REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przejście z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2017 roku

Przejście z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2017 roku
Przejście z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2017 roku
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Do 21 stycznia 2017 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekroczyły w 2016 roku 2 mln euro (8.595.200, - zł – netto, tj. bez podatku VAT), mogą zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej rachunkowości) i wybrać uproszczoną księgowość w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir). Jak to zrobić?

Kto może przejść na pkpir

Z ksiąg rachunkowych prowadzonych na podstawie ustawy o rachunkowości na pkpir mogą przejść osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

Autopromocja

- indywidualnie,

- w formie spółki cywilnej osób fizycznych,

- w formie spółki jawnej osób fizycznych,

- w formie spółki partnerskiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Graniczny limit przychodów w 2016 roku 2 mln euro (8.595.200, - zł – netto, tj. bez podatku VAT) dotyczy przychodów:

- z indywidualnej działalności gospodarczej,

- spółki: cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Pierwsze czynności przy przejściu z ksiąg rachunkowych na pkpir

Przechodząc z ksiąg rachunkowych na pkpir trzeba w pierwszej kolejności:

- zamknąć księgi rachunkowe na koniec 2016 roku,

- uzgodnić salda z kontrahentami,

- sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

- sporządzić spis z natury (tzw. remanent) towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia 2017 r. z określeniem ich wartości – według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; z kolei wartość półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się wg kosztów wytworzenia, wartość odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową - wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Wartość ogółem wynikająca ze spisu z natury powinna być wprowadzona do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

- datę sporządzenia spisu,

- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

- szczegółowe określenie towaru i innych ww. składników majątkowych,

- jednostkę miary,

- ilość stwierdzoną w czasie spisu,

- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

- łączną wartość spisu z natury,

- klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”,

- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników),

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie - wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Założenie pkpir i ewidencji

Podatnicy chcący prowadzić pkpir  mają obowiązek założyć tę księgę na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. W przypadku osób kontynuujących działalność, przechodzących z ksiąg rachunkowych na pkpir powinny one założyć pkpir na dzień 1 stycznia 2017 r.

Oprócz samej księgi powinny też na ten dzień założyć ewidencję sprzedaży, która jest konieczna jeżeli:

- na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu a także

- uzyskiwane są przychody nieudokumentowane fakturami lub rachunkami.

Ponadto konieczne będzie założenie:

a) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) ewidencji wyposażenia,

c) kart przychodów pracowników (jeżeli są zatrudniani pracownicy),

d) ewentualnych dodatkowych ewidencji:

- ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy - w przypadku działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy),

- ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzonej według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego - w przypadku działalności kantorowej.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu pkpir w 2017 roku

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu pkpir w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Zatem jeżeli przyjmiemy, że pkpir w przypadku kontynuacji działalności i przejściu z ksiąg rachunkowych trzeba założyć 1 stycznia, to zawiadomienie powinno dotrzeć do naczelnika urzędu skarbowego do 21 stycznia (termin 20-dniowy zaczyna biec od 2 stycznia). A jako, że w 2017 roku 21 stycznia wypada w sobotę, to zgodnie z art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej ostatnim dniem terminu będzie w tym roku poniedziałek 23 stycznia 2017 r.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie to składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Zawiadomienie o prowadzeniu pkpir można złożyć w zwykłej formie pisemnej (nie ma jednego obowiązkowego urzędowego druku, choć niektóre urzędy skarbowe wywieszają u siebie wzory takich zgłoszeń dla wygody podatników). Trzeba w nim zamieścić co najmniej następujące informacje:

- imię i nazwisko (nazwę) podatnika,

- adres podatnika,

- numer NIP podatnika,

- datę rozpoczęcia prowadzenia pkpir,

- podpis podatnika

- nazwę i adres naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie może wyglądać np. tak:

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

Jan Podatniczy

ul. Pitowa 111

00-001 Warszawa

NIP: 111-111-11-11

Do Naczelnika …. Urzędu Skarbowego w Warszawie - adres Urzędu Skarbowego:

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Uprzejmie zawiadamiam o założeniu w dniu 1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów i rozpoczęciu prowadzenia tej księgi od początku 2017 roku.

Jan Podatniczy

Jeżeli w kolejnych latach podatnik będzie kontynuował prowadzenie pkpir – nie musi składać co roku kolejnych zawiadomień.


W przypadku prowadzenia pkpir przez biuro rachunkowe na zlecenie podatnika, podatnik ten ma obowiązek poinformować również o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego (w terminie 7 dni od zawarcia umowy z biurem rachunkowym). W tym zawiadomieniu (można te informacje zawrzeć w jednym ww. zawiadomieniu o prowadzeniu pkpir) trzeba wskazać:

- nazwę i adres biura rachunkowego,

- miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów (faktur, rachunków, innych dokumentów) związanych z jej prowadzeniem.

Zawiadomienie o rozpoczęciu prowadzenia pkpir można:

- złożyć osobiście w biurze podawczym właściwego urzędu skarbowego,

- przesłać do urzędu pocztą

- złożyć online przez tzw. pismo ogólne.

W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, najłatwiej można złożyć to zawiadomienie na wniosku o zmianę wpisu CEIDG. Tam w części 20 "Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej" należy zaznaczyć kwadrat nr 2 "podatkowa księga przychodów i rozchodów".

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki jawnej osób fizycznych lub w formie spółki partnerskiej, jeżeli spółka zrezygnowała z prowadzenia pełnej księgowości, muszą pamiętać o obowiązku złożenia przez spółkę w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy (w 2017 roku trzeba to zrobić do 30 czerwca), oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Postawa prawna:

- art. 12 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej

- art. 24a ust. 3a-3c ustawy o PIT

- rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA