakcjom handlowym na linii konsument – firma skarżącego – kontrahent (dostarczający towar na adres wskazany przez skarżącego) prowadzą do wniosku, że działań skarżącego nie można uznać za pośrednictwo w zakupie w imieniu i na rzecz kupujących na portalu Allegro na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Rolą pośrednika jest zatem przede wszystkim aktywne wyszukiwanie ofert, prowadzenie negocjacji cenowych, ewentualnie przygotowanie i przeprowadzenie obsługi transakcji zakupu. Jednakże to klient zawsze podejmuje decyzję co do wyboru oferty i – umocowując pośrednika do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy kupna-sprzedaży, ma pełną świadomość co do podmiotu, z którym zawiera tę umowę. To również klient ustala, a przynajmniej akceptuje, wysokość wynagrodzenia należnego pośrednikowi za wykonaną usługę, której wysokość winna być określona w umowie pośrednictwa. Tymczasem w przypadku działalności skarżącego kupujący na wystawianych przez stronę aukcjach lub w sklepie internetowym nie mieli żadnego wpływu ani na wybór dostawcy, ani na cenę towaru mającego podlegać nabyciu na ich rzecz w ramach usługi pośrednictwa, ani także nie mieli wiedzy o wysokości prowizji pobieranej przez skarżącego za rzekomo świadczoną usługę pośrednictwa.”. 

W odniesieniu do powyższego wyroku oraz interpretacji, takich przykładów jest jeszcze kilka. Jednym z kluczowych aspektów weryfikacji, jaki model dropshippingu występuje i czy w ogóle mamy z nim do czynienia, jest weryfikacja regulaminu platformy pośredniczącej lub naszego sklepu internetowego. Regulaminy określają to, czy mamy do czynienia z usługą pośrednictwa, czy nabywamy towar oraz na jakiej zasadzie uzyskujemy wynagrodzenie. Nie jest to prosta sprawa, regulaminy w sklepach internetowych przedsiębiorców są często zlepkiem ogólnych warunków, bliźniaczych sklepów, które można znaleźć w Internecie. W praktyce może zdarzyć się tak, że regulamin nie będzie odnosił się do modelu, który faktycznie wykonujemy, co może okazać się problematyczne, w kontekście relacji z konsumentem.

Na rynku pojawia się coraz więcej sklepów internetowych oferujących możliwość założenia konta i sprzedaż za pośrednictwem takiego sklepu – w modelu dropshippingowym. W rzeczywistości wygląda to tak, że poza samym nazewnictwem pod kątem podatkowym, taka sprzedaż nie ma nic wspólnego z dropshippingiem. To w głównej mierze konstrukcje opierające się na zastawie bądź afiliacji, co w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, może prowadzić do negatywnych konsekwencji. 

Wiktor Brzeziński, Kancelaria Mentzen

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Materiały zewnętrzne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA