REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co możesz zrobić w przypadku niezasądzenia całej kwoty kosztów procesu?

Kredyt Inkaso S.A.
Nowoczesna windykacja
Co możesz zrobić w przypadku niezasądzenia całej kwoty kosztów procesu?
Co możesz zrobić w przypadku niezasądzenia całej kwoty kosztów procesu?
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wygrałeś sprawę. Jednak otrzymany wyrok (nakaz zapłaty) nie zawiera w swej treści rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu? Zasądzona kwota nie odpowiada wysokością kwocie żądanej w pozwie tytułem zwrotu kosztów procesu? Zobacz jakie czynności musisz podjąć, żeby uzyskać zwrot kosztów poniesionych w celu dochodzenia swoich praw.

Zasada odpowiedzialności za wynik procesu

Podstawową zasadą, rządzącą rozdziałem kosztów w postępowaniu cywilnym, jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu.

Autopromocja

Wynika ona wprost z przepisu art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, iż „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Koszty procesu obejmują: koszty sądowe, a więc opłaty sądowe oraz podlegające zwrotowi wydatki sądowe (np. wynagrodzenie powołanych w sprawie biegłych sądowych), a także koszty strony (występującej osobiście lub reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika).

Kodeks postępowania cywilnego doprecyzowuje również, iż do niezbędnych kosztów procesu, prowadzonego osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe (np. opłata od pozwu), koszty przejazdów do sądu oraz równowartość ich zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Natomiast w przypadku strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika do niezbędnych kosztów procesu zalicza się jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Z reguły przegrywającym sprawę jest pozwany, którego obrona okazała się nieskuteczna lub powód, którego żądanie nie zostało uwzględnione przez sąd. Jednakże należy pamiętać, że za przegrywającego sprawę zostanie uznany również powód, który cofnął pozew oraz pozwany, który spełnił dochodzone roszczenie w toku procesu.

Inaczej jest w przypadku częściowego uwzględnienia żądań, wtedy bowiem koszty procesu zostaną przez sąd wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone, przy czym w razie gdy przeciwnik strony ulegnie tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy odkreślenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu – sąd może wyłożyć jedynie na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W tym miejscu należy jedynie zasygnalizować, iż od reguły odpowiedzialności za wynik procesu przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują wyjątki w postaci zasady zawinienia i słuszności.

Podatki 2015 - komplet

Roszczenie o zwrot kosztów procesu.

Roszczenie strony uprawnionej o zwrot kosztów procesu wygasa, jeżeli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Powyższe jednak nie dotyczy strony działającej bez adwokata lub radcy prawnego, bowiem w takich przypadkach sąd orzeka z urzędu.

Sąd rozstrzyga o kosztach procesu w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.

W przypadku pozwu złożonego w ramach EPU, pozwu złożonego w postępowaniu upominawczym i nakazowym - sąd uwzględniając żądanie pozwu wydaje nakaz zapłaty, w pozostałych przypadkach (np. stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty) lub w sytuacji złożenia przez pozwanego sprzeciwu (zarzutów) od nakazu zapłaty sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem.

Podkreślić należy, iż nakaz zapłaty ze swej istoty jest orzeczeniem, które może uwzględnić żądanie pozwu jedynie w całości, toteż wydanie przez sąd nakazu zapłaty jest równoznaczne z uwzględnieniem żądania o treści wskazanej w pozwie, również w odniesieniu co do kwoty żądanej tytułem zwrotu kosztów procesu.

Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku rozstrzygnięcia sprawy wyrokiem,  gdyż wtedy rozstrzygnięcie o kosztach może być zróżnicowane, w zależności od tego czy wyrok uwzględnia powództwo w całości, czy też w części. Należy bowiem mieć na uwadze, iż sąd wydając wyrok uwzględniający żądanie pozwu jedynie w części - może koszty wzajemnie znieść lub stosunkowo rozdzielić (art. 100 k.p.c.).

W przypadku wydania wyroku zasądzającego nasze roszczenie w całości - istotne znaczenie będzie mieć kwestia, czy zdaniem sądu w danej sprawie nie zaistniały przesłanki do orzeczenia o kosztach procesu na zasadzie zawinienia lub zasadzie słuszności, co jednak powinno wprost wynikać z sentencji wyroku.

Jedynie na marginesie należy zasygnalizować, iż nie zgadzając się z rozstrzygnięciem sądu w przedmiocie orzeczenia o zwrocie kosztów procesu - możemy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji w terminie 7 dni od daty wydania orzeczenia lub jego doręczenia (w zależności od tego czy dane orzeczenie podlega doręczeniu z urzędu, czy też nie).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu kosztów procesu - wniosek o uzupełnienie

Co natomiast powinniśmy zrobić, gdy wyrok (nakaz zapłaty) uwzględniający nasze żądanie w całości, zupełnie pomija kwestię rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu, tj. brak jest jakiegokolwiek postanowienia odnoszącego się do zwrotu kosztów (powyższe dotyczy również braku rozstrzygnięcia oddalającego, czy też odstępującego od zasądzenia kosztów)?

W takiej sytuacji, z uwagi na nierozstrzygnięcie o kosztach procesu aktualizuje się możliwość wystąpienia na podstawie przepisu art. 351 § 1 k.p.c. z wnioskiem o uzupełnienie wyroku o powyższe rozstrzygnięcie w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż o ile sąd - uwzględniając wniosek o uzupełnienie nakazu zapłaty o rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu, z uwagi na specyfikę tego orzeczenia – zawsze uzupełni nakaz zapłaty o kwotę żądaną w pozwie tytułem zwrotu kosztów, o tyle w przypadku uwzględnienia przez sąd naszego wniosku o uzupełnienie wyroku – możemy otrzymać postanowienie uzupełniające wyrok o rozstrzygnięcie … oddalające wniosek o zasądzenie kosztów lub odstępujące od obciążenia kosztami przegrywającego sprawę…

Zasądzenie części kosztów procesu - zażalenie

Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku częściowego zasądzenia żądanych kosztów procesu, przy jednoczesnym nieoddaleniu wniosku w pozostałym zakresie - kiedy to stronie przysługuje zażalenie.

W myśl bowiem dominującego orzecznictwa ( postanowienia SN z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt IV CZ 82/2010 oraz z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt V CZ 139/2007 ) nieuwzględnienie w całości wniosku strony o zwrot kosztów procesu oznacza jego oddalenie.

Kary za brak OC w 2015 roku


Na marginesie należy chociażby wspomnieć, iż błędne rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu (zazwyczaj zasądzenie innej kwoty niż żądana w pozwie) może być następstwem oczywistej omyłki pisarskiej. W takiej sytuacji szczególnie, jeśli zasądzona kwota kosztów jest niższa od kwoty żądanej w pozwie - z ostrożności procesowej - powinniśmy wnieść zażalenie. Jeśli sąd po otrzymaniu zażalenia stwierdzi, iż wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu popełnił oczywistą omyłkę pisarską lub rachunkową – postanowi o jej sprostowaniu z urzędu.

Podstawa prawna:

art. 98 – 110, art. 350 – 353, 394 § 1 ust. 9, art. 394 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

Magdalena Kruk-Czerwińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA