| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > ABC KPiR > Przejście z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2017 roku

Przejście z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2017 roku

Do 21 stycznia 2017 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekroczyły w 2016 roku 2 mln euro (8.595.200, - zł – netto, tj. bez podatku VAT), mogą zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej rachunkowości) i wybrać uproszczoną księgowość w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir). Jak to zrobić?

Kto może przejść na pkpir

Z ksiąg rachunkowych prowadzonych na podstawie ustawy o rachunkowości na pkpir mogą przejść osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

- indywidualnie,

- w formie spółki cywilnej osób fizycznych,

- w formie spółki jawnej osób fizycznych,

- w formie spółki partnerskiej.

Graniczny limit przychodów w 2016 roku 2 mln euro (8.595.200, - zł – netto, tj. bez podatku VAT) dotyczy przychodów:

- z indywidualnej działalności gospodarczej,

- spółki: cywilnej, jawnej lub partnerskiej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Pierwsze czynności przy przejściu z ksiąg rachunkowych na pkpir

Przechodząc z ksiąg rachunkowych na pkpir trzeba w pierwszej kolejności:

- zamknąć księgi rachunkowe na koniec 2016 roku,

- uzgodnić salda z kontrahentami,

- sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

- sporządzić spis z natury (tzw. remanent) towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia 2017 r. z określeniem ich wartości – według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; z kolei wartość półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się wg kosztów wytworzenia, wartość odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową - wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Wartość ogółem wynikająca ze spisu z natury powinna być wprowadzona do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

- datę sporządzenia spisu,

- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

- szczegółowe określenie towaru i innych ww. składników majątkowych,

- jednostkę miary,

- ilość stwierdzoną w czasie spisu,

- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

- łączną wartość spisu z natury,

- klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”,

- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników),

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie - wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Założenie pkpir i ewidencji

Podatnicy chcący prowadzić pkpir  mają obowiązek założyć tę księgę na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. W przypadku osób kontynuujących działalność, przechodzących z ksiąg rachunkowych na pkpir powinny one założyć pkpir na dzień 1 stycznia 2017 r.

Oprócz samej księgi powinny też na ten dzień założyć ewidencję sprzedaży, która jest konieczna jeżeli:

- na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu a także

- uzyskiwane są przychody nieudokumentowane fakturami lub rachunkami.

Ponadto konieczne będzie założenie:

a) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) ewidencji wyposażenia,

c) kart przychodów pracowników (jeżeli są zatrudniani pracownicy),

d) ewentualnych dodatkowych ewidencji:

- ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy - w przypadku działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy),

- ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzonej według zasad określonych w przepisach prawa dewizowego - w przypadku działalności kantorowej.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu pkpir w 2017 roku

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu pkpir w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Zatem jeżeli przyjmiemy, że pkpir w przypadku kontynuacji działalności i przejściu z ksiąg rachunkowych trzeba założyć 1 stycznia, to zawiadomienie powinno dotrzeć do naczelnika urzędu skarbowego do 21 stycznia (termin 20-dniowy zaczyna biec od 2 stycznia). A jako, że w 2017 roku 21 stycznia wypada w sobotę, to zgodnie z art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej ostatnim dniem terminu będzie w tym roku poniedziałek 23 stycznia 2017 r.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie to składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Zawiadomienie o prowadzeniu pkpir można złożyć w zwykłej formie pisemnej (nie ma jednego obowiązkowego urzędowego druku, choć niektóre urzędy skarbowe wywieszają u siebie wzory takich zgłoszeń dla wygody podatników). Trzeba w nim zamieścić co najmniej następujące informacje:

- imię i nazwisko (nazwę) podatnika,

- adres podatnika,

- numer NIP podatnika,

- datę rozpoczęcia prowadzenia pkpir,

- podpis podatnika

- nazwę i adres naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie może wyglądać np. tak:

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.

Jan Podatniczy

ul. Pitowa 111

00-001 Warszawa

NIP: 111-111-11-11

Do Naczelnika …. Urzędu Skarbowego w Warszawie - adres Urzędu Skarbowego:

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Uprzejmie zawiadamiam o założeniu w dniu 1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów i rozpoczęciu prowadzenia tej księgi od początku 2017 roku.

Jan Podatniczy

Jeżeli w kolejnych latach podatnik będzie kontynuował prowadzenie pkpir – nie musi składać co roku kolejnych zawiadomień.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »