| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Limit kosztów usług niematerialnych - zmiany w CIT od 2018 r.

Limit kosztów usług niematerialnych - zmiany w CIT od 2018 r.

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych. Już od 2018 r. podatnicy CIT mogą spodziewać się znacznych ograniczeń w zakresie możliwości uznania pewnych kategorii wydatków za koszty podatkowe. Wśród nowych ograniczeń wskazać należy przede wszystkim wprowadzenie limitu wydatków na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, które będą mogły zostać rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu.

Kiedy wydatek na usługi niematerialne nie będzie kosztem podatkowym

Wprowadzenie limitu kosztów podatkowych w zakresie wydatków na usługi niematerialne zmierzać ma do ograniczenia praktyk zmierzających do unikania opodatkowania. Cel leżący u podstaw proponowanej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpisuje się zatem w szerszą, ogólnoświatową tendencję.

Na wstępie należy podkreślić, że wprowadzone ograniczenie odnosi się wyłącznie do usług nabywanych od: i) podmiotów powiązanych - są to te same podmioty, dla których przygotowuje się dokumentacje cen transferowych; ii) oraz spółki z tzw. rajów podatkowych.

Zgodnie z treścią nowego art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki na:

- usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

- wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej,

- przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze (np. ryzyko pozostające po faktoringu niepełnym).

Ograniczenie w odliczeniu kosztów dotyczy również sytuacji kiedy wydatki co prawda nie zostały poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, ale na rzecz podmiotu niepowiązanego, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności (beneficial owner) jest podmiot powiązany z podatnikiem (lub podmiot z raju podatkowego).

Powyższe przepisy stosuje się również odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej (w zakresie wydatków poniesionych na usługi wykonane przez podmioty powiązane nie wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej) oraz znajdujących się na terytorium Polski zagranicznych zakładów.

W tym miejscu warto również dodać, że za koszty poniesione rozumie się również koszty przypisane podatnikowi z tytułu współwłasności czy wspólnego przedsięwzięcia.

Żmudna kalkulacja – EBIDTA ważny wskaźnik

Należy mieć na uwadze, że nielimitowane będą wydatki z powyższej kategorii kosztów nieprzekraczające łącznie w roku podatkowym 3.000.000,00 zł.

Do kwot przewyższających powyższą wartość ustawodawca wprowadził szczegółowy sposób kalkulacji limitu. Jeżeli więc wydatki powyżej 3.000.000,00 złotych w danym roku podatkowym przekraczają 5% EBIDTA podatnika, to w tej części nie mogą być uznane za koszty podatkowe. Należy pamiętać, że przy obliczeniu wysokości EBITDA nie bierze się pod uwagę pomniejszeń wynikających z powyższych przepisów oraz przepisów dotyczących finasowania dłużnego (dawnej cienkiej kapitalizacji). Innymi słowy wyliczając EBIDTA należy przyjąć fikcję, że kosztami podatkowymi będą koszty w pełnej wysokości (zarówno te poniesione w związku z finansowaniem dłużnym jak i nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych).

EBIDTA – w skrócie to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków i amortyzacji. Najprostszym sposobem obliczenia EBITDA jest wykorzystanie dwóch wielkości finansowych: EBIT (zysk netto + koszty podatkowe + koszty finansowe związane z obsługą długu z uwzględnieniem przychodów finansowych) i amortyzacji.

Warto ponadto zaznaczyć, że kwotę kosztów poza limit wyłączonych z kosztów podatkowych uwzględnia się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do wysokości kosztów poniesionych w ramach danego źródła przychodów. Ta regulacja jest konsekwencją innej istotnej zmiany – wyodrębnienia źródeł przychodów w CIT.

W sytuacji, gdy w danym roku wystąpi rzeczywiście przypadek przekroczenia limitu, kwota takich nieodliczonych kosztów podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych z uwzględnieniem powyższych zasad odnośnie limitów.

Przykład I

Polska Spółka Zeta korzysta ze znaków towarowych należących do Spółki Gama na podstawie umowy licencyjnej. Roczna opłata za znaki kalkulowana jest jako określony procent od obrotu uzyskanego w danym roku. W przypadku osiągnięcia określonego pułapu obrotu opłata za korzystanie ze znaków przekroczy 1 700 000 zł. Ostateczna wysokość wydatków jest znana dopiero w następnym roku podatkowym. Ponadto Spółka Zeta poniesie inne wydatki na usługi niematerialne zakupione od innych podmiotów powiązanych w wysokości 1 400 000 zł.

W tej sytuacji Spółka Zeta, aby określić w jakiej wysokości będzie mogła odliczyć wydatki na zakup licencji, musi obliczyć EBIDTA. Ostatecznie Spółka Zeta będzie mogła uznać za koszty podatkowe kwotę 3 000 000 zł + kwotę nie przekraczającą 5 % wyliczonej EBIDTA.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zdjęcia

Limit kosztów usług niematerialnych - zmiany w CIT od 2018 r. /Fot. Fotolia
Limit kosztów usług niematerialnych - zmiany w CIT od 2018 r. /Fot. Fotolia

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »