| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Amortyzacja > Czy odsetki od kredytu trzeba uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?

Czy odsetki od kredytu trzeba uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?

Ustawodawca nie definiuje pojęcia odsetki naliczone. Powstaje wątpliwość czy i w jakim zakresie naliczone przez bank odsetki należy zaliczyć do wartości początkowej środka trwałego.

Prawidłowa weryfikacja odsetek pozwoli na właściwe ich rozliczenie dla celów podatkowych. Odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania, należy ująć w wartości początkowej środka trwałego. Odpowiednio odsetki naliczone po tej dacie stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

Ustawodawca milczy w kwestii odsetek naliczonych do dnia oddania środka trwałego do używania. Nie określono w jakim zakresie i w jakich sytuacjach należy odnieść na wartość początkowa środka trwałego.

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy do wartości początkowej środka trwałego należy odnieś także odsetki naliczone, które dotyczą okresu po dniu przyjęcia środka trwałego do używania.

Przepisy nie definiują pojęcia „odsetki naliczone”. W uproszczeniu są to odsetki jakie przedsiębiorca winien zapłacić w zamian za udostępnione środki kredytu. Nie muszą to być odsetki jeszcze należne, jak również zapłacone.

Polecamy: Jak szybko wrzucić w koszty samochód ciężarowy o ładowności do 3,5 tony?

Przedsiębiorca winien odnieść na wartość początkową środka trwałego odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania, czyli odpowiednio odsetki które dotyczą okresu od dania naliczenia odsetek do dnia przyjęcia środka trwałego do używania.

Wyłącznie te odsetki pozostają w związku z zakupem środka trwałego. Odsetki które dotyczą okresu po dniu przyjęcia środka trwałego do używanie, w dacie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych nie są jeszcze wydatkiem pewnym. Nie można zasadniczo wskazać, czy staną się one wymagalne, czy przedsiębiorca będzie zobligowany do ich zapłaty.

Przedsiębiorca przykładowo spłacając kredyt lub pożyczkę przed terminem płatności nie będzie zobowiązany do zapłaty wszystkich odsetek. Informacja o wielkości odsetek naliczonych w dniu przyjęcia środka trwałego do używania nie determinuje wielkości odsetek, jakie należy ująć w wartości początkowej środka trwałego.

Wymaga podkreślenia, że również w orzecznictwie wskazuje się, że na wartość początkową środka trwałego można odnieść tylko odsetki naliczone odpowiednio za okres do dnia przyjęcia środka trwałego do używani.

Polecamy: serwis Leasing

Przykładem jest I SA/Gl 1047/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 lutego 2009 r. „za koszty uzyskania przychodu uważa się m.in. odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Nie zwiększają zatem wartości początkowej środka trwałego odsetki, chociażby naliczone, lecz należne za okres po jego przyjęciu do używania. Słusznie też twierdzi organ, iż przywołane przepisy mówią o "naliczeniu", a nie o "poniesieniu" wydatku (odsetek, prowizji). W tej sytuacji, w wartości początkowej środków trwałych zakupionych lub wytworzonych winny zostać uwzględnione naliczone odsetki i prowizje, także te, których zapłata nastąpi po oddaniu środków trwałych do używania”.

Kolejnym istotnym dla rozliczenia naliczonych odsetek zagadnieniem jest zależność miedzy datą informacji o naliczeniu odsetek a datą wprowadzenia środka trwałego do używania.

Należy rozstrzygnąć, czy odsetki które zostaną naliczone po dniu przyjęcia środka trwałego, ale w części w jakiej dotyczą one okresu do dnia przyjęcia środka trwałego do używani, powinny zostać ujęte w wartości początkowej środka trwałego, odpowiednio korygując wartość początkową środka trwałego.

Ustawodawca nie odniósł się wprost do niniejszej kwestii. Niemniej w wartości początkowej należy ująć wyłącznie odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania. Ustawodawca określając grupę odsetek, które można uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego, posłużył się trybem dokonanym.

Polecamy: Jak ustalić wartość początkową użytkowania wieczystego

Zasadna jest zatem interpretacja, że wyłącznie odsetki naliczone przed datą przyjęcia środka trwałego do używania (gdy od strony technicznej nastąpiło naliczenie), w zakresie jakim one dotyczą okresu do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, mogą podwyższyć wartość początkową środka trwałego.

W interpretacji Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn.. 1471/DPD2/423-143/06/MB organ odpowiednio zwrócił uwagę na ten element „W przypadku gdy, data naliczenia odsetek przypada po dniu przekazania środka trwałego do używania, wówczas naliczone koszty nie zwiększają ceny nabycia lub kwoty wytworzenia”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 17 września 2008 r., sygn.. ILPB3/423-344/08-5/HS „odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania powiększają - dla celów ustalenia wartości początkowej środka trwałego – koszt wytworzenia tego środka. Natomiast odsetki, które są związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, a zostały zarachowane już po dniu przekazania ich do używania i następnie zapłacone, podatnik może zaliczyć je bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”.

Stanowisko organów odnajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów. WSA w Łodzi w wyroku z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. I SA/Łd 1492/03 wskazał, że „Wartość początkową będą powiększać wyłącznie te odsetki, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Ta kwota odsetek wraz ze środkiem trwałym podlega odpisom amortyzacyjnym. Natomiast wszelkie odsetki naliczane w okresie późniejszym (po dacie przyjęcia środka trwałego do używania) stanowić będą szeroko pojęte wydatki na nabycie środka trwałego”.
Reasumując, odsetki które zostały naliczone po dniu oddania środka trwałego do używania, przedsiębiorca nie odnosi na wartość początkową środka trwałego. Odsetki te można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj także

Ekspert:

ECDDP Sp. z o.o.

Jedna z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

Czy odsetki od kredytu trzeba uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?
Czy odsetki od kredytu trzeba uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018171.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK