REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odwołanie od decyzji podatkowej – wzór, treść, podstawa prawna

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Odwołanie od decyzji podatkowej – wzór, treść, podstawa prawna
Odwołanie od decyzji podatkowej – wzór, treść, podstawa prawna

REKLAMA

REKLAMA

Odwołanie od decyzji podatkowej. Jedną z kluczowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjności, wyrażona wprost w art. 15 k.p.a., gdzie ustawodawca stwierdził, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przechodząc na grunt przepisów stricte podatkowych, w art. 220 Ordynacji podatkowej ustawodawca potwierdził, że od decyzji organu podatkowego (decyzja pierwszej instancji) służy odwołanie. Istota tego rozwiązania polega na możliwości skorzystania z dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy i wydania rozstrzygnięcia przez dwa różne organy. Wiedząc o tym uprawnieniu strona, która nie zgadza się z treścią wydanej wobec niej decyzji podatkowej, może więc wnieść odwołanie. Jak prawidłowo przygotować taki dokument? Na co zwrócić uwagę? Gdzie szukać informacji oraz wskazówek?

Odwołanie od decyzji podatkowej - podstawy prawne

Kodeks postępowania administracyjnego

Autopromocja

Podstawy postępowania administracyjnego w zakresie odwołań, znalazły się w art. 15 i 16 kpa - są to zasady ogólne, następnie rozszerzane w innych ustawach szczególnych. Normy k.p.a. stwierdzają, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, ale przepis szczególny może wpływać na to rozwiązanie (może stanowić inaczej). Decyzje od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji (lub nie służy od nich wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), są ostateczne. Ponownie, uchylenie lub ich zmiana, a także ewentualne stwierdzenie nieważności czy wznowienie postępowania, może znaleźć się w innych przypadkach (w tym w uregulowaniach szczególnych).

Ordynacja podatkowa

Postępowanie podatkowe, zobowiązania podatkowe i informacje podatkowe, normuje ustawa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej normami, od decyzji podatkowej pierwszej instancji można się odwołać. Zgodnie z ogólną normą, właściwym do odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia, ale w przypadkach decyzji (pierwszej instancji) wydanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora Izby Administracji Skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze, naczelnika urzędu celno-skarbowego, decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - odwołanie rozpatrzy ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po zakończonym trybie administracyjnym, decyzje mogą być jednak zaskarżane do sądu administracyjnego. Zasadniczo, główne normy postępowania sądowego w tym zakresie, będzie normowała ustawa prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi. Decyzje, których nie można zaskarżyć do sądu są ostateczne.

Zasadnicze elementy, treść i termin odwołania

Zakres i treść odwołania od decyzji podatkowej został wskazany przez ustawodawcę w art. 222 Ordynacji podatkowej, gdzie wskazał, że odwołanie powinno zawierać:

 1. Zarzuty przeciw decyzji;

 2. Określać istotę żądania będącego przedmiotem odwołania;

 3. Określać zakres żądania będącego przedmiotem odwołania;

 4. Wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

W praktyce, pojawiają się wątpliwości przy konstruowaniu treści odwołania - co i jaki sposób należy opisać. Poza przepisami prawa, dobrym źródłem praktycznej wiedzy może być orzecznictwo – Sądy w swoich wyrokach niejednokrotnie wskazują, jak przygotować prawidłowe odwołanie i co warto w nich opisać. Jednym z najnowszych z nich, jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 2 lutego 2021 r. (II FSK 2744/18), w którym Sąd podkreślił wagę precyzyjnego sformułowania odwołania:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 2 lutego 2021

wyciąg z orzeczenia teza (aktualna):

Faktycznym skutkiem wniesienia nieprecyzyjnego i niejasnego odwołania bywa często jego niekorzystne, w relacji do źle sformułowanych bądź ukrytych roszczeń strony, załatwienie. Z tego powodu, nie można wymagań wynikających z art. 222 o.p. uważać wyłącznie za zbędną i uciążliwą formalistykę, a tym bardziej ignorować ich wnosząc ogólnikowe, nieprecyzyjne, nie zawierające istotnej treści odwołania, których uzasadnieniem bywa niekiedy tylko zasadniczo nieskuteczne prawnie wyrażenie subiektywnego uczucia niezadowolenia, czy też skrzywdzenia decyzją w sprawie podatkowej.

 

W praktyce warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, związanych z czterema głównymi elementami odwołania od decyzji:

 1. Zarzuty

Zarzuty należy rozumieć w szerokim znaczeniu, w tym sensie, że mogą odnosić się zarówno do samej decyzji, jak i do poprzedzającego ją postępowania podatkowego.

 1. Istota żądania

Odwołujący musi wskazać, jakie chciałby uzyskać rozstrzygnięcie. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego zostały określone wprost w art. 233 ordynacji podatkowej i wskazują przede wszystkim możliwości:

 • uchyla decyzję organu pierwszej instancji i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję - umarza postępowanie w sprawie;

 • uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.

 1. Zakres żądania

Odwołujący musi wskazać, czy odwołuje się od decyzji w całości, czy w części – a jeżeli w części, to w jakiej części.

 

 1. Dowody

Gospodarzem postępowania podatkowego jest organ. Ustawodawca zdecydował więc, że Strona ma wskazać dowody – a nie koniecznie je przedstawić osobiście.  Dobrym przykładem może być konieczność przesłuchania świadka czy uzyskania dokumentu będącego w posiadaniu innego podmiotu – Strona wskazuje te dowody, ale to organ będzie dokonywać tych czynności, czy uzyskiwać je w praktyce.

Sposób wniesienia odwołania

Odwołanie należy wnieść do właściwego organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Oznacza to w praktyce, że w główce pisma należy wskazać jako adresata organ odwoławczy i dodać dopisek za pośrednictwem organu pierwszej instancji, a przesyłkę wysłać do organu pierwszej instancji.

Termin

Zasadniczo odwołanie od decyzji podatkowej, na gruncie art. 223 Ordynacji podatkowej, wynosi 14 dni od doręczenia stronie decyzji lub zawiadomienia określonego w art. 103 § 1.

Wzór odwołania od decyzji podatkowej

W każdej indywidualnej sprawie, odwołanie powinno być dostosowane do konkretnego przypadku. Można jednak wskazać pewien zasadniczy schemat dokumentu, z którego mogą skorzystać podatnicy.

 

 

Miejscowość, data

Dane dotyczące podatnika

Imię Nazwisko

Adres

Dane organu II instancji
(w niektórych przypadkach tego samego organu)

 

za pośrednictwem (jeżeli dotyczy)

Dane organu I instancji

 

Numer sprawy / decyzji

 

ODWOŁANIE

od decyzji z dnia ... takiego i takiego organu (tutaj wpisać dane organu)

w przedmiocie ...

 

 

 

Ja niżej podpisany/a … (imię i nazwisko) na podstawie art. 220 § 1, art. 222 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (uwaga podstawy odwołania mogą różnić się w zależności od konkretnej sprawy)

 

 niniejszym wnoszę odwołanie od decyzji z dnia ... wydanej przez ... w przedmiocie... odebraną w dniu ... (tutaj uwaga na termin do odwołania)

 

i zaskarżam niniejszą decyzję...  (tutaj wpisać zakres żądania – w całości lub w określonej części)

 

zarzucając organowi pierwszej instancji ... (tutaj wpisać zarzuty)

 

i na tej podstawie wnoszę o ... (tutaj wpisać istotę żądania)

 

UZASADNIENIE

 

... tutaj podać odpis sprawy, wyliczenie błędów organu ich analizę oraz uzasadnienie wniosków wraz z opisem dowodów

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis

 

załączniki:

- odpowiednia liczba odpisów

- inne

 

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 tj. z dnia 2020.07.31) (zwana dalej „Ordynacja podatkowa”);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 tj. z dnia 2020.02.18) (zwana dalej „kpa” lub „k.p.a”);

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2019.2325 tj. z dnia 2019.11.28) (zwana dalej "ppsa");

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. II SA/Wa 24/16 Istota zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (teza aktualna LEX nr 2137451);

 • Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2021 r. II FSK 2744/18 (teza aktualna).

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

REKLAMA