Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co możesz zrobić w przypadku niezasądzenia całej kwoty kosztów procesu?

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Co możesz zrobić w przypadku niezasądzenia całej kwoty kosztów procesu?
Co możesz zrobić w przypadku niezasądzenia całej kwoty kosztów procesu?
Fotolia
Wygrałeś sprawę. Jednak otrzymany wyrok (nakaz zapłaty) nie zawiera w swej treści rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu? Zasądzona kwota nie odpowiada wysokością kwocie żądanej w pozwie tytułem zwrotu kosztów procesu? Zobacz jakie czynności musisz podjąć, żeby uzyskać zwrot kosztów poniesionych w celu dochodzenia swoich praw.

Zasada odpowiedzialności za wynik procesu

Podstawową zasadą, rządzącą rozdziałem kosztów w postępowaniu cywilnym, jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu.

Wynika ona wprost z przepisu art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, iż „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Koszty procesu obejmują: koszty sądowe, a więc opłaty sądowe oraz podlegające zwrotowi wydatki sądowe (np. wynagrodzenie powołanych w sprawie biegłych sądowych), a także koszty strony (występującej osobiście lub reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika).

Kodeks postępowania cywilnego doprecyzowuje również, iż do niezbędnych kosztów procesu, prowadzonego osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe (np. opłata od pozwu), koszty przejazdów do sądu oraz równowartość ich zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Natomiast w przypadku strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika do niezbędnych kosztów procesu zalicza się jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Z reguły przegrywającym sprawę jest pozwany, którego obrona okazała się nieskuteczna lub powód, którego żądanie nie zostało uwzględnione przez sąd. Jednakże należy pamiętać, że za przegrywającego sprawę zostanie uznany również powód, który cofnął pozew oraz pozwany, który spełnił dochodzone roszczenie w toku procesu.

Inaczej jest w przypadku częściowego uwzględnienia żądań, wtedy bowiem koszty procesu zostaną przez sąd wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone, przy czym w razie gdy przeciwnik strony ulegnie tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy odkreślenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu – sąd może wyłożyć jedynie na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W tym miejscu należy jedynie zasygnalizować, iż od reguły odpowiedzialności za wynik procesu przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują wyjątki w postaci zasady zawinienia i słuszności.

Podatki 2015 - komplet

Roszczenie o zwrot kosztów procesu.

Roszczenie strony uprawnionej o zwrot kosztów procesu wygasa, jeżeli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Powyższe jednak nie dotyczy strony działającej bez adwokata lub radcy prawnego, bowiem w takich przypadkach sąd orzeka z urzędu.

Sąd rozstrzyga o kosztach procesu w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

W przypadku pozwu złożonego w ramach EPU, pozwu złożonego w postępowaniu upominawczym i nakazowym - sąd uwzględniając żądanie pozwu wydaje nakaz zapłaty, w pozostałych przypadkach (np. stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty) lub w sytuacji złożenia przez pozwanego sprzeciwu (zarzutów) od nakazu zapłaty sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.

Podkreślić należy, iż nakaz zapłaty ze swej istoty jest orzeczeniem, które może uwzględnić żądanie pozwu jedynie w całości, toteż wydanie przez sąd nakazu zapłaty jest równoznaczne z uwzględnieniem żądania o treści wskazanej w pozwie, również w odniesieniu co do kwoty żądanej tytułem zwrotu kosztów procesu.

Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku rozstrzygnięcia sprawy wyrokiem,  gdyż wtedy rozstrzygnięcie o kosztach może być zróżnicowane, w zależności od tego czy wyrok uwzględnia powództwo w całości, czy też w części. Należy bowiem mieć na uwadze, iż sąd wydając wyrok uwzględniający żądanie pozwu jedynie w części - może koszty wzajemnie znieść lub stosunkowo rozdzielić (art. 100 k.p.c.).

W przypadku wydania wyroku zasądzającego nasze roszczenie w całości - istotne znaczenie będzie mieć kwestia, czy zdaniem sądu w danej sprawie nie zaistniały przesłanki do orzeczenia o kosztach procesu na zasadzie zawinienia lub zasadzie słuszności, co jednak powinno wprost wynikać z sentencji wyroku.

Jedynie na marginesie należy zasygnalizować, iż nie zgadzając się z rozstrzygnięciem sądu w przedmiocie orzeczenia o zwrocie kosztów procesu - możemy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji w terminie 7 dni od daty wydania orzeczenia lub jego doręczenia (w zależności od tego czy dane orzeczenie podlega doręczeniu z urzędu, czy też nie).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu kosztów procesu - wniosek o uzupełnienie

Co natomiast powinniśmy zrobić, gdy wyrok (nakaz zapłaty) uwzględniający nasze żądanie w całości, zupełnie pomija kwestię rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu, tj. brak jest jakiegokolwiek postanowienia odnoszącego się do zwrotu kosztów (powyższe dotyczy również braku rozstrzygnięcia oddalającego, czy też odstępującego od zasądzenia kosztów)?

W takiej sytuacji, z uwagi na nierozstrzygnięcie o kosztach procesu aktualizuje się możliwość wystąpienia na podstawie przepisu art. 351 § 1 k.p.c. z wnioskiem o uzupełnienie wyroku o powyższe rozstrzygnięcie w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż o ile sąd - uwzględniając wniosek o uzupełnienie nakazu zapłaty o rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu, z uwagi na specyfikę tego orzeczenia – zawsze uzupełni nakaz zapłaty o kwotę żądaną w pozwie tytułem zwrotu kosztów, o tyle w przypadku uwzględnienia przez sąd naszego wniosku o uzupełnienie wyroku – możemy otrzymać postanowienie uzupełniające wyrok o rozstrzygnięcie … oddalające wniosek o zasądzenie kosztów lub odstępujące od obciążenia kosztami przegrywającego sprawę…

Zasądzenie części kosztów procesu - zażalenie

Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku częściowego zasądzenia żądanych kosztów procesu, przy jednoczesnym nieoddaleniu wniosku w pozostałym zakresie - kiedy to stronie przysługuje zażalenie.

W myśl bowiem dominującego orzecznictwa ( postanowienia SN z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt IV CZ 82/2010 oraz z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V CZ 139/2007 ) nieuwzględnienie w całości wniosku strony o zwrot kosztów procesu oznacza jego oddalenie.

Kary za brak OC w 2015 roku


Na marginesie należy chociażby wspomnieć, iż błędne rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu (zazwyczaj zasądzenie innej kwoty niż żądana w pozwie) może być następstwem oczywistej omyłki pisarskiej. W takiej sytuacji szczególnie, jeśli zasądzona kwota kosztów jest niższa od kwoty żądanej w pozwie - z ostrożności procesowej - powinniśmy wnieść zażalenie. Jeśli sąd po otrzymaniu zażalenia stwierdzi, iż wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu popełnił oczywistą omyłkę pisarską lub rachunkową – postanowi o jej sprostowaniu z urzędu.

Podstawa prawna:

art. 98 – 110, art. 350 – 353, 394 § 1 ust. 9, art. 394 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

Magdalena Kruk-Czerwińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza FORUM

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?