| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Rozliczanie i dokumentacja > Akcyza 2015 - faktury i fakturowanie

Akcyza 2015 - faktury i fakturowanie

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw znalazły się m.in. przepisy ujednolicające nomenklaturę w zakresie wystawiania faktur i jej dostosowanie do obowiązujących od 2014 roku zmian przepisów dot. VAT w zakresie fakturowania. Ponadto na żądanie nabywcy wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych podatnik podatku akcyzowego będzie musiał umieszczać na fakturze kwotę akcyzy.

Faktury w podatku akcyzowym

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują w podatku VAT nowe przepisy dotyczące faktur i fakturowania, wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35). Z uwagi na to, iż poszczególne przepisy akcyzowe w pewnych przypadkach odwołują się do kopii faktury, konieczna jest ich zmiana związana z dostosowaniem tych przepisów akcyzowych do nomenklatury obowiązującej w ustawie o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT 2014 – zmiany zasad fakturowania od 1 stycznia 2014 r.

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w przepisach akcyzowych, mające na celu doprecyzowanie pojęcia faktury poprzez wskazanie, iż przez fakturę rozumie się fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli zawiera dane nabywcy i jego adres, oraz dane dotyczące ilości i miary nabywanych  wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych. Jednocześnie proponuje się odstąpienie w  zakresie  wystawiania  faktur  od używania dotychczasowych pojęć oryginału i kopii faktury, co w konsekwencji oznacza, że ustawa będzie posługiwała się wyłącznie sformułowaniem faktura.

Proponowana zmiana pojęcia faktury w ustawie o podatku akcyzowym związana jest z regulacjami występującymi w ustawie o podatku od towarów i usług zezwalającymi na odstąpienie od zamieszczania w określonych sytuacjach obligatoryjnych danych, które powinna zawierać faktura. Mając na względzie, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zezwalają, aby w niektórych przypadkach (np. gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 1OO euro), faktura nie zawierała wszystkich danych (w tym m.in. danych identyfikacyjnych  nabywcy, jego  adresu, oraz danych co do ilości i miary nabywanych towarów) - w celu pozyskania tych danych dla potrzeb podatku akcyzowego - proponuje się, aby faktura w rozumieniu przepisów akcyzowych takie dane zawierała, co jest niezbędne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowego poboru podatku akcyzowego, jak i sprawowania kontroli nad wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi.

Ponadto w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr  177, poz. 1054, z późn. zm.) odstąpiono w zakresie wystawiania faktur od używania dotychczasowych pojęć oryginału i kopii faktury. Ustawa nowelizująca przeniosła do ustawy o podatku od towarów i usług przepisy w zakresie fakturowania, które do dnia 31 grudnia 2012 r. były zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.  w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r„ Nr 68, poz. 360, z późn. zm.). Przedmiotowe rozporządzenie w wersji pierwotnej zawierało przepis § 19 ust. 1 dotyczący obowiązku wystawiania faktury co najmniej w 2 egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymywał nabywca, a kopię zatrzymywał sprzedawca. Obecnie z przepisów wynika, iż fakturę wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Polecamy: Komplet : IFK + MK + Infororganizer

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Umieszczanie na fakturze kwoty akcyzy

Ministerstwo Finansów proponuje także wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym przepisu zgodnie, z którym na żądanie nabywcy, podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, wykaże na fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w cenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych wykazanych w tej fakturze.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. w rozporządzeniu Ministra  Finansów  z dnia 28 marca  2011  r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), funkcjonował przepis § 5 ust. 14 w brzmieniu: „Na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, określa w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze". Przedmiotowe rozporządzenie uległo nowelizacji i od dnia 1 stycznia 2013 r. w jego treści nie występuje odpowiednik ww. regulacji.

Znowelizowane rozporządzenie obowiązywało do końca 2013 r., gdyż w dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, który dotyczył wprowadzenia do tej ustawy m.in. przeniesionych z rozporządzenia przepisów odnoszących się do fakturowania. Jednakże i w tym przypadku pozbawiono nabywcę towaru prawa do żądania od podatnika podatku akcyzowego określenia w fakturze kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie towaru.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »