| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki - krok po kroku

Dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki - krok po kroku

Procedura konkursowa ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki jest podobna do procedur obowiązujących także w ramach innych programów funduszy strukturalnych. Dlatego przedstawienie tej procedury da Czytelnikom ogólną wiedzę o sposobie ubiegania się o dofinansowanie w ramach wszelkich funduszy strukturalnych.

Instytucja jest zobowiązana szeroko informować potencjalnych beneficjentów o konkursach i zachęcać ich do składania projektów. Informacja jest przekazywana także innymi metodami, np. podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami, poprzez publikacje itp.

Nabór wniosków w ramach PO KL ma charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętego.

Wkonkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu. Instytucja organizująca konkurs zamieszcza na swojej stronie internetowej, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni, informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego, wraz z uzasadnieniem.

Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. Konkurs ogłasza się, określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni.

Konkurs ogłaszany jest na wybrane lub wszystkie typy projektów w ramach danego Poddziałania lub Działania programu.

Krok 2. Złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną, w nie więcej niż dwóch egzemplarzach papierowych (liczbę egzemplarzy wskazuje instytucja organizująca konkurs) oraz jego wersję elektroniczną (na dyskietce lub płycie CD/DVD - zgodnie z wymogami określonymi przez instytucję organizującą konkurs). Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Razem z wnioskiem o dofinansowanie każdy wnioskodawca składa dokumenty stwierdzające jego sytuację finansową (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). W przypadku projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej wnioskodawca składa wraz z wnioskiem również list intencyjny w sprawie partnerstwa. Powyższe załączniki podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. W przypadku konkursu zamkniętego liczy się data wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

Krok 3. Ocena formalna wniosku

Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »