reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)

Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)

Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN, które obowiązują od 28 stycznia 2021 r., to formularze służące do informowania o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Którzy podatnicy i kiedy mają obowiązek składania informacji na formularzu CIT-ISN lub PIT-ISN?

Wzór informacji CIT-ISN

Wzór informacji CIT-ISN wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 172), które weszło w życie 28 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 26aa ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej także "ustawa o CIT), określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od doc­hodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN).

Wzór informacji CIT-ISN ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w roku podatkowym rozpo­czynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Zbycie udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej - ustawa o CIT

Wyjaśnijmy, że przygotowanie nowego formularza na gruncie ustawy o CIT ma związek ze zmianami, które obowiązują od początku tego roku. Otóż zgodnie z art. 26aa ust. 4 ustawy o CIT, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek od dochodu ze zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Do tego celu służy określony rozporządzeniem, powyższy wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN).

Stosownie do art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT płatnikami takich zaliczek na podatek są spółki nieruchomościowe zdefiniowane w art. 4a pkt 35 ustawy o CIT.

W przypadku, gdy spółka nieruchomościowa ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego, obowiązki płatnika wykonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej. Zgodnie z art. 26c ust. 1 i 6 ustawy o CIT przedstawiciela podatkowego jest obowiązana ustanowić spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem, spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku ustanowienia przedstawiciela podatkowego obowiązek sporządzania informacji także spoczywa na spółce nieruchomościowej, choćby został wykonany w jej imieniu przez przedstawiciela podatkowego. Jednak, gdy faktycznie obowiązki płatnika wykonywał będzie przedstawiciel podatkowy, on też może sporządzać i przesyłać podatnikowi informacje o wpłaconych zaliczkach.

Informacja CIT-ISN, tj. informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej sporządzana jest indywidualnie dla każdego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i przekazywana jest temu podatnikowi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (w terminie wpłaty przez płatnika do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczki na podatek).

Otrzymującym taką informację jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych uzyskując dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej, gdy:

1) ma ona prawo do udziału w zyskach podmiotu niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będącego podatnikiem podatku dochodowego będącego stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – niezależnie od jej miejsca zamieszkania, albo

2) jest stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – tylko gdy nie ma ona siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku osoby fizycznej.

Obowiązek sporządzania i doręczania informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN) jest ściśle skorelowany z obowiązkami płatnika określonymi w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT. Tak więc informację tę sporządza się tylko w przypadku uzyskania dochodu przez podatnika, gdy przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Obowiązek składania informacji podobnie wygląda na gruncie ustawy o PIT. Ustawodawca przygotował więc wzór informacji także dla podatników podlegających tej ustawie.

Wzór informacji PIT-ISN

Wzór informacji PIT-ISN wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 173), które weszło w życie 28 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie, wydane ma podstawie art. 41 ust. 4j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (PIT-ISN).

Wzór informacji PIT-ISN stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

PIT-ISN - wzór informacji zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. (poz. 173)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Zobacz: Formularze podatkowe

Zbycie udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej - ustawa o PIT

W świetle art. 41 ust. 4i ustawy PIT, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek od dochodu ze zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Zgodnie z art. 41 ust. 4f ustawy PIT płatnikami takich zaliczek na podatek są spółki nieruchomościowe zdefiniowane w art. 5a pkt 49 ustawy PIT, zarówno mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

W przypadku gdy spółka nieruchomościowa ma obowiązek ustanowić przedstawiciela podatkowego, obowiązki płatnika wykonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej. Zgodnie z art. 41c ust. 1 i 6 ustawy PIT przedstawiciela podatkowego jest obowiązana ustanowić spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem, spółek nieruchomościowych podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W przypadku ustanowienia przedstawiciela podatkowego obowiązek sporządzania informacji także spoczywa na spółce nieruchomościowej, choćby został wykonany w jej imieniu przez przedstawiciela podatkowego. Jednak, gdy faktycznie obowiązki płatnika wykonywał będzie przedstawiciel podatkowy, on też może sporządzać i przesyłać podatnikowi informacje o wpłaconych zaliczkach.

Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej sporządzana jest indywidualnie dla każdego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i przesyłana jest temu podatnikowi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (w terminie wpłaty przez płatnika do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczki na podatek).

Otrzymującym taką informację jest osoba fizyczna uzyskująca dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (podatnik), gdy:

1) ma ona prawo do udziału w zyskach podmiotu niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie będącego podatnikiem podatku dochodowego będącego stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – niezależnie od jej miejsca zamieszkania, albo

2) jest stroną dokonującą zbycia praw do spółki nieruchomościowej – tylko gdy nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek sporządzania i przesyłania informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (PIT-ISN) jest ściśle zwizany z obowiązkami płatnika określonymi w art. 41 ust. 4f. Tak więc, informację tę sporządza się tylko w przypadku uzyskania dochodu przez podatnika, gdy przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 172

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 173

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)
Wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN (zbycie praw do spółki nieruchomościowej)

PIT, CIT, ryczałt 2021. Podatki część 139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama