Kategorie

Istotne zmiany w przepisach dotyczących tranzytu unijnego i tranzytu TIR od 1 maja 2016 r.

Aleksandra Tychmańska
Istotne zmiany w przepisach dotyczących tranzytu unijnego i tranzytu TIR od 1 maja 2016 r.
Istotne zmiany w przepisach dotyczących tranzytu unijnego i tranzytu TIR od 1 maja 2016 r.
ShutterStock
Postanowienia nowego Unijnego Kodeksu Celnego będą miały zastosowanie od 1 maja 2016 r. Kodeks przewiduje wiele istotnych zmian mających na celu m.in. uproszczenie prawodawstwa celnego oraz ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych. Istotne zmiany pojawią się w przepisach dotyczących tranzytu unijnego i tranzytu TIR.

W związku z obowiązywaniem nowych przepisów celnych (począwszy od 1 maja 2016 r.) najważniejsze zmiany dotyczące procedur tranzytowych obejmują poniższe obszary:

1. Zmiana nomenklatury (najważniejsze zmiany):

- zamiast „tranzyt wspólnotowy” lub „tranzyt wspólnotowy/wspólny” stosowane będzie: „tranzyt unijny” lub „tranzyt unijny/wspólny”,

- zamiast „główny zobowiązany” stosowane będzie „osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu” (do 2019 r. na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym drukowana będzie nadal nazwa „główny zobowiązany”),

- zamiast „gwarancja generalna” stosowane będzie „zabezpieczenie generalne”.

Rewolucyjne zmiany w prawie celnym od 1 maja 2016 r.

2. Zabezpieczenia w tranzycie unijnym:

- nie będzie towarów wrażliwych. Po 1 maja 2016 r. na zabezpieczeniach generalnych lub zwolnieniach z zabezpieczenia w tranzycie unijnym będzie można wozić wszystkie towary.

Dotychczasowe pozwolenia na gwarancję generalną dla przewozów towarów wrażliwych powinny być uchylone lub przekształcone z woli posiadacza pozwolenia w pozwolenie na zabezpieczenie generalne;

- nie jest wymagane aneksowanie dokumentów gwarancji generalnych (w tym w zakresie zmiany nazwy na zabezpieczenie generalne). Dostosowanie wzorów dokumentów zabezpieczenia generalnego powinno być jednak dokonane przy okazji pierwszego aneksowania zabezpieczenia dokonanego po 1 maja 2016 r.;

- wymiana poświadczeń TC 31 lub TC 33 będzie konieczna jak najszybciej po 1 maja 2016 r., jeżeli operacje unijnego/wspólnego tranzytu realizowane są do Macedonii lub Serbii,

Uszczelnienie systemu celnego w UE – zmiany dla eksporterów i importerów od 1 maja 2016 r.

- każdy karnet gwarancji pojedynczej TC 32 będzie pokrywał kwotę 10 tys. EUR potencjalnego długu celnego (zamiast dotychczasowych 7 tys. EUR);

- pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją wydane przedsiębiorstwom kolejowym przed 1 maja 2016 r. będą miały zapisy, że przewozy w ramach pozwolenia zwolnione będą z obowiązku złożenia zabezpieczenia. Pozwolenia wydane po 1 maja 2016 r. będą miały zapisy, że przewozy w ramach pozwolenia mogą być realizowane wyłącznie ze złożeniem zabezpieczenia,

3. Procedura standardowa w tranzycie unijnym i w tranzycie TIR (w systemie NCTS, bez uproszczeń):

Bez zmian do 1 października 2019 r., od kiedy wdrożona w UE zostanie tzw. poprawka systemu NCTS, w ramach której zmienione będą pewne elementy procedury i funkcjonalności systemu.


4. Uproszczenia w tranzycie unijnym i w tranzycie TIR:

a) uproszczenia dotychczasowe – zmiana w warunkach uzyskania pozwolenia:

- status upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym (art. 233 ust. 4 UKC): nowe warunki w art. 191 i 193 rozporządzenia delegowanego,

- status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym (art. 233 ust. 4 UKC): nowe warunki w art. 191 rozporządzenia delegowanego,

- status upoważnionego odbiorcy TIR (art. 230 UKC): nowe warunki w art. 187 rozporządzenia delegowanego.

Unijny Kodeks Celny - procedura odprawy scentralizowanej

Warunki dla wnioskodawców:

- posiada siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej,

- oświadcza, że będzie regularnie stosował unijne operacje tranzytowe lub odbierał towary przemieszczane w ramach TIR,

- spełnia kryteria określone w art. 39 lit. a), b) i d) UKC (kryteria AEO – dla potrzeb spełnienia stosowane zasady z art. 24, 25, 27 rozporządzenia delegowanego) oraz dodatkowo w przypadku upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym - jest upoważniony do złożenia zabezpieczenia generalnego (art. 89 ust. 5 UKC) lub zwolniony z zabezpieczenia (art. 95 ust. 2 UKC) - czyli w przypadku obniżenia lub zwolnienia - spełnia dodatkowo kryterium art. 39 lit. c) UKC (kryt. AEO – wypłacalność, dla potrzeb spełnienia stosowane zasady z art. 26 rozporządzenia delegowanego).

b) standardowe przepisy przejściowe w zakresie pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.

- art. 250 rozporządzenia delegowanego: konieczna ponowna ocena w stosunku do pozwoleń bez określonego terminu ważności (3 lata - art. 345 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego),

- art. 251 rozporządzenia delegowanego: pozwolenia wydane zgodnie z przepisami WKC i RWKC przed 1 maja 2016 r. pozostają ważne do momentu ich ponownej oceny, czyli najpóźniej do 1 dnia maja 2019 r.,

- art. 254 rozporządzenia delegowanego: pozwolenia, które zostają ważne powinny odpowiadać warunkom określonym w nowych przepisach – załącznik 90 do rozporządzenia delegowanego (Tabela odniesień).

c) przedstawienie i składowanie towarów - miejsce uznane:

Art. 5 pkt 33 UKC: przedstawienie towarów organom celnym oznacza powiadomienie organów celnych o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne oraz o dostępności tych towarów do kontroli.

Art. 144 UKC: towary nieunijne są czasowo składowane od momentu ich przedstawienia organom celnym.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 rozporządzenia delegowanego: miejsce inne niż właściwy urząd celny może zostać uznane do celów przedstawienia towarów, a miejsce inne niż magazyn czasowego składowania może zostać zatwierdzone do celów czasowego składowania po spełnieniu następujących warunków:

- spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 UKC oraz art. 117 rozporządzenia delegowanego, w szczególności złożono wymagane zabezpieczenie,

- towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu (24 h), chyba że organy celne wymagają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 UKC.

Uwaga!

Jeżeli miejsce posiada już pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania uznanie nie jest wymagane.

d) miejsce uznane w pozwoleniu na uproszczenie tranzytowe – upoważniony odbiorca:

Miejsce uznane w pozwoleniu tranzytowym dla upoważnionego odbiorcy (tranzyt unijny i TIR)

Reklama

- służy wyłącznie przedstawieniu towarów i obsłudze zakończenia tranzytu; zwolnienie do następnej procedury następuje w ciągu maks 24 h – w przypadku pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r. zabezpieczenie dla tego miejsca nie jest wymagane;

- w przypadku gdy towar znajduje się w miejscu uznanym dłużej niż 24 h wymagane jest odrębne pozwolenie na magazyn czasowego składowania, wraz z zabezpieczeniem (o ile pozwolenie nie było uzyskane przed 1 maja 2016 r.).


e) instytucje na okres przejściowy (likwidowane):

- uproszczenia poziom 1 w transporcie lotniczym i morskim (papierowy dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe) – art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego:

Stare pozwolenia funkcjonują na dotychczasowych zasadach w okresie przejściowym do 1 października 2019 r. , po czym wygasają. W przypadku wnioskowania o nowe pozwolenie po 1 maja 2016 r. konieczność złożenia;

- uproszczenia poziom 2 w transporcie lotniczym i morskim (elektroniczny dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe) – art. 27 i 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego: Stare pozwolenia funkcjonują na dotychczasowych zasadach w okresie przejściowym do 1 maja 2018 r., po czym wygasają. Konieczność uzyskania po 1 maja 2018 r. pozwolenia na uproszczenie określone w art. 233 ust. 4 lit. e) UKC (elektroniczny dokument przewozowy jako zgłoszenie tranzytowe);

- korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej (na liście przewozowym CIM) dla towarów przewożonych koleją – art. 25 przejściowego rozporządzenia delegowanego:

Dotychczas ustanawiane w formie porozumienia z MF. Porozumienia zostają rozwiązane najpóźniej z dniem 1 maja 2016 r. - konieczność uzyskania pozwolenia w okresie przejściowym do 1 października 2019 r., po czym wygasają. Jeżeli pozwolenie zostanie wydane przed 1 maja 2016 r. przewozy mogą być realizowane bez zabezpieczenia; jeżeli pozwolenie zostanie wydane po 1 maja 2016 r. – przewozy mogą być realizowane z obowiązkowym zabezpieczeniem.

Przedstawicielstwo celne – zmiany od maja 2016 r.

f) inne:

Art. 1 pkt 12) rozporządzenia wykonawczego: nowa definicja tranzytu unijnego towarów przesyłanych stałym transportem przesyłowym - od 1 maja 2016 r. w zakres wchodzi transport elektryczności.

g) instytucje „krajowe”:

Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR (upoważniony nadawca TIR):

- dostosowanie do zmiany przepisów UKC i rozporządzenia delegowanego w zakresie warunków dla wnioskodawcy (kryteria AEO – art. 39 lit. a), b) i d) UKC),

- dla starych pozwoleń zasada ponownej oceny - do 1 maja 2019 r., Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR:

- bez pośrednictwa ZMPD

- stare pozwolenia zachowują ważność (brak zmian w zakresie warunków).

Nowa delegacja w Prawie celnym: rozporządzenie w sprawie warunków udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury TIR oraz pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR i realizacji tego uproszczenia - określi dane wymagane we wnioskach.

Podstawy prawne:

1) Art. 95, 98, 226 - 236 UKC

2) Art. 77-79, 82 – 84, 184 – 200 rozporządzenia delegowanego

3) Art. 155 – 164, 272 - 321 rozporządzenia wykonawczego

4) Art. 7, 8, 24 - 53 przejściowego rozporządzenia delegowanego

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.