| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Sprzedaż udziałów w spółce z siedzibą w Polsce przez udziałowca (osobę fizyczną), rezydenta podatkowego Niemiec

Sprzedaż udziałów w spółce z siedzibą w Polsce przez udziałowca (osobę fizyczną), rezydenta podatkowego Niemiec

Zyski z tytułu zbycia udziałów w spółkach kapitałowych co do zasady są opodatkowane w kraju rezydencji zbywcy. W określonych przypadkach podlegają jednak opodatkowaniu w państwie siedziby spółki, której udziały są zbywane.

I tak, zgodnie  z art. 3 ust. 2a w zw. z art. 3 ust. 2b pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako "ustawa o PIT") osoba fizyczna, jeżeli nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Polski, przy czym za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów w spółce - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Jednocześnie, należy odwołać się do art. 13 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i  Niemcami (dalej jako UPO z Niemcami), z którego wynika, że zyski z przeniesienia własności udziałów w spółce, której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w Polsce lub z praw wchodzących w skład  tego majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w Polsce . W myśl przywołanego przepisu, zysk osiągnięty z przeniesienia własności udziałów w spółce nieruchomościowej (tj. takiej, której aktywa bezpośrednio lub pośrednio składają się w głównej mierze z majątku nieruchomego lub z praw do takiego majątku), powinien podlegać opodatkowaniu w tym państwie, w którym położony jest ten majątek nieruchomy. Należy mieć przy tym na uwadze, iż przepisy UPO z Niemcami mają jedynie charakter norm rozdzielających. W konsekwencji, od przepisów prawa krajowego zależy, czy zysk pochodzący ze zbycia majątku, który zgodnie z postanowieniami UPO z Niemcami może zostać opodatkowany w Polsce lub w Niemczech rodzi obowiązek podatkowy. Zasady opodatkowania zysku także wynikają z przepisów prawa krajowego zainteresowanych państw.

Przepis art. 13 ust. 2 UPO z Niemcami posługuje się pojęciem nieostrym. W przeciwieństwie do przepisów licznych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, UPO z Niemcami nie przewiduje procentowego udziału majątku nieruchomego w stosunku do całości aktywów spółki, której udziały są zbywane. W ocenie autora, wymóg posiadania majątku składającego się w głównej mierze z nieruchomości lub z praw do nieruchomości zostaje spełniony, jeżeli wartość bilansowa nieruchomości przekroczy 50% całej wartości majątku spółki.

Na gruncie polskich przepisów odwołać się należy do treści art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, który stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów. Jednocześnie stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów. Od  przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o PIT,  podatek dochodowy wynosi  19%. Rozliczenie podatku powinno nastąpić na deklaracji PIT-38 w terminie właściwym do złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Kamil Stefaniak, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o. o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »