| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > ABC KPiR > Jak prawidłowo wypełniać pkpir

Jak prawidłowo wypełniać pkpir

Od kwietniu tego roku obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Część podatników zobowiązana jest stosować go już w 2016 r., część natomiast dopiero od 2017 r. Co się zmieniło i jak prawidłowo wypełniać nowy wzór pkpir?

Nowy wzór pkpir

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2016 poz. 67), które weszło w życie 8 kwietnia 2016 r.

Obowiązek stosowania nowego wzoru pkpir już w 2016 r. mają podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie tego roku. Natomiast pozostali podatnicy, czyli ci którzy kontynuują działalność gospodarczą rozpoczętą przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. przed 8 kwietnia 2016 r., mogą do końca tego roku prowadzić ewidencję na dotychczasowym wzorze, tzn. nowy wzór mogą zastosować dopiero od 1 stycznia 2017 r. Przy czym nie ma przeszkód ku temu, żeby podatnicy ci zdecydowali się na prowadzenie pkpir według nowego wzoru już w trakcie 2016 r.

Polecamy: Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r.

WZÓR PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Obowiązek prowadzenia pkpir

Do prowadzenia pkpir zobowiązani są podatnicy o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy o PIT. A zatem obowiązek ten obejmuje osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Ważne!

Przy czym, podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym są obowiązani w prowadzonej pkpir wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem dochodowym. Jak również podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia są obowiązani w prowadzonej pkpir wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Obowiązek prowadzenia pkpir dotyczy również osób:

- wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;

- prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia pkpir;

- duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Pokwitowanie z poczty jako dowód księgowy w pkpir

Prowadzić ją muszą również rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym. Dla tych jednak podatników został określony odrębny wzór pkpir.

Limit prowadzenia pkpir

Możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przysługuje dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły w walucie polskiej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach ustawy o rachunkowości. Chodzi o limit 1.200.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek przejścia z pkpir na księgi rachunkowe. Po przekroczeniu limitu osoby fizyczne lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyrażoną w euro wielkość limitu przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. I tak, w 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października. Średni kurs euro z tego dnia, ogłoszony przez NBP wynosił 4,2976 zł (tabela kursów NBP nr 191/A/NBP/2016). W związku z tym równowartość limitu 1.200.000 euro wyrażona w złotych wynosi 5.157.120 zł. Zatem, w świetle obecnie obowiązujących przepisów, wymienione podmioty mają obowiązek przejść z pkpir na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 r., jeśli ich przychody w roku 2016 wyniosły co najmniej 5.157.120 zł.

Wyższy limit przychodów dla pkpir od 1 stycznia 2017 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »