Kategorie

Dochody z pracy z Wielkiej Brytanii i Niemiec – rozliczenie PIT

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Rozliczenie podatkowe dochodów z pracy uzyskanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech przez Polaków z rezydencją podatkową w Polsce
Emigracja zarobkowa oraz umiędzynarodowienie rynku pracy powoduje, że coraz więcej Polaków uzyskuje swoje dochody poza granicami Polski. Najpopularniejszymi rejonami zagranicznymi, gdzie realizują oni swoje plany zawodowe są Wielka Brytania oraz Niemcy. Część z osób wyjeżdżających, lub odbywających kontrakt w innym kraju nie planuje jednak wyjazdu na zawsze – łącząc nadal swoją przyszłość, życie, dom czy rodzinę z Polską. Takie sytuacje są dość częste, ale mogą nastręczać wątpliwości w zakresie podatkowo – prawnym. Czy zarabiając za granicą należy nadal pamiętać o krajowych organach podatkowych? I czy dochody uzyskiwane za granicą mogą kreować zobowiązania podatkowe w Polsce?

Rezydencja podatkowa

Jedną z kluczowych kwestii dla określenia zobowiązań podatkowych jest zdefiniowanie tzw. rezydencji podatkowej. Reguły określające rezydencję  zawiera przede wszystkim art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Najbardziej podstawowym podziałem klasyfikującym podatników są zasady: nieograniczonego obowiązku podatkowego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, gdzie:

 • nieograniczony obowiązek podatkowy
  obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów,  jest to tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy - dla którego, żadnego znaczenia nie ma gdzie przychody są uzyskiwane (czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy w Polsce);
 • ograniczony obowiązek podatkowy
  w przypadku jeżeli dana osoba nie ma  miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu wyłącznie co do dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest to tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy stosowany do osób bez miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydentów).

Po tym podziale widać, że kluczowym pozostaje określenie czy dany podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. Potoczne rozumienie „miejsca zamieszkania” może zdecydowanie różnić się od przyjętego przez ustawodawcę. Wprowadzono określone kryteria służące do oceny czy dana osoba ma, czy też nie ma miejsca zamieszkania w kraju.

Zgodnie z art. 3 pkt 1a ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Polski tak zwane centrum interesów osobistych lub gospodarczych - czyli ośrodek interesów życiowych lub
 2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Te dwa kryteria zostały szeroko opisane w doktrynie oraz mają dość ugruntowane rozumienie w ramach orzecznictwa. Z założenia przyjmuje się, iż do oceny miejsca znajdowania się centrum życiowych i zawodowych interesów, należy wziąć pod uwagę związki osobiste i ekonomicznej tej osoby, w tym więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem (aktualna teza definiująca centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sygn. akt. I SA/Łd 493/17 z dnia 5 października 2017 roku).

Podwójne opodatkowanie i konwencja MLI

Reklama

Z powyższych zasad może więc wynikać, że jedna osoba będzie obowiązana rozliczyć się zarówno z organami podatkowymi kraju w którym pracuje (np. Wielkiej Brytanii czy Niemiec), jak i z polskimi. Mogłoby to prowadzić do sytuacji, że z jednego wynagrodzenia należało by płacić niezależnie dwa podatki. Na szczęście dla podatników, ustawodawcy większości państw przewidują możliwość międzynarodowego charakteru pracy oraz migracji pracowników. Polska również podpisała szereg umów międzynarodowych o tzw. zasadach unikania podwójnego opodatkowania.

Najnowszą regulacją prawną, która będzie regulować te kwestie jest tzw. międzynarodowa konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Konwencja ma zastąpić pojedyncze umowy negocjowane pomiędzy konkretnymi krajami, regulując kwestię globalnie. Konwencja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jej ratyfikacji przez 5 państw - sygnatariuszy. Tej liczby jeszcze nie osiągnięto. Zmiany te mogą wpłynąć w szczególności na sytuację wielu osób pracujących za granicą, które nie osiągając żadnych przychodów w kraju mogły do tej pory nie mieć obowiązku deklaracyjnego w Polsce.

W chwili obecnej sytuacja podatników pracujących w Wielkiej Brytanii, czy Niemczech jest jasna - Polska ma podpisane umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Co za tym idzie, do obliczania zobowiązań podatkowych należy stosować metodę wyłączenia z progresją. Metoda zakłada, że w Polsce z podstawy opodatkowania wyłącza się dochód osiągnięty za granicą, jeżeli zwolniony jest z opodatkowania (zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania). Jednak jeżeli osiągane są inne dochody (podlegające opodatkowaniu w Polsce) stosuje się stawkę właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem zagranicznym. Wynikają z tego dwie zalety dla podatnika. Po pierwsze: nie jest on zmuszony do płacenia podwójnych podatków, a po drugie - w sytuacjach osiągania dochodów wyłącznie za granicą, może znaleźć się w grupie zwolnionych do składania deklaracji rocznej.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Metoda wyłączenia z progresją

Wyliczenie podatku w ramach metody wyłączenia z progresją najlepiej przedstawić na uproszonym przykładzie:

Pan Jan Wyjeżdzający, ze względów finansowych i aby podreperować budżet rodzinny, w 2017 roku postanowił wyjechać do pracy w Niemczech gdzie zarabia (dochód) w przeliczeniu na złotówki 32 000 zł rocznie. W Krakowie zostawił swoją żonę i dzieci, do których przyjeżdżał na każdy wolny weekend. Pan Jan Wyjeżdzający kilka lat wcześniej odziedziczył po swojej mamie Jadwidze mieszkanie, które obecnie wynajmuje studentom i ma z tego tytułu 1500 zł dochodu miesięcznie. W jaki sposób Pan Jan Wyjeżdzający powinien obliczyć swoje zobowiązania podatkowe wobec polskich organów skarbowych?

Obliczenia:

 • najpierw podatnik powinien ustalić dochody (przychód - koszty) z wszystkich źródeł
  1. dochód za granicą (w Niemczech) = 32 000 zł
  2. dochód w Polsce (najem) 1500 x 12 = 18 000 zł
 • następnie należy zsumować dochody
 1. dochód razem = 32 000 + 18 000 = 50 000 zł
 • zsumowaną kwotę poddać opodatkowaniu według skali podatkowej (18 % lub 32%), w tym miejscu rekomendowanym jest korzystanie ze specjalnego oprogramowania lub kalkulatora, ponieważ obliczenia mogą dotyczyć kwot wolnych od podatku itp., które na potrzebę tego przykładu zostały pominięte
 1. 50 000 x 18 % = 8 444 zł
 • następnie należy obliczyć stopę procentową (punkt d : punkt c)
 1. 8 444 : 50 000  = 16,89 %
 • podatek do zapłacenia w Polsce oblicza się na podstawie obliczeń dochodu w Polsce (punkt b), pomnożony przez obliczoną stopę procentową (punkt e)
 1. 18 000 x 16,89 % = 3040,20 zł

Podsumowując: zobowiązanie podatkowe w Polsce jest wynikiem dochodów Pana Wyjeżdzającego w Polsce, ale aby je obliczyć należy wziąć pod uwagę dochody z zagranicy, mające wpływ m.in. na opodatkowanie oraz stopę procentową.

Podsumowanie

W XXI wieku, przy wygodnych połączeniach międzynarodowych bardzo często dochodzi do sytuacji, że osoba pracująca za granicą, nadal swoje centrum życiowe ma w kraju np. wracając na weekendy do rodziny, itp. Nie można więc z góry założyć, że zarabiając w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii podatnik zwolniony jest z obowiązków wobec polskiego fiskusa. W celu wypełnienia wszelkich swoich zobowiązań zawsze należy sprawdzić zarówno uregulowania kraju pracy, jak i Polskie. Na szczęście w wielu przypadkach, w szczególności jeżeli chodzi o kraje UE, ustawodawcy tych państw starają się ułatwiać zadanie międzynarodowych pracowników i unikać tak zwanego podwójnego opodatkowania poprzez podpisane umowy międzynarodowe. Należy jednak pamiętać, że prawo ulega przemianom – a najnowsze konwencje mogą obligować podatników do składania odpowiednich zeznań nawet w przypadku braku zobowiązań podatkowych.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.