| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Samochód > Wydatki na prywatny samochód można czasem zaliczyć do kosztów firmy

Wydatki na prywatny samochód można czasem zaliczyć do kosztów firmy

Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów również wydatki na eksploatację samochodu osobowego stanowiącego jego własność i niewpisanego do ewidencji środków trwałych. Możliwe jest to w sytuacji, gdy podatnik nabędzie samochód osobowy za cenę nie wyższą niż 3500 zł.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach o podatkach dochodowych jako koszty, które kosztów podatkowych nie mogą stanowić.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Zasada ta ma więc zastosowanie jedynie w odniesieniu do samochodów osobowych niestanowiących składników majątkowych podatnika. Nie będzie się jej stosować wobec samochodów osobowych będących składnikami majątkowymi.

Polecamy: Kilometrówka 2012 – dużo wyższe stawki i limity!

Polecamy: Jak rozliczyć używanie prywatnych samochodów pracowników do służbowych jazd lokalnych?

Przypomnijmy, że składnikiem majątkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, są aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi nie zostały uwzględnione w określonej zgodnie z przepisami cenie nabycia.

Z zasady składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi są wpisywane do ewidencji środków trwałych i podlegają amortyzacji.

Inaczej są traktowane składniki majątkowe, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, zwane „niskocennymi środkami trwałymi”. Rozliczając wydatki poniesione na takie środki trwałe w koszty uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wydatek poniesiony na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu oddania ich do używania, bez wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

Dla porządku dodajmy, że podatnik może również wprowadzić niskocenne środki trwałe do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych albo dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania składnika do używania lub w miesiącu następnym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »