| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Firma organizuje konkurs dla niejednorodnej grupy uczestników – jak opodatkować PIT przychód z wygranej

Firma organizuje konkurs dla niejednorodnej grupy uczestników – jak opodatkować PIT przychód z wygranej

Przedsiębiorcy niejednokrotnie organizują konkursy adresowane do niejednorodnej grupy uczestników, wśród których mogą znajdować się przykładowo pracownicy, zleceniobiorcy bądź współpracownicy. Wątpliwości podatników w tym zakresie dotyczą najczęściej prawidłowej kwalifikacji przychodu z tytułu wygranej w konkursie.

W przypadku, gdy nagrody przekazywane w konkursie są skierowane do niejednorodnej grupy adresatów, przychodów z tytułu otrzymania tych nagród nie można zakwalifikować do przychodów przypisach odpowiednio do zindywidualizowanej kategorii uczestników (np. do przychodów ze stosunku pracy, czy też z działalności wykonywanej osobiście), bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie wiąże się w takim przypadku z obowiązkami tych osób wynikającymi z umów zawartych z organizatorem.

W konsekwencji organizator jest zobowiązany, przy dokonywaniu kwalifikacji podatkowej przekazywanych nagród, odwołać się do zasad opodatkowania określonych dla przychodów z innych źródeł określonych w art. 10 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), co znajdzie zastosowanie bez względu na to, czy laureatem będzie pracownik spółki, zleceniobiorca bądź inny uczestnik konkursu.

Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności (…) nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W katalogu innych źródeł przychodów wymienione zostały m.in. nagrody, które będą opodatkowane na zasadach przewidzianych dla przychodów z innych źródeł pod warunkiem, że nie zostaną zakwalifikowane do pozostałych kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, a także że nie zostaną zaliczone do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 tej ustawy. W odniesieniu do nagród w konkursach stanowiących tzw. przychody z innych źródeł, ustawodawca przewidział w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zryczałtowany sposób ich opodatkowania na poziomie 10%, przy czym ww. podatek pobiera się z zastrzeżeniem m.in. zwolnienia, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Wobec powyższego – przy założeniu, iż zastosowania nie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT - wartość nagród otrzymywanych przez osoby zaliczane do zróżnicowanych kategorii uczestników powinna być jednolicie kwalifikowana dla celów podatkowych, tj. wszystkie przychody uzyskiwane w ramach konkursów powinny być opodatkowane zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT - w wysokości 10% nagrody. Powyższe znajduje potwierdzenie w aktualnym stanowisku organów podatkowych - przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 07.12.2015 r., znak IPPB4/4511-1169/15-2/MS2.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Końcowo warto również zwrócić uwagę na pojawiające się stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym, jeżeli wśród niejednorodnej grupy uczestników konkursu znajduje się osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nagrodę w konkursie otrzymuje za czynności, które podejmuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas wartość przyznanych jej nagród stanowi dla tej osoby na gruncie przepisów ustawy o PIT przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania (por. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3.02.2016 r., znak IPPB4/4511-1364/15-6/MS1).

Tomasz Pastuszka, Konsultant Podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »