| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Umowa o dzieło z zagranicznym artystą – kiedy nie trzeba rozliczać PIT w Polsce

Umowa o dzieło z zagranicznym artystą – kiedy nie trzeba rozliczać PIT w Polsce

Nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego 20% podatku dochodowego od należności przypadających artyście – rezydentowi Ukrainy, z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce, w przypadku, kiedy pobyt ten jest finansowany ze środków publicznych. Tak zdecydował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji Indywidualnej wydanej 11 sierpnia 2017 r.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej postawiono pytanie o to, czy Filharmonia – jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury – ma obowiązek pobrania zryczałtowanego 20 %  podatku dochodowego od umowy o dzieło z artystą, który dostarczył certyfikat rezydencji podatkowej, z którego wynika, że jego miejscem zamieszkania jest Ukraina i że podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Artysta otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące także przeniesienie praw pokrewnych do artystycznego wykonywania.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym działalności rozrywkowej lub sportowej obcokrajowców

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że poprawna jest interpretacja przedstawiona przez wnioskodawcę, z której wynika, że Filharmonia nie ma obowiązku pobrania podatku dochodowego od należności przypadających artyście. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji – na Ukrainie.

Przepisy ogólne wskazują, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek ten obejmuje przychody uzyskane m.in. z działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a także z praw autorskich lub praw pokrewnych – i ma formę ryczałtu w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 wspomnianej ustawy).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Szczególny przypadek – działalność finansowana ze środków publicznych

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 1993 r., w szczególności art. 17. Wskazuje on na to, że dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Jednocześnie jednak w tym przypadku pobyt artysty będzie w całości finansowany ze środków publicznych, co reguluje art. 17 ust. 3 Konwencji – dochód uzyskany z działalności artystycznej lub sportowej jest zwolniony od opodatkowania w państwie, w którym dana działalność jest wykonywana, jeśli została ona sfinansowana w istotnym stopniu z funduszów publicznych jednego z państw-stron Konwencji.

Istotne znaczenie ma również art. 14 ust. 1 Konwencji. Według tego przepisu dochody osiągane z wykonywania wolnego zawodu (czyli samodzielnie wykonywanej działalności naukowej, literackiej, artystycznej, wychowawczej lub oświatowej oraz samodzielnie wykonywanej działalności lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych) albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji osoby wykonującej daną działalność. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy osoba ta dysponuje stałą placówką w drugim państwie dla wykonywania swej działalności. Wtedy dochody mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej stałej placówce.

Opracowane na podstawie indywidualnej interpretacji podatkowej z 11 sierpnia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.160.2017.1.SR).

Ernestyna Pachała

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »