| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Zwrot pracownikowi wydatków poniesionych na okulary korekcyjne

Zwrot pracownikowi wydatków poniesionych na okulary korekcyjne

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Tak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Zwolnieniem podatkowym objęto zatem świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty przyznawane pracownikom w ramach przepisów BHP na podstawie obowiązujących ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Możliwość zastosowania powyższego zwolnienia wynika więc z przepisów BHP i prawa pracy. Obowiązujące przepisy BHP zawarte w kodeksie pracy oraz w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zawierają szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości przeprowadzania powyższych badań i tak przepisy rozporządzenia stanowią, iż minimalny okres przeprowadzania badań profilaktycznych w zakresie badań wzroku to 4 lata. Stąd poniższe pytanie podatnika.

Czy można zwolnić z PIT zwroty wydatków za okulary (szkła kontaktowe) pracownikom jeśli występują oni o taki zwrot w okresie krótszym niż wynika to z przepisów dotyczących np. badań okresowych? Co w sytuacji, gdy pracownik posiada zaświadczenie od lekarza okulisty potwierdzające pogorszenie wzroku?

Stosownie do § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Firma zwraca pracownikowi wydatki z podróży służbowej - skutki w PIT

Przychód musi być zindywidualizowany

W załączniku nr 1 poz. 10 powyższego Rozporządzenia określono, że badania okresowe dla pracujących przy monitorach ekranowych przeprowadza się co 4 lata (jest to częstotliwość minimalna).

Przepisy ustawy o PIT oraz ustaw szczególnych nie precyzują bezpośrednio, w jakiej formie oraz jak często pracodawca ma zapewnić pracownikowi okulary. Wskazano w nich jedynie, że formę zapewnienia okularów korygujących wzrok określa pracodawca w swoim regulaminie normującym zasady przestrzegania przepisów BHP. Pracodawca w regulaminie wewnętrznym zakładu może określić również częstotliwość dofinansowania do okularów.

Jeżeli regulacje zawarte w regulaminie bądź umowie o pracę będą przyznawały pracownikowi możliwość częstszego zwrotu, to kwota zwrotu powinna korzystać ze zwolnienia. Niemniej jednak wskazać należy, iż zastosowanie zwolnienia w przypadku badań okulistycznych, nie będących badaniami w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wiąże się z ryzykiem zakwestionowania takiego postępowania przez organ podatkowy.

Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że „w przypadku, gdy nie mamy do czynienia z badaniami okulistycznymi przeprowadzonymi w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, bowiem pracownik posiada ważne badania okresowe i sam zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o przeprowadzenie badań, ponieważ stwierdził, że pogorszył mu się wzrok, nie można uznać, że zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok – jeżeli istotnie, wydatki te nie zostały poniesione w ramach ustawowego obowiązku nałożonego na pracodawcę – stanowić będą dodatkowe świadczenia na rzecz pracownika nie podlegające zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.” ( interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBII/1/415-1063/11/MK).

Joanna Litwińska,

ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »