reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Jak rozliczać przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych

Jak rozliczać przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży praw autorskich do tworzonych przez podatnika utworów, np. przychody ze sprzedaży tworzonych przez podatnika programów komputerowych, nie powinny być wykazywane jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

(…) przepis art. 7b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych, co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Cytowany wyżej art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop odnosi się do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, zawierającego katalog praw stanowiących dla podatnika wartości niematerialne i prawne. Co natomiast istotne, w znowelizowanym ustawą zmieniającą art. 16b ust. 1 podkreślono, że dla uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego nabycie od innego podmiotu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. W umowie ze zleceniodawcą Wnioskodawca podpisuje zgodę na przekazanie wraz z napisanym oprogramowaniem wszelkich autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. Po wykonaniu danego oprogramowania Wnioskodawca przekazuje je zleceniodawcy i wystawia stosowną fakturę. Prócz tworzenia oprogramowania Wnioskodawca wykonuje usługi doradcze z zakresu informatyki.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych przez Wnioskodawcę stanowi w istocie zbycie praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wniosku prawa autorskie, z uwagi na fakt ich wytworzenia przez Wnioskodawcę, nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, w związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 updop. Ww. operacja nie będzie zatem skutkowała powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z zysków kapitałowych, o którym mowa w powołanej regulacji. Otrzymane z tego tytułu przychody winny zostać rozpoznane jako przychody z innych źródeł.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że przychody, które Wnioskodawca uzyskuje ze sprzedaży autorskich praw majątkowych w wyżej opisany sposób, nie powinny być wykazywane jako przychody z zysków kapitałowych, tylko jako przychody z innych źródeł przychodów, należało uznać za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.137.2018.1.MJ

Od redakcji:

Przypominamy, że w 2018 r. przychody podatników CIT zostały rozdzielone na dwa źródła:

  • z zysków kapitałowych oraz
  • z innych źródeł.

Do przychodów z zysków kapitałowych należą przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop (przepisie określającym katalog praw stanowiących dla podatnika wartości niematerialne i prawne). W przepisie tym wymieniono m.in. przychody z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych. Jednak jak zauważono w omawianej interpretacji, dla uznania danego prawa za wartość niematerialną i prawną konieczne jest jego nabycie od innego podmiotu (art. 16b ust. 1 updop). Tym samym fiskus uznał, że ustawodawca nakazuje zaliczenie do źródła zysków kapitałowych wyłącznie tych przychodów, w których wykorzystywane są takie prawa, ale tylko wówczas, gdy są one jednocześnie wartościami niematerialnymi i prawnymi. Jest to o tyle istotne, że kwestia ta budziła kontrowersje wśród ekspertów podatkowych, z których część stała na stanowisku, że odesłanie w art. 7b ust. 1 updop do art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop miało na celu jedynie wskazanie na rodzaj praw, z których podatnicy osiągają przychody z zysków kapitałowych.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Stanowisko fiskusa oznacza, że w wypadku podatników tworzących utwory i uzyskujących przychody z ich sprzedaży nie wykazują oni powstania przychodów z zysków kapitałowych z tego tytułu. Tym samym dochód, czy strata powstałe przy sprzedaży tych utworów nie będą musiały być wykazywane odrębnie przez podatników jako umiejscowione w źródle zysków kapitałowych.

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama