| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ulgi > PIT > Które stypendia są zwolnione z PIT

Które stypendia są zwolnione z PIT

Część stypendiów, np. te otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, są całkowicie zwolnione z PIT. Jednak niektóre stypendia korzystają ze zwolnienia podatkowego tylko do wysokości limitu (380 zł) określonego w ustawie o PIT.

Zwolnieniu z PIT podlegają:
- stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
- stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym
- inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ponadto zwolnione są z PIT (ale do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł) są:

- stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
- stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Zwolnienie to stosuje się, jeżeli podatnik (uczeń lub student) przed pierwszą wypłatą stypendium złoży płatnikowi (szkole lub uczelni) oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy o PIT. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Polecamy: serwis PIT

Wolne od PIT są również świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni.

Chodzi o świadczenia przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Oprócz powyższych zwolnień jest również możliwość wypłacania uczniom zamieszkałym na terenie gminy pomocy materialnej w formie szkolnych stypendiów socjalnych przez urząd gminy. Stypendia przyznawane mogą być na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu gminy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »