Kategorie

Płatności gotówkowe przy najmie a koszty podatkowe

Płatności gotówkowe przy najmie a koszty podatkowe
Fotolia
W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony limit płatności gotówkowych (15 tys. zł) z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnosi się do ustalonego okresu rozliczeniowego, np. jednego miesiąca. Natomiast, jeżeli chodzi o umowy na czas określony, granica dotyczy wartości całej umowy. Co ma znaczenie, jeżeli przedsiębiorca chce związane z umowami płatności zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 31 marca 2017 r. – sygn.. 0111-KDIB1-3.4010.2.2017.1.MST.

Reklama

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, trudniąca się działalnością gospodarczą, w ramach której wynajmuje budynki, lokale, działki, itp. Dotychczas spółka obracała jedynie nieruchomościami, które stanowiły jej własność. Jednocześnie przedsiębiorca rozważa zawarcie umowy najmu lokali, który stanowiłby jej koszt uzyskania przychodu. Do tej pory nie wiadomo, czy umowa będzie zawarta na czas nieokreślony czy na czas określony, jednak przewidywany okres rozliczeniowy miałby wynosić miesiąc, a czynsz mieściłby się w granicach 10 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli płatność, przewyższająca 15 tys. zł jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami w ramach ich działalności, przedsiębiorca powinien skorzystać z rachunku bankowego w celu jej uiszczenia. Ma to znaczenia dla możliwości zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z tym, spółka ma wątpliwości, czy wydatki związane z zapłatą czynszu za najem będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w sytuacji, gdy opłata za czynsz nie przekroczyłaby kwoty 15 tys. zł. Spółka wskazuje, że płatności zamierza regulować gotówką.

Przedsiębiorca wnosił o interpretacje podatkową zarówno w przypadku umowy najmu na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Reklama

Z początkiem roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano art. 15d ust. 1. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana z ominięciem rachunku płatniczego. Dotyczy to płatności określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.), czyli przekraczającej 15 tys. zł, która następuje między przedsiębiorcami.

W przypadku uchybienia przywołanemu przepisowi, czyli zaliczenia tej części w koszty, podatnicy muszą zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo, jeżeli nie ma już takiej możliwości, zwiększyć przychody w miesiącu, w którym dokonali płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Pojęcie transakcji w umowie najmu na czas określony i nieokreślony

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że ustawy rozróżniają pojęcia płatności od transakcji. W ten sposób, że w ramach jednej transakcji może być dokonanych wiele płatności. „Jednorazowa wartość transakcji” to ogólna wartość należności lub zobowiązań, które jest określona w umowie pomiędzy przedsiębiorcami. Innymi słowy, jak wynika z odpowiedzi Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2017 r. transakcja jest umową zawieraną przez przedsiębiorców, pozostająca w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w ramach której nastąpi co najmniej jedna płatność. Jeżeli zatem wartość umowy przekracza 15 tys. zł, to strony muszą dokonywać płatności za pośrednictwem banku, nawet, jeżeli pojedyncza płatność nie przekracza 15 tys. zł.

Takie rozumienie pojęcia „transakcja” zgodne jest ponadto z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych .

Ponadto przepisy, a w szczególności przywołany art. 22 u.s.d.g., nie wprowadza czasowego ograniczenia okresu sumowania płatności, składających się na pojedynczą transakcję. Dla przykładu, w przypadku zawarcia umowy realizowanej etapami, takiej jak umowa wdrożeniowa czy umowa o roboty budowlane, jedna transakcja może obejmować płatności dokonane w ciągu kilku lat.

Co za tym idzie, z interpretacji Dyrektora wynika, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie została wprost określona w umowie, lecz zależy od czasu jej trwania, to pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Dotyczy to zwłaszcza umów o stałe świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony.

Dlatego w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, limit 15 tys. zł odnosi się do ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego, tj. jednego miesiąca. Bowiem w tym przypadku, jednorazowa transakcja to czynsz najmu za miesięczny okres rozliczeniowy.

Jednak inaczej wygląda sytuacja w przypadku zawarcia umowy na czas określony. Dla takiego kontraktu, transakcja będzie równoznaczna z całkowitą wartością świadczenia. Ogólna wartość transakcji jest stronom z góry znana, bo przedsiębiorcy wiedzą, jaki jest miesięczny czynsz oraz okres, przez jaki będzie uiszczany. Suma czynszów przypadających wynajmującemu przez czas trwania umowy, jeżeli przekracza zatem 15 tys. zł musi być zapłacona przy pomocy rachunku bankowego.

Wprowadzenie art. 15d ustawy o CIT ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przed między innymi zmniejszenie zjawiska prania brudnych pieniędzy czy stanowić ukłon w stronę uczciwych przedsiębiorców. Ale także, jak to ocenia Dyrektor,  ma wychodzić naprzeciw nadużyciom podatkowym. Na przykład skończyć ze zwyczajem niewykazywania rzeczywiście osiąganych dochodów z prowadzonej działalności przez przedsiębiorców, żeby uniknąć obowiązku podatkowego.

Koszty uzyskania przychodu osoby prawnej

Interpretując przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor KIS przedstawił dodatkowo warunki, jakie muszą spełniać wydatki, aby podatnik mógł je zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu.


Po pierwsze, koszty muszą zostać poniesione przez podatnika. Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli poniesie je inna niż wnioskodawca osoba. Czyli to przedsiębiorca musi pokryć wydatki z własnego majątku.

Wydatki muszą także cechować się definitywnością (rzeczywistością), co oznacza, że ich wartość nie wróciła w żadnej formie do podatnika.

Serwis Biznes

Ponadto wydatek zaliczony do kosztów podatkowych musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością.

Dodatkowo, zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, przedsiębiorca musi wykazać, że poniesione wydatki w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Lub że wartość wydatków może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów.

Wydatek musi być także właściwie udokumentowany oraz nie może należeć do katalogu, który podlega wyłączeniu zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, np. nabycie gruntów lub prawa wieczystego ich użytkowania.

Patrycja Szeląg

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.