reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Najczęstsze problemy > PIT-2 i inne oświadczenia, które zmniejszają zaliczki na PIT

PIT-2 i inne oświadczenia, które zmniejszają zaliczki na PIT

Pracownikom, którzy spełniają określone niżej warunki opłaca się złożyć pracodawcom oświadczenie PIT-2. Opłaca się dlatego, bo ich miesięczne zaliczki na PIT zmniejszą się po złożeniu tego oświadczenia o 1/12 kwoty (aktualnie 46,33) zmniejszającej podatek (aktualnie 556,02 zł), określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. A jeżeli zmniejszą się zaliczki na PIT, to zwiększą się kwoty do wypłaty. Można też składać inne oświadczenia, które pozwolą nam dostać wyższą miesięczną wypłatę. Od 26 września 2013 r. obowiązuje nowy druk PIT-2.

Jak wypełnić i złożyć formularz PIT-2

Zakłady pracy mają obowiązek jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (PIT) od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze:

- stosunku służbowego,

- stosunku pracy,

- pracy nakładczej,

- spółdzielczego stosunku pracy,

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,

- wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (w spółdzielniach pracy).

INFORAKADEMIA poleca: Wybrane zmiany w PIT i CIT

Zasadniczo zaliczki na PIT za poszczególne miesiące roku wynoszą (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT ):

1. 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej PIT (aktualnie 85.528,- zł);

2. 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej PIT.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Miesięczny dochód w PIT

Dla celów obliczania zaliczek za dochód uznaje się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu:

- kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy o PIT oraz

- potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a ustawy o PIT.

Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc.

Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego (art. 32 ust. 2 ustawy o PIT).

Oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem

PIT-2 – oświadczenie pracownika, który nie prowadzi firmy, nie osiąga dochodów z najmu ani dzierżawy, nie otrzymuje emerytury ani renty

Miesięczną zaliczkę na PIT (obliczoną standardowo lub po zmniejszeniu na skutek oświadczenia o wspólnym rozliczeniu) można zmniejszyć o kwotę (46,33 zł) stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, z działalności gospodarczej ani z najmu i dzierżawy - od których jest obowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenia PIT-2 nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się jeszcze o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy o PIT, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika.

Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Nowy formularz PIT-2 obowiązujący od 26 września 2013 roku - Dziennik Ustaw z 11 września 2013 poz. 1054 .

Wyższe koszty pracownicze dla dojeżdżających z innej miejscowości

Pracodawca przy obliczaniu zaliczki na PIT jest  obowiązany stosować wyższe koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT (czyli 139,06 zł), jeżeli pracownik złoży oświadczenie (w zwykłej pisemnej formie) o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie (czyli o tym, że miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę).

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama