Kategorie

Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej - wzór, treść, termin, przepisy

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej - wzór, treść, termin, przepisy
Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej. Ustawodawca przewidział, że nawet w oficjalnych dokumentach i decyzjach mogą pojawić się błędy. Instytucją, która ma pomagać podatnikom w takich trudnych sytuacjach, jest możliwość sprostowania decyzji podatkowej. Jak złożyć wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej? Na jakich podstawach prawnych oprzeć wniosek? Jaki termin obowiązuje podatników oraz na jakie warunki należy zwrócić uwagę?

Sprostowanie decyzji podatkowej - podstawa prawna, orzecznictwo

Forma sprostowania decyzji - zasadniczo uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji. Jednak w przypadku błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, może nastąpić w drodze postanowienia. Podstawy prawne możliwości złożenia wniosku o sprostowanie decyzji znajdują się w Ordynacji podatkowej, w szczególności w art. 213 i 215:

Wyciąg z przepisów (Ordynacja podatkowa)

Reklama

Art.  213.  § 1.  Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. § 3. Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji.

Art.  215.  § 1.  Organ podatkowy może, z urzędu lub na żądanie strony, prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, w trybie sprostowania omyłek można zmieniać formę, ale nie powinno wpływać się w ten sposób na treść decyzji. Uzupełnienie decyzji powinno natomiast dotyczyć tylko określonych przez ustawodawcę elementów.

Przykłady z orzecznictwa:

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z dnia 16 kwietnia 2020 - teza aktualna:

Niewątpliwie art. 213 § 1 O.p. dotyczy wyłącznie usuwania wad nieistotnych, a więc takich, które nie dają podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji. Ten tryb nie może zatem zastąpić weryfikacji decyzji.

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, z dnia 30 grudnia 2020 r. – teza aktualna:

Jeśli chodzi o dopuszczalny prawem zakres uzupełnienia decyzji, to jak wynika z brzmienia art. 213 § 1 O.p., ustawodawca określił w nim wprost elementy decyzji podlegające uzupełnieniu. Jest to katalog zamknięty.

Termin i warunki wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej

Reklama

Termin na sprostowanie decyzji - poprawienie błędów może nastąpić z urzędu, w każdym czasie, co oznacza, że organ podatkowy może naprawiać swoje błędy bez większych ograniczeń. Ustawodawca zdecydował jednak, że sprostowanie może nastąpić również na wniosek Strony (która zauważyła błąd). Tutaj jednak ograniczono czas do złożenia takiego żądania, do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot uprawniony do sprostowania decyzji – co ważne Ustawodawca wpisał wprost, że prawo do wniosku o sprostowanie decyzji należy się Stronie. I w ten sposób ograniczył katalog podmiotów, które mają prawo do złożenia takiego wniosku.

Odwołania od sprostowanych decyzji - co ciekawe w przypadku, gdy decyzja zostanie uzupełniona lub sprostowana, wpływa to na termin do wniesienia odwołania - termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.

Wzór wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej

Nie istnieje jeden wiążący wzór, dotyczący wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej. Można jednak wskazać pewne najważniejsze aspekty pisma, w formie szablonu do wykorzystania dla podatników. Warto jednak pamiętać, że dokument należy uzupełnić zgodnie z wymaganiami indywidualnej sprawy.

miejscowość ...................., dnia .................... r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy
adres
numer PESEL
ewentualnie numer telefonu i e-mail

Dane organu, do którego skierowany jest wniosek oraz adres organu
np.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miejscowości
ul.  Ulicowa 01- 123 Miejscowość

WNIOSEK O SPROSTOWANIE DECYZJI

NR.................... Z DNIA ....................

W imieniu własnym, ja niżej podpisany / podpisana .................... .................... działając na podstawie art.  213 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.  z 2019 r.  poz.  900 ze zm.), zwracam się o sprostowanie decyzji numer .................... z dnia .................... wydanej przez ...................., doręczonej mi w dniu ......................

Decyzja ta zawiera błąd .................... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ....................(tutaj krótki opis błędu) podczas gdy powinno być .................... ............... ............... .....................

Imię nazwisko

 podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- ewentualnie dowody dotyczące wskazywanego błędu

Uwagi dodatkowe i pouczenia

W każdym wypadku warto zwrócić uwagę podatnika, na konieczność jasnego rozróżnienia instytucji sprostowania, od prawa od odwołania od decyzji (określonego w art. 220 Ordynacji Podatkowej). Taki wybór musi być konsekwentny – ponieważ skorzystanie z tego lub tego środka procesowego, zasadniczo uniemożliwia korzystanie w tym samym czasie z drugiego z nich. Co ważne, instrumenty określone w art. 213 i 215 (sprostowanie lub uzupełnienie) ponownie - funkcjonują obok siebie, ale nie są jednak tożsame – a procedury te nie nakładają się na siebie. Dlatego, w pierwszej kolejności, przed przygotowaniem i złożeniem wniosku o sprostowanie decyzji podatkowej, podatnik powinien zweryfikować, z którego z tych trybów winien skorzystać.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 tj. z dnia 2020.07.31) zwana dalej „Ordynacja Podatkowa” lub „Ustawa Ordynacja Podatkowa”;
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z dnia 16 kwietnia 2020 roku, w sprawie I SA/Sz 996/19, LEX nr 3009312;
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, z dnia 30 grudnia 2020 r. I SA/Gd 1046/20, LEX nr 3119153.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.