| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Wycena środka trwałego wprowadzonego do ewidencji

Wycena środka trwałego wprowadzonego do ewidencji

Podatnik może dokonać samodzielnej wyceny w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 9 maja 2013 r. (sygn. akt I SA/Ke 217/13).

W ocenie sądu, organ podatkowy nie powinien kwestionować możliwości ustalenia wartości początkowej wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środka trwałego za pomocą samodzielnej wyceny dokonanej przez podatnika, w sytuacji gdy w odniesieniu do tego składnika majątku nie miał w momencie jego zakupu obowiązku gromadzić dokumentów księgowych. Właśnie dla takich przypadków ustawodawca wprowadził jako rozwiązanie szczególne możliwość oceny wartości środka trwałego metodą określoną w art. 22g ust. 8 updof.

Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła podatnika, który w 2007 r. kupił za cenę 5000 euro samochód ciężarowy. W związku z rozpoczętą działalnością gospodarczą w lutym 2008 r. wprowadził go do ewidencji środków trwałych, przyjmując wartość początkową w wysokości 60 000 zł. Wartość tę ustalił na podstawie art. 22g ust. 8 updof, tj. według cen rynkowych samochodów tego samego rodzaju z grudnia poprzedzającego rok wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Miesięczny odpis amortyzacyjny w 2009 r. wyniósł 1000 zł, a roczny 12 000 zł. Podatnik wyjaśnił, że samochód w dniu jego zakupu był poważnie uszkodzony, naprawiał go samodzielnie, a po zarejestrowaniu używał go do celów prywatnych. Oświadczył, że skoro samochód był sprowadzony do celów prywatnych, to nie miał obowiązku gromadzenia dokumentacji w zakresie kosztów związanych z zakupem (koszty wyjazdu, pobytu w Austrii, transportu zakupionego samochodu do Polski, zakupu części zamiennych, naprawy).

PKPiR 2013 - zmiany zasad prowadzenia

Jak wycofać środek trwały z ewidencji i jak to zdarzenie zaksięgować

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że za wartość początkową przedmiotowego samochodu należało przyjąć cenę zakupu, a nie wycenę podatnika. Zatem wartość początkowa powinna wynieść 18 900 zł, zaś miesięczna kwota amortyzacji 315 zł. W związku z powyższym koszty uzyskania przychodów za 2009 r. powinny zostać skorygowane o kwotę 8 220 zł z tytułu zawyżenia kwoty odpisów amortyzacyjnych od samochodu. Organ odwoławczy wskazał przy tym, że cenę nabycia wskazaną w umowie sprzedaży (5000 EURO) należało przeliczyć na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez NBP z dnia [...] kwietnia 2007 r. stosownie do art. 22 ust. 1 updof.

Organ przyjął, że skarżący nie powinien był zastosować art. 22g ust. 8 updof. Przepis ten przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia wartości początkowej nabytego w drodze kupna środka trwałego, na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika, jednakże tylko w przypadku, gdy nie można ustalić ceny jego nabycia, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Fakt, iż wartość wynikająca z umowy sprzedaży może nie odzwierciedlać aktualnej wartości samochodu, nie stanowi przesłanki uzasadniającej zastosowanie art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. Ponadto ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika jest wyjątkiem od zasady ustalania tej wartości wg ceny nabycia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z tą generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny (np. znaczny upływ czasu).

Amortyzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych

Zapraszamy na forum PIT i PKPiR

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »