| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > Koszty > Dzień wyceny kosztów w walucie obcej w kpir

Dzień wyceny kosztów w walucie obcej w kpir

Prowadzę działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, której przedmiotem jest produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych. Z jakim dniem powinienem dokonać wyceny poniesionych kosztów w walucie obcej?

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jeżeli w dowodzie księgowym podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym.

Zacytowany przepis odwołuje się do regulacji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeczytaj: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

W zdaniu drugim ust. 1 art. 22 ustawy ustalono, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.

Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądów administracyjnych koszt jest poniesiony, gdy nastąpiła faktyczna zapłata a nie wtedy, gdy wystawiono fakturę czy ją zarachowano.

Zastosowanie w praktyce tego przepisu jest więc ograniczone do sytuacji, w której dowód księgowy dociera do podatnika w dniu dokonania przez niego faktycznej zapłaty z określonego tytułu lub dokonana zapłata poprzedza moment otrzymania dowodu księgowego.

Jeżeli jednak w dniu sporządzania zapisu w księdze nie znamy kursu waluty obcej z dnia poniesienia kosztu, gdyż zapłata nastąpić ma w późniejszym terminie, wtedy wartość dokonanej operacji w walucie obcej podlega przeliczeniu na złote wg średniego kursu NBP z dnia zarachowania kosztu, która następnie, już po dokonanej zapłacie, ulega (w razie wystąpienia różnic kursowych) obniżeniu lub podwyższeniu o różnicę wynikającą z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zarachowania kosztu.

Porównaj: Koszty według ustawy o rachunkowości

Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U z 2003 Nr 152 poz 1475 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »