reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Jak rozliczyć PIT z tytułu wniesienia udziałów spółki polskiej do spółki cypryjskiej?

Jak rozliczyć PIT z tytułu wniesienia udziałów spółki polskiej do spółki cypryjskiej?

Podatnik w przypadku wniesienia akcji lub udziałów spółek z siedzibą na terytorium Polski jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji (udziałów) spółek z siedzibą na terytorium RP.

Powyższe wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2011 r., IPPB2/415-246/11-2/AK.

Sprawa dotyczyła podatnika, będącego polskim rezydentem podatkowym, który posiadał udziały w polskich spółkach z o.o. Rozważając możliwości inwestycyjne, zamierzał wnieść część posiadanych udziałów jako aport do spółki z siedzibą na Cyprze, będącą- w zakresie formy prawnej - odpowiednikiem krajowych spółek z o.o., otrzymując w zamian udziały w tamtejszych spółkach.

Polecamy: Jak korzystnie podatkowo podwyższyć kapitał zakładowy?

W związku z powyższym, podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów spółek krajowych?

Zdaniem podatnika, przychodem będzie właśnie nominalna wartość udziałów. W art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), ustawodawca wskazał, iż przy ustalaniu przychodu stosuje się odpowiednio art. 19 ustawy o PIT Zgodnie z tym przepisem, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie i pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Na podstawie powyższego podatnik stwierdził, że przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko formalnie. Należy jednoznacznie stwierdzić, że w związku ze znajdującym się w art. 17 ust. 2 ustawy o PIT odesłaniem do odpowiedniego stosowania art. 19 ustawy o PIT, do ustalenia wartości przychodu zastosowanie będzie miało zdanie pierwsze tego przepisu, nie znajdą zaś zastosowania uregulowania dotyczące możliwości oszacowania przychodu przez organ podatkowy.

Podatnik stanął na stanowisku, że jego przychodem z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, w zamian za wniesione udziały spółek z siedzibą w Polsce - będzie wartość nominalna objętych udziałów. Organ podatkowy uznał to stanowisko za prawidłowe, w uzasadnieniu potwierdzając argumentację podatnika.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT przychodem z objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny jest ich nominalna wartość. Z kolei zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, przy ustalaniu przychodów z tego tytułu „(…) stosuje się odpowiednio przepisy art. 19”.

Przepis art. 19 ust. 4 ustawy o PIT mówi zaś, że „jeżeli wartość wyrażona w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej”.

Polecamy: Jak obliczyć podatek korzystając z jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania

Kluczowym przedmiotem omawianej interpretacji indywidualnej jest określenie, co oznacza odpowiednie stosowanie art. 19 ustawy o PIT W ramach powyższej interpretacji organ potwierdził stanowisko podatnika i wskazał, iż odpowiednie stosowanie art. 19 ustawy o PIT oznacza, że do ustalenia przychodu zastosowanie ma wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o PIT Literalne brzmienie przepisów art. 17 ust. 2 ustawy o PIT nie wskazuje, moim zdaniem, na stosowanie jedynie art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, natomiast uzasadnienie przedstawione przez organ było lakoniczne.

Powyższa interpretacja nie odbiega od zdecydowanej większości interpretacji wydawanych w analogicznych stanach faktycznych, jednak z reguły argumentacja organów jest w nich nieco bogatsza. Organy wskazują w nich, że odpowiednie stosowanie art. 19 ustawy o PIT nie może oznaczać stosowania go w sprzeczności z przepisem odsyłającym, który jednoznacznie określa przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów.

Problem oszacowania przychodu ma szczególne znaczenie w przypadku niebędącym przedmiotem niniejszej interpretacji tj. aportu z agio, wtedy bowiem występuje sytuacja, w której nominalna wartość obejmowanych przez podatnika udziałów w spółce kapitałowej będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu wkładu.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Jednakże, nawet w takiej sytuacji przesłanki określenia przez organ przychodu pozostaną niespełnione – objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od przedmiotu wkładu wiąże się bowiem z przekazaniem nadwyżki wartości na kapitał zapasowy spółki. Nie wynika z tego, że wartość przedmiotu wkładu wyrażona w cenie określonej w umowie odbiega od wartości rynkowej.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że oszacowanie przychodu w wartości innej niż nominalna prowadziłoby do podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Niski przychód łączy się, więc z odpowiednio ustalonym kosztem jego uzyskania.

Podsumowując, należy się zgodzić ze stanowiskiem prezentowanym przez organy w niniejszej interpretacji, ponieważ o ile literalna interpretacja przepisów art. 17 i art. 19 ustawy o PIT może budzić wątpliwości, o tyle wykładnia systemowa prowadzi do jednoznacznych wniosków.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Ekspert:

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

Jak rozliczyć PIT z tytułu wniesienia udziałów spółki polskiej do spółki cypryjskiej?
Jak rozliczyć PIT z tytułu wniesienia udziałów spółki polskiej do spółki cypryjskiej?

Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama