REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe - prąd, amortyzacja, meble, podatek od nieruchomości i inne

MDDP Outsourcing
Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac
Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe - prąd, amortyzacja, meble, podatek od nieruchomości i inne
Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe - prąd, amortyzacja, meble, podatek od nieruchomości i inne
Shutterstock

REKLAMA

Jakie koszty podatkowe można uwzględnić, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w mieszkaniu? Czy można odliczyć wydatki na amortyzację mieszkania, czynsz, wyposażenie (np. meble), prąd, wodę, gaz, ogrzewanie, wywóz odpadów (śmieci), internet, remont, odsetki od kredytu, czy podatek od nieruchomości? Jak księgować wydatki dot. mieszkania wykorzystywanego jako biuro?

Firma w mieszkaniu - co z kosztami podatkowymi?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem biznesu, niejednokrotnie początkowo decydują się, by siedziba ich firmy miała miejsce w ich własnym mieszkaniu, czy domu. Przede wszystkim daje to istotne oszczędności związane z kosztami wynajmowanego biura zewnętrznego. Szczególnie w dobie pandemii i postępującego rozwoju technologicznego oraz cyfryzacji wielu procesów, prowadzenie działalności we własnym lokalu jest zarówno wygodne jak i pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze podatnika. Druga korzyść to możliwość zaliczenia szeregu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę w działalności związanych również z mieszkaniem do kosztów uzyskania przychodu. W niniejszym artykule omówione zostaną koszty związane z taką działalnością wraz ze sposobami ich wyliczenia do celów dowodowych.

Amortyzacja

Amortyzacja mieszkania lub jego części związanej z działalnością w przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na wprowadzenie swojej nieruchomości jako środka trwałego, jest jak najbardziej możliwa pod warunkiem spełnienia przesłanek do zakwalifikowania nieruchomości jako środka trwałego w kontekście przepisów podatkowych.
Zgodnie z definicją z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za środek trwały możemy przyjąć lokal, który stanowi własność bądź współwłasność podatnika, został zakupiony lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do użytkowania w dniu jego przyjęcia do używania, a jego przewidywany okres użyteczności musi stanowić okres dłuższy niż rok.

Decyzja o zdeklarowaniu mieszkania bądź jego części jako środka trwałego w działalności powoduje, iż do końca roku 2021 odpisy amortyzacyjne z tego tytułu jak najbardziej mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w firmie. Niestety, od 1 stycznia 2022 roku nie ma już takiej możliwości. Zmiana powoduje, że nie można dokonywać amortyzacji od budynków. Mówi o tym wprost art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Art. 22c. [Wyłączenia od amortyzacji]

Amortyzacji nie podlegają:
budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane, albo wynajmowane na podstawie umowy
”.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Nie ma zatem aktualnie takiej możliwości, by pomniejszyć wynik podatkowy o koszty związane z amortyzacją w działalności gospodarczej z lokalu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyposażenie mieszkania – meble i urządzenia

Praktycznie w każdej działalności niezbędnym narzędziem pozwalającym na wywiązywanie się ze swoich obowiązków należycie są wszelkie meble, czy urządzenia, na których to wykonywana jest praca. Wymuszenie zakupu pewnych urządzeń jak telefon, komputer czy biurko powoduje, iż takie dobra będą wprowadzone do środków trwałych przedsiębiorstwa przy zachowaniu wszelkich definicji z ustaw, by taki przedmiot mógł być potraktowany jako aktywo trwałe. Pozostałe zakupy dotyczące wyposażenia stanowiska pracy mogą być również bezpośrednim kosztem bez skategoryzowania jako środek trwały, o ile są one bezpośrednio związane z tą działalnością.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Wydatki na media - prąd, woda, gaz, ogrzewanie, wywóz odpadów (śmieci)

By prowadzić działalność gospodarczą, oprócz wyposażenia i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, media są nieodłącznym elementem takich działań. Wydatki związane z mediami również mogą być kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu tylko i wyłącznie w zakresie związanym stricte z działalnością. Pomocne przy ustalaniu tych wydatków jako kosztów podatkowych może by wydzielenie odrębnych rachunków do prowadzenia ewidencji takich wydatków, czyli inaczej mówiąc, podpisanie osobnej umowy z dostawcą i założenie dodatkowych liczników na np. energię elektryczną czy też gaz. Jak możemy przeczytać na stronie rządowej biznes.gov.pl, organy podatkowe zalecają działania w celu wyodrębnienia mierników i umów na dostawy mediów, więc w przypadku zaliczania do kosztów podatkowych tychże wydatków nie będzie miało zastosowanie współczynnika metrażu lokalu w części działalności do poniesionych całkowitych kosztów mediów.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Kwestia ustalenia i zakwalifikowania mediów w kosztach podatkowych została szeroko zinterpretowana również przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dokładnie w dokumencie znak pisma 0115-KDIT2-3.4011.509.2019.1.MK. Interpretacja ta w skrócie mówi o tym, iż w celu wyliczenia i zakwalifikowania do kosztów podatkowych energii, wody czy gazu można zastosować metodę współczynnikową.

Czynsz

Do celów wyliczenia wolumenu czynszu w działalności można zastosować współczynnik, który to oblicza się w sposób określenia, jaki procentowy udziału mieszkania stanowi część służąca prowadzeniu danej działalności. Potwierdzono taką metodę przyjęcia do kosztów w interpretacji indywidualnej 0115-KDIT2-3.4011.509.2019.1.MK Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W poniższym przykładzie pokazane jest zastosowanie takiego obliczenia:

Podatnik posiada lokal mieszkalny o całkowitej powierzchni użytkowej 250 m2. Na cele prowadzenia własnej działalności postanowił przeznaczyć powierzchnie wynoszącą 50 m2 mieszkania. Miesięczny czynsz za lokal wynosi 1500 zł. Procentowy udział powierzchni dot. działalności w stosunku do całego mieszkania to 50m2/250m2 = 20 %. Na podstawie powyższych wyliczeń i wzoru, do kosztów uzyskania przychodu w działalności można zaliczyć tylko i wyłącznie kwotę 300 zł. Jest to iloczyn powierzchni mieszkania służącej do działalności i kwota miesięcznego czynszu (1500 zł x 20 %).

Wydatki na internet

By ustalić koszty przychodu z tytułu wydatków na internet, współczynnik zastosowany w przypadku obliczenia czynszu nie ma tu zastosowania. Najbardziej pożądane w tej sytuacji jest założenie osobnego łącza, z którego to przedsiębiorca będzie korzystał w działalności. Takie działanie spowoduje, iż wydatki na internet będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Wydatki te będą wówczas jednoznacznie udokumentowane, faktura będzie wystawiona na dane przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje swój prywatny abonament na cele działalności gospodarczej, to nie jest możliwe, by takie wydatki były ujęte jako koszty uzyskania przychodu.

Remont

Prowadzona działalność wiąże się z tym, że przedsiębiorca po pewnym czasie będzie potrzebował zmiany w swoim otoczeniu związanym z miejscem wykonywanej pracy, tj. zmiany wyposażenia na nowsze, odnowienie otoczenia, wymiany podłogi, odmalowania ścian lub po prostu jako w całości będzie dokonywał remontu swojego mieszkania, łącznie z częścią związaną stricte z działalnością gospodarczą. W takim przypadku, wydatki na remont mieszkania będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, ale tylko i wyłącznie w części, w jakiej przypadają na tą część mieszkania, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności.
 

Odsetki od kredytu

Nabywając mieszkanie lub dom, przedsiębiorca zaciągnął prywatnie kredyt hipoteczny, by sfinansować lub dofinansować ten zakup, a po pewnym czasie zaczął pewną część tej nieruchomości wykorzystywać do celów prowadzenia swojej działalności, to w takim przypadku nie ma przeciwwskazań, by odsetki od tego kredytu były zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Jedynym warunkiem jest to, by koszty dotyczyły tylko i wyłącznie części mieszkania, która służy celom gospodarczym.

Należy tutaj zastosować przelicznik proporcji stosunku kosztom odsetek do powierzchni całego mieszkania, a następnie pomnożyć otrzymaną wartość przez powierzchnię wykorzystywaną w działalności. Taki rachunek da nam wartość odsetek przeznaczonych celom prowadzenia działalności. W ostatnim czasie zmieniło się orzecznictwo w sprawie ujmowania odsetek w przypadkach prowadzenia działalności, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (DOP3.8220.114.2020.HTCE) mówiącą o tym, że zarówno odsetki wynikające z powierzchni użytkowanej do celów stricte gospodarczych jak i powierzchni pomieszczeń użytku ogólnego wykorzystywane są na prowadzoną działalność gospodarczą mogą być zaliczane do podatkowych kosztów.

Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko i wyłącznie zapłacone lub skapitalizowane odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Podatek od nieruchomości

Przy założeniu działalności gospodarczej i podjęciu decyzji, iż część mieszkania ma być przeznaczona do tego celu może okazać się, że dotychczasowy wymiar podatku od nieruchomości wzrośnie. W takich przypadkach wyższa stawka podatku od nieruchomości wynika z faktu pełnienia funkcji takiego mieszkania. Wysokość podatku od nieruchomości określana jest w drodze uchwały przez Radę Gminy. Obwieszczenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa maksymalne rocznie stawki, które to ustala się na każdy rok.
Stawki te nie mogą przekroczyć (w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części):
- za rok 2022 - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a
- za rok 2023 – 1,00 zł.

Natomiast w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stawki te nie mogą przekroczyć:
- za rok 2022 - 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a
- za rok 2023 – 28,78 zł.

Wartość tego zobowiązania wzrośnie, jeśli część mieszkania będzie zaadaptowana wyłącznie na cele firmowe, pomimo braku remontu czy też przebudowy budynku. Zapłacona kwota może być zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodu.

Czy trzeba wydzielać część na biuro?

Zgodnie z obecnym podejściem fiskusa, przedsiębiorca nie musi wydzielać osobno pomieszczenia do celów prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Może to samo pomieszczenie wykorzystywać w sposób mieszany, to znaczy w celach mieszkaniowych jak i pracy. W takiej sytuacji do celów dowodowych warto wyliczyć procent metrażu mieszkania wykorzystywanego na cele prowadzenia działalności i przez ile godzin w ciągu doby wykorzystywana jest ta zadeklarowana powierzchnia. Przykładowo, jeżeli pracuje przez 5 godzin dziennie, to dzieli się powierzchnię do celów mieszanych przez 24 godziny, a następnie mnoży razy ilość spędzonych godzin na pracy, czyli razy 5 godzin.

Jeżeli podatnik wydzieli konkretny pokój bądź pomieszczenie do takiej działalności, to nie ma potrzeby dodatkowych wyliczeń z tego względu, że pomieszczenie to służy tylko i wyłącznie celom prowadzenia działalności.

Księgowanie wydatków dot. mieszkania wykorzystywanego jako biuro

Ujmowanie i dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków opisanych w niniejszym artykule wiąże się z dochowaniem należytej staranności. Koszty powiązane z użytkowanie mieszkania lub jego części do celów prowadzenia działalności podatnik powinien zawrzeć w kolumnie nr. 13 (pozostałe wydatki).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dokładnie paragrafem nr 11-13, możliwe jest sporządzenie dowodu wewnętrznego, z którego powinien wynikać przedmiot i kwota operacji. Podstawą do przygotowania takiego dowodu może być dokument obejmujący całość opłat na konkretne cele np. faktura VAT. Dodatkiem do takiej faktury winien być dowód potwierdzający wydatek, na którym można uwzględnić wykorzystany sposób wyliczenia kosztu ujętego w działalności.

Autor: Dominika Wydrzyńska, Księgowa w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2-3.4011.509.2019.1.MK

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej DOP3.8220.114.2020.HTCE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Kluczowe wskaźniki i strategia zarządzania długiem

  Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2024 rok, który ma na celu zapewnienie stabilności finansowej kraju. Głównymi filarami tego projektu są bezpieczeństwo, wsparcie programów społecznych, ochrona zdrowia oraz strategie minimalizujące koszty obsługi długu Skarbu Państwa. W kontekście globalnych wyzwań, takich jak konflikt na Ukrainie, jakie kluczowe wskaźniki gospodarcze i założenia zostały uwzględnione w tym projekcie? Oto przegląd najważniejszych informacji.

  KSeF jest już w innych krajach. I to nie tylko Europy. Jak e-faktury działają na całym świecie?

  E-faktury okazały się skutecznym narzędziem również w takich krajach jak np. Australia, Chiny, Hongkong, Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Indie, Brazylia, Chile i Meksyk.

  Prawo do błędu. Kiedy przedsiębiorca uniknie kary za naruszenie przepisów?

  Każdy nowy przedsiębiorca stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z największych obaw jest nieświadome naruszenie przepisów i związane z tym konsekwencje. Na szczęście, polski system prawny wprowadził "prawo do błędu", które chroni nowych przedsiębiorców przed karami za pewne nieumyślne naruszenia. Ale jakie są zasady tego prawa i kto może z niego skorzystać?

  Podatkowe pomysły wyborcze. Co ciekawego proponują partie?

  W nadchodzących wyborach podatkowe obietnice stają się kluczowym elementem programów wyborczych największych partii w Polsce. Czy obietnice te są realne? Czy mogą przynieść korzyści dla polskich przedsiębiorców i obywateli? W poniższym artykule przyjrzymy się propozycjom podatkowym trzech komitetów wyborczych: Konfederacji, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Eksperci dokładnie przeanalizowali te propozycje, aby dać czytelnikom klarowny obraz tego, co mogą oczekiwać po ewentualnym wyborze każdej z tych partii. Zapraszamy do lektury!

  Co czeka polską gospodarkę? Znamy już odczyt ważnego wskaźnika

  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu br. nie zmienił się istotnie - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie ekspertów konsumpcja jest słabym motorem wzrostu, a ciągłe jej stymulowanie oddala perspektywę ożywienia po stronie inwestycji.

  Negatywne nastroje wśród przedsiębiorców. Brakuje rezerw na inwestycje

  Negatywne nastroje wśród polskich przedsiębiorców. W firmach skończyły się rezerwy na inwestycje.

  Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Które obligacje dają najwięcej zarobić?

  Oto zestawienie rentowności obligacji wybranych państw. Wartości podane zostały w formie tabeli. Które z obligacji dają najwięcej zarobić?

  Oprocentowanie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych - koniec września 2023 [Tabela]

  Jakie oprocentowanie oferują banki pod koniec września 2023 r. na lokatach i kontach oszczędnościowych? Czy jeszcze warto oszczędzać w ten sposób? Jak informuje HRE Investment Trust tak mocnego i powszechnego cięcia oprocentowania w bankach dawno już nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą wrześniowej obniżki stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze latem część instytucji kusiła nas oprocentowaniem na poziomie 10% - dziś trudno znaleźć coś na ponad 7%. 

  Dywersje w systemie podatkowym, czyli o prawie tworzonym w zlej wierze

  Czy zmiany w systemie podatkowym (a zwłaszcza w prawie) mogą mieć ukryte cele, będąc swoistą dywersją polityczną czy ekonomiczną, mającą komuś celowo zaszkodzić? Pyta i odpowiada profesor Witold Modzelewski.

  Opodatkowanie świadczeń dla oddelegowanych pracowników. Przełomowy wyrok NSA

  NSA wydał wyrok, w którym zmienia swoje stanowisko z 2018 roku na temat opodatkowania świadczeń przy oddelegowaniu pracownika. W najnowszym orzeczeniu NSA wskazuje, że zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania nie podlegają opodatkowaniu.

  REKLAMA