Kategorie

Jak zaliczać do kosztów niskocenne środki trwałe?

Piotr Kaim
Doradca podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Jak zaliczać do kosztów niskocenne środki trwałe?
Składniki majątkowe, takie jak np. drobne wyposażenie kuchenne i gastronomiczne, należą do tzw. niskocennych środków trwałych, czyli środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT), koszty nabycia tego typu środków mogą być rozliczane wyłącznie w oparciu o przepisy dotyczące amortyzacji podatkowej (art. 16a-16m).

Jednocześnie, w odniesieniu do środków niskocennych, przepisy te dają przedsiębiorcom znaczący wybór, jeśli chodzi o metodę potrącania kosztów. Przedsiębiorca może jednorazowo potrącić cały koszt wyposażenia po oddaniu go do używania; jeżeli zaś zależy mu na współmierności przychodów i kosztów, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Powyższe stwierdzenia to zasadnicze tezy wynikające z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2011 r. (sygn. IPPB5/423-773/10-4/PS), wydanej w imieniu Ministra Finansów.

Poduszka w kuchence – rozmaitości hotelowe

Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej prowadzącej działalność hotelarską i restauracyjną. W kwietniu 2010 r. spółka otworzyła kolejny nowo wybudowany hotel – o standardzie „trzech gwiazdek”.

Przygotowania do otwarcia wymagały dużych zakupów wyposażenia hotelowego i gastronomicznego.

Reklama

Ważną częścią tego wyposażenia były niewielkie przedmioty, które – przy tego rodzaju inwestycjach – zawsze są kupowane w dużych ilościach. Dlatego ich zakupy prowadzą do powstawania znaczących wydatków mimo niskich cen jednostkowych.

Zwykłą koleją rzeczy, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe spółki, musiały zastanowić się nad sposobem zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych. Na skutek tych rozważań zdecydowano, że spółka powinna złożyć wniosek o interpretację przepisów podatkowych do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Polecamy: Czy wydatki na adaptację budynku gospodarczego można zaliczyć do kosztów?

Zakupione wyposażenie zostało w tym wniosku podzielone na 5 grup, przy czym każdej z nich przypisano szacowany okres przydatności ekonomicznej. Oto wspomniane grupy:
- kołdry, poduszki, pościel – przydatność 60 miesięcy;
- tekstylia, bielizna gastronomiczna, bielizna pościelowa, ręczniki – przydatność 36 miesięcy;
- porcelana – przydatność 36 miesięcy;
- sztućce, szklanki, kieliszki i inna artykuły szklane – przydatność 24 miesiące;
- drobne wyposażenie kuchenne i gastronomiczne – przydatność 24 miesiące.

Współmierność bez amortyzacji?

Reklama

Jak podkreślała spółka, wymienione przedmioty to składniki pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego hotelu. Jej zdaniem, wydatki na zakup takiego wyposażenia nie powinny być zaliczane do kosztów podatkowych jednorazowo, na początku działalności hotelu, bowiem prowadziłoby to do zniekształcenia współmierności przychodów i kosztów – zarówno w pierwszym roku działalności hotelu, jak też w latach następnych.


Z drugiej strony, spółka odrzuciła koncepcję, wedle której wspomniana współmierność mogłaby zostać osiągnięta poprzez zastosowanie podatkowych przepisów o amortyzacji. Zgodnie z poglądem wypracowanym wewnątrz spółki, „omawiane składniki wyposażenia cechują się bardzo niską jednostkową wartością, [więc] zastosowanie przepisów określonych dla środków trwałych jest niezasadne”.

Spółka przyjęła stanowisko, wedle którego poniesione przez nią koszty drobnego wyposażenia mogą być rozliczane w czasie na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, czyli przepisu dotyczącego potrącania kosztów, które mają pośredni związek z przychodami. Do takich kosztów należą – zdaniem spółki - wydatki na zakup wyposażenia.

Przypomnijmy, że zgodnie z powołanym przepisem, koszty pośrednie powinny być potrącane w dacie poniesienia, z wyjątkiem kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy, kiedy nie jest możliwe precyzyjne przypisanie poszczególnych części kosztu do poszczególnych lat. W tym ostatnim przypadku koszty pośrednie powinny być rozkładane „proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą”.

Polecamy: Kiedy spółka nie może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Zdaniem spółki, przepis ten może być stosowany przy potrącaniu kosztów z tytułu nabywania niskowartościowych składników wyposażenia: spółka samodzielnie określałaby okres użyteczności poszczególnych składników, a następnie odliczałaby koszt nabycia – proporcjonalnie do długości przyjętego okresu.

Taki właśnie sposób postępowania został uznany za prawidłowy w stanowisku spółki, wyrażonym we wniosku o interpretację.

Niskocenne środki trwałe – trzy rozwiązania

Po rozpatrzeniu wniosku, Dyrektor uznał, że metoda odliczania kosztów proponowana przez spółkę jest nieprawidłowa, bo nie ma oparcia w przepisach. Kluczowe znaczenie miała okoliczność, że w świetle art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, przedmioty zakupione przez spółkę miały charakter środków trwałych, które – co do zasady – podlegają amortyzacji.

Są to bowiem przedmioty, które służą do działalności gospodarczej, zaś ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok; poza tym mają też inne cechy środków trwałych wskazane w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT.

Jednocześnie dyrektor uznał, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, koszty nabywania środków trwałych mogą być rozliczane jedynie na podstawie przepisów amortyzacyjnych, czyli przepisów art. 16a-16m. Uzupełniając ten element wywodów organu, warto zauważyć, że wskazane przepisy umożliwiają osiągnięcie współmierności przychodów i kosztów, na której zależało spółce wnioskującej o interpretację.

Proponowana przez spółkę metoda rozliczania wydatków przypomina amortyzację według metody liniowej, o której mowa w art. 16h ustawy o CIT; jest to – jak wiadomo – podstawowa i najważniejsza metoda dokonywania amortyzacji na zasadach ogólnych.

Główna różnica między tą metodą, a postępowaniem proponowanym przez spółkę polega na tym, że spółka chciałaby samodzielnie określać okresy dokonywania „odpisów” (zwane przez nią okresami ekonomicznej przydatności składników wyposażenia); tymczasem zgodnie z ogólnymi zasadami amortyzacji podatkowej, okresy te – w większości przypadków – są determinowane stawkami amortyzacji, wynikającymi z tabeli zamieszczonej w ustawy o CIT.

Polecamy: Czy wydatki na ulepszenie budynku gospodarczego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Niezależnie od powyższego, dyrektor zauważył, że w przypadku wyposażenia zakupionego przez spółkę, dopuszczalne są odstępstwa od stosowania ogólnych zasad amortyzacji. Wiąże się to z faktem, że wartość początkowa pojedynczych składników tego wyposażenia nie przekracza 3.500 zł.

Wobec tego są to tzw. składniki niskocenne (lub niskowartościowe), które – dla celów podatkowych – mogą być umarzane na zasadach uproszczonych.

Po pierwsze, zgodnie z art. 16d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik może zrezygnować z dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego typu środków. Zamiast tego, może zaliczyć odpowiednie wydatki do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo; potrącenie to powinno być dokonane w miesiącu oddania środka do używania.

Z ekonomicznego punktu widzenia, niemal identycznie przedstawia się możliwość wynikająca z art. 16f ust. 3 ustawy o CIT Przepis ten wskazuje, że niskowartościowe środki trwałe – a więc, powtórzmy, środki o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł – mogą być umarzane za pomocą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, obejmującego 100% wartości środka. Odpis ten może zostać dokonany w miesiącu oddania do używania środka trwałego albo w miesiącu następnym.

Podsumowanie i krótki komentarz

Jak wynika z interpretacji dyrektora, koszty nabycia niskocennych środków trwałych (o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł.) mogą być zaliczane do kosztów podatkowych na trzy sposoby.

1. Po pierwsze, można do nich zastosować ogólne zasady amortyzacji i dokonywać comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z tabelą stawek zamieszczoną w ustawy o CIT

2. Po drugie, można przeprowadzić amortyzację na zasadach uproszczonych – na podstawie art. 16f ust. 3 tej ustawy. Taka amortyzacja polega na dokonaniu jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania środka do używania albo w miesiącu następnym.

3. Po trzecie, można też uznać, że środki niskowartościowe w ogóle nie będą amortyzowane i – zgodnie z art. 16d ust. 1 ustawy o CIT – zaliczyć odpowiednie wydatki do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania środka do używania.

W interpretacji znalazła się sugestia, że stosując tę ostatnią metodę, podatnik – inaczej niż przy zastosowaniu dwóch pozostałych metod – nie musi wprowadzać składnika wyposażenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Trafność tej tezy jest dyskusyjna, bowiem trudno wskazać przepis, który by ją uzasadniał.

Każda z tych metod ma swoje wady i zalety w zależności od sytuacji oraz potrzeb podatnika. Jeżeli podatnikowi zależy na szybkim zaliczeniu całości wydatków do kosztów podatkowych, może skorzystać z metody drugiej lub trzeciej (dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub całkowicie zrezygnować z amortyzacji). Jeżeli zaś woli zadbać o współmierność przychodów i kosztów (np. chciałby uniknąć wysokiej straty w początkowym okresie działalności) to może skorzystać z amortyzacji na zasadach ogólnych.

Zdaniem dyrektora IS, nie może jednak skorzystać z metody proponowanej przez spółkę, która złożyła wniosek o interpretację; innymi słowy, nie może samodzielnie określać okresu zużycia składników majątkowych, a następnie dokonywać proporcjonalnych odliczeń na podstawie ogólnych przepisów kosztowych, takich jak art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Tym samym przy potrącaniu kosztów z tytułu nabywania środków trwałych, dążenie do współmierności przychodów i kosztów może być realizowane tylko za pomocą amortyzacji.

Źródło: taxonline.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.