| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Czy wynagrodzenia finansowane ze środków pomocowych UE podlegają PIT

Czy wynagrodzenia finansowane ze środków pomocowych UE podlegają PIT

Osoby realizujące zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej mają wątpliwości, czy otrzymywane przez nie wynagrodzenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy w tej kwestii.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT zwolnione od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowanie do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W interpretacjach podatkowych dotyczących kwestii wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT organy podatkowe wskazują, co należy rozumieć pod określeniem „pochodzą”.

W interpretacji z dnia 6 sierpnia 2010 r. (ITPB1/415-668/08/10-S/DP) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że bez wątpienia w języku powszechnym termin „pochodzą” obejmuje również sytuację, w której dany podmiot wydatkuje początkowo środki własne lub uzyskane od Skarbu Państwa, a później następuje refinansowanie tych środków ze środków unijnych.

Istotne jest, aby w ostatecznym rozrachunku środki pomocowe pochodziły od podmiotów wskazanych w tym przepisie. Sam sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych.
Zatem przyjęta metoda „prefinansowania (zaliczka), refinansowania” nie może bezpośrednio wpływać na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia.

Organ podatkowy stwierdził też, że środki wypłacane w ramach programu pomocowego stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację projektu, otrzymanych na zasadzie dotacji z budżetu państwa lub innych środków publicznych. Ostateczny ciężar ekonomiczny bezzwrotnej pomocy ponosi w tym przypadku Unia Europejska.
W takiej sytuacji środki na wdrożenie działań w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego należy uznać za środki pochodzące ze środków z bezzwrotnej pomocy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Odnośnie kwestii zwolnienia od podatku wynagrodzeń pracowników realizujących cel programu pomocowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że zarówno dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników bezpośrednio realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z osobą prawną (na przykład umowy zlecenia), która „pierwsza" otrzymała bezzwrotną pomoc zwolnioną na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT pod warunkiem, że osoby te realizują cel programu.

Co mówią sądy administracyjne?

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że sposób wypłaty środków pomocowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy unijnej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Decydujące znaczenie dla oceny źródła pochodzenia tych środków ma ustalenie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy – finansuje w ostatecznym rozrachunku cel programu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 124/09. W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny także np. w wyrokach z dnia 28 stycznia 2009 r. sygn. akt II FSK 1573/07 lub z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt II FSK 1172/08.

W orzecznictwie sądowym zwraca się uwagę na konieczność bezpośredniego realizowania programu przez podatnika programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Przykładowo w wyroku z dnia 5 sierpnia 2010 r. (sygn. akt II FSK 517/09) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że powierzenie innym podmiotom w ramach realizowanego programu poszczególnych czynności składających się na pewną całość nie można utożsamiać z bezpośrednią realizacją programu przez te podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

W konsekwencji uzyskany przez nie z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w w/w przepisie.

Jednocześnie NSA stwierdził, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe wykonanie.

W rezultacie uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. „Bezpośrednia realizacja” nie oznacza obowiązku osobistego jego wykonania przez podatnika będącego beneficjentem bezzwrotnej pomocy – podkreślił NSA.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK