| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Jak złożyć PIT przez Internet w 2018 roku

Jak złożyć PIT przez Internet w 2018 roku

Ministerstwo Finansów zachęca do składania rocznych zeznań podatkowych PIT za 2017 rok przez Internet za pomocą systemu e-Deklaracje. To najtańsza i najszybsza możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Jakie PIT-y można złożyć przez Internet

W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego można w 2018 roku składać następujące deklaracje podatkowe za 2017 r.:

PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to składa do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika,

PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych),

PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tzw. podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Składa się go do 30 kwietnia następnego roku,

PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. dochody z pracy, zasiłków, stypendiów),

PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody kapitałowe),

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

PIT- 39 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.),

PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.,

PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,

oraz PIT-16 - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Jakie dane są potrzebne do złożenie PIT przez internet

Do wysłania ww. deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 do systemu e-Deklaracje trzeba oczywiście mieć dostęp do Internetu i przygotować dane takie jak:

- PESEL,

- NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług/podlegasz zarejestrowaniu jako podatnik tego podatku, lub jesteś płatnikiem podatków, lub jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 r.

Zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 2012 r. osoby fizyczne dla celów podatkowych posługują się identyfikatorem podatkowym PESEL o ile dana osoba:
- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (lub nie podlega zarejestrowaniu jako podatnik tego podatku),
- nie jest płatnikiem podatków,
- nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika.

Jeżeli jednak dana osoba fizyczna spełnia jeden z ww. warunków, to jako identyfikator podatkowy podaje swój numer NIP.

5 kroków do złożenia PIT przez Internet

1. wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), pobierz i zainstaluj z sekcji Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), sekcja Formularze, a następnie wypełnij,

3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 r.,

4. wyślij dokument,

5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Ministerstwo Finansów informuje, że zeznania PIT-36 i PIT-37 możesz wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- indywidualnie,
- wspólnie z małżonkiem,
- w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Druki PIT 2018

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Możliwe jest również złożenie przez Internet zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa — UPL-1).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »