Kategorie

Ważne terminy dla podatników VAT – rejestracja, wybór zwolnienia, zakończenie działalności

Adrian Meclik
Ekspert podatkowy
terminy dla podatników VAT
Rozpoczęcie działalności gospodarczej stawia podatnika przed wyborem, czy dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny, czy skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku pojawiają się obowiązki, z których realizacją związany jest przyjęty status w podatku VAT.

Dokonując rejestracji na potrzeby VAT należy przede wszystkim określić termin jej dokonania. Korzystając natomiast ze zwolnienia podmiotowego niezbędne jest monitorowanie w jakich warunkach ono podatnikowi przysługuje i kiedy następuje moment utraty prawa w tym względzie.

Na wstępie należy zauważyć, iż podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą nabywa status podatnika i to niezależnie od faktu czy decyduje się na zarejestrowanie jako “vatowiec” czy też nie. Następuje to z mocy prawa.

Reklama

Wynika to z treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: “Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.”

Druga sprawa - nie każda forma działalności korzysta ze zwolnienia podmiotowego - osoba rozpoczynająca działalność zobowiązana jest więc sprawdzić, czy aby nie od początku z mocy prawa musi działać jako podatnik podatku od towarów i usług (np. działalność jubilerska).

Kiedy "wpada się" w VAT

Terminy przy rozpoczęciu działalności - rejestracja jako podatnik VAT czynny

W sytuacji, gdy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej podatnik zdecyduje się na opodatkowanie wykonywanych czynności podatkiem VAT -musi złożyć stosowne zgłoszenie.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno być złożone przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Ustawodawca przy tym wskazał, ze chodzi tu o jedna z poniżej wymienionych czynności:

1. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2. eksport towarów,
3. import towarów
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno być złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-R. Co istotne nie można w inny sposób i innej formie dokonać skutecznego zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku VAT.

Terminy rozliczania VAT

Z zarejestrowaniem wiążą się określone skutki:˝ prawo do wystawiania faktur VAT , prawo do odliczenia podatku naliczonego,ale też obowiązek składania deklaracji i aktualizacji danych.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo - termin utraty zwolnienia

Reklama

Choć w przypadku podatku VAT można mówić o powszechności tego podatku, wynikającej z objęcia przedmiotem opodatkowania każdej sprzedaży towaru czy usługi oraz objęcia jego zakresem każdego sprzedawcę mającego cechy podatnika, to jednak przepisy wprowadzają od tej reguły wyjątki.

Jednym z nich jest zwolnienie podmiotowe. Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł - zwalnia się od podatku VAT. Podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego są zwolnieni od podatku jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności określonej wyżej kwoty.

Z powyższego wynika, że terminem utraty zwolnienia podmiotowego przez podatnika jest osiągnięcie określonej kwoty sprzedaży. Utrata prawa do zwolnienia następuje wówczas z mocy prawa.

W konsekwencji powyższego może nastąpić sytuacja, gdy przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia następuje w trakcie realizacji jakiejś transakcji. Wówczas opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość sprzedaży, w stosunku do której przysługiwało zwolnienie.

W konsekwencji każda kolejna sprzedaż musi być już opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wiąże się to z obowiązkiem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego i powstrzymania się do tego czasu od dalszej sprzedaży. Choć przepisy nie wskazują wprost terminu realizacji tego obowiązku wydaje się słusznym pogląd, iż powinno to nastąpić w możliwie jak najkrótszym czasie.

Niewątpliwie wpływ na podjecie tego rodzaju działań będzie determinowała potrzeba prowadzenia dalszej działalności. Wspomnieć tu wypada, że wprawdzie przepisy nie sankcjonują braku rejestracji, jednakże podatnik taki nie będzie miał prawa do wystawiania faktur oraz nie będzie mógł zrealizować prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Dopuszczalna jest również sytuacja, w której podatnik skutkiem własnej decyzji zrezygnuje ze zwolnienia, gdyż uzna, ze taka sytuacja będzie dla niego korzystniejsza.

W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego. Jednakże nie może tego zrobić w dowolnym czasie. Przepisy określają bowiem termin do dokonania takiej czynności. Powinno to nastąpić przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia.

Istotne jest przy tym to, że złożenie takiego zawiadomienia po terminie nie wywołuje zamierzonych skutków podatkowych.

Status podatnika zwolnionego w podatku VAT skutkuje m.in. brakiem prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością.

W sytuacji przekroczenia limitu uprawniającego do zwolnienia bądź rezygnacji podatnika z tego uprawnienia istnieje możliwość skorzystania z tego prawa. jest to obwarowane jednak pewnymi warunkami.

Podatnik, który chce skorzystać z takiej możliwości powinien sporządzić spis z natury zapasów towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty. W przypadku podatników rezygnujących ze zwolnienia spis musi być sporządzony na początek miesiąca, w którym podatnik “przechodzi” na VAT. następnie w terminie 14 dni liczonych od dnia przejścia na VAT zobowiązany jest przedłożyć spis w urzędzie skarbowym.

Przy spełnieniu powyższych warunków naczelnik urzędu skarbowego może udzielić zgody na skorzystanie z powyższego prawa. Przyjmuje się przy tym, iż brak zgody może wystąpić jedynie w przypadku ich niedopełnienia np. przekroczenia terminu, sporządzenia nierzetelnego spisu.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez podatnika VAT- czynny

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają na powrót do zwolnienia przez podatników VAT-czynnych. Nie jest to jednak możliwe w każdym czasie. Może to bowiem nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia.

Zakończenie działalności - wyrejestrowanie

W sytuacji, gdy podatnik będący zarejestrowany jako czynny podatnik VAT podejmie decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności powinien powiadomić organ podatkowy o tym fakcie. Zgłoszenie w tym względzie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Zgłoszenie powinno być dokonane na druku VAT-Z. Przepisy nie określają wprost terminu w jakim powinno nastąpić złożenie powyższego druku. Wydaje się uprawnione założenie, że powinno to się odbyć niezwłocznie po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Termin aktualizacji danych

Podatnik zarejestrowany zobligowany został do informowania o zmianach w danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym. Powinno to nastąpić na druku VAT-R z zaznaczonym polem “aktualizacja danych”. Co istotne zgłoszenie takie powinno być złożone w terminie 7 dni, licząc od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.