reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Najczęstsze problemy > Kto i kiedy może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem

Kto i kiedy może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z dzieckiem ma jeden z rodziców albo opiekunów prawnych, jeżeli osoba ta jest:
a) panną albo kawalerem,
b) wdową albo wdowcem,
c) rozwódką albo rozwodnikiem,
d) osobą, w stosunku do której orzeczono separację,
e) osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,

i samotnie wychowywała w rozliczanym roku podatkowym dzieci.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Osobę taką uważa się za samotnie wychowującą dzieci, jeśli choć jeden dzień w rozliczanym roku podatkowym samotnie sprawowała opiekę nad dziećmi:

- małoletnimi,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczącymi się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b (wykazywane w zeznaniach PIT-36, PIT-37, PIT-38) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Prawa do wspólnego opodatkowania nie utraci więc osoba, która w trakcie tego samego roku podatkowego zawrze związek małżeński, bądź wychowywane przez nią dziecko ukończy naukę czy określony w ustawie wiek.

Polecamy: Ulga na dziecko

Wspólne rozliczenie z dzieckiem 2016 - pytania i odpowiedzi

Ulga na dziecko za 2016 rok – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Do preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem ma również prawo osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (potwierdzone certyfikatem rezydencji) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, która osiągnęła podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, gdy choć jedna ze stron opodatkowana jest:
- podatkiem liniowym 19%,
- ryczałtem ewidencjonowanym (z wyjątkiem osób osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej),
- kartą podatkową,
- zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
- podatkiem tonażowym (nawet, gdy nie uzyskano przychodu/dochodu lub zgłoszono zawieszenie działalności).

Wniosek o wspólne rozliczenie trzeba złożyć zaznaczając taką opcję w rocznym PIT. Trzeba z tym zdążyć do 30 kwietnia następnego roku, bo złożenie takiego wniosku po tej dacie jest bezskuteczne.

Kiedy prezenty firmy dla pracowników są zwolnione z PIT

PIT-2 i inne oświadczenia, które zmniejszają zaliczki na PIT

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (wyrok z 19 stycznia 2012 r. – sygn. I SA/Ol 734/11)  przy określaniu kwoty (zarobków dorosłego dziecka), o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT (3089 zł), należy uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, do której odwołują się art. 27 i art. 30b ustawy o PIT. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia. Innymi słowy chodzi tu o dochód po dokonanych odliczeniach od dochodu (np. z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, czy udzielonych darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego).

Limity ulg i odliczeń w PIT

reklama

Czytaj także

Aktualizacja: 28.02.2012

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

wspólne rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem 2011 / 2012
wspólne rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem 2011 / 2012

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama