REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie dokształcania pracowników a PIT

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Dofinansowanie dokształcania pracowników a PIT
Dofinansowanie dokształcania pracowników a PIT
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Czy po stronie pracownika powstanie przychód w przypadku sfinansowania lub dofinansowania przez pracodawcę studiów i innych form dokształcania pracowników?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwanej ustawą o PIT) za przychody ze stosunku pracy (…) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (…) a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W związku z powyższym, w sytuacji w której pracodawca finansuje pracownikowi dokształcanie – co do zasady, po stronie pracownika powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń (lub świadczeń częściowo odpłatnych – w przypadku dofinansowania częściowego).

REKLAMA

Autopromocja

Przychód w postaci sfinansowania przez pracodawcę dokształcania może jednak podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu zawartego z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT – po spełnieniu warunków w nim zawartych. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Przepisami odrębnymi, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, są przepisy ustawy – Kodeks pracy (zwanej dalej KP). Zgodnie zatem z treścią art. 1031 § 1 KP, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów może powstać wątpliwość, czy zwolnieniu z opodatkowania nie powinny podlegać jedynie te formy dokształcania, które związane są z konkretnym zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywanymi przez niego obowiązkami (ponoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika na konkretnym stanowisku). Przyjmując powyższy pogląd, w sytuacji braku takiego powiązania (np. podnoszenie wykształcenia ogólnego pracownika),świadczenie na rzecz pracownika nie podlegałoby zwolnieniu z opodatkowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mając na uwadze powyższą wątpliwość warto jednak przytoczyć w tym miejscu stanowisko zaprezentowane w wyjaśnieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opublikowanym na stronie internetowej ministerstwa (www.mpips.gov.pl) „(...) jak stanowi art. 102 Kodeksu pracy, kwalifikacje zawodowe pracowników, wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, są ustalane w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w układzie zbiorowym pracy) lub w przepisach szczególnych. W związku z powyższym, to pracodawca - co do zasady - określa, jakich kwalifikacji zawodowych oczekuje od pracownika przy wykonywaniu pracy określonego rodzaju lub na danym stanowisku, co oznacza, że w pojęciu kwalifikacji zawodowych mogą zawierać się m.in. wymagania dotyczące posiadania wiedzy ogólnej przez pracownika. Przyznanie przez pracodawcę dodatkowych świadczeń na podstawie art. 1033 Kodeksu pracy (np. w postaci pokrycia opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie) oznacza, że są one przyznane pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów”.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

REKLAMA

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać powinny wszystkie świadczenia, jeśli pracodawca uzna, że są związane z wykonywanym stanowiskiem - nawet, jeśli mogą być one uznane podnoszenie ogólnej wiedzy pracowników. Zwolnieniu z opodatkowania (jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych) podlegają przy tym świadczenia na dokształcanie pracownika, które nie muszą jednak ściśle odpowiadać zakresowi obowiązków aktualnie realizowanemu przez pracownika na danym stanowisku (w szczególności określonym w umowie o pracę).

To pracodawca decyduje (np. w zawartej z pracownikiem umowie bądź w innym dokumencie) jakie dokształcanie związane jest ze stanowiskiem danego pracownika. W związku z powyższym, nawet jeśli dokształcanie nie będzie pokrywać się z zakresem obowiązków pracownika, lecz będzie generalnie związane z zajmowanym przez niego stanowiskiem, to pracodawca będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Aprobując daną formę dokształcania pracownika, pracodawca kierować się może przy tym nie tylko aktualnymi obowiązkami i stanowiskiem pracownika, lecz także swoimi zamierzeniami co do stanowiska i zakresu obowiązków tego pracownika w przyszłości.  Z uwagi na powyższe zalecane jest gromadzenie dowodów potwierdzających konieczność posiadania przez konkretne osoby odpowiednich umiejętności na ich stanowiskach pracy.

Z uwagi na powyższe zalecane jest gromadzenie dowodów potwierdzających konieczność posiadania przez szkolone osoby odpowiednich umiejętności na ich stanowiskach pracy. Konieczność posiadania takiej dokumentacji potwierdza przy tym także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. IBPBII/1/415-276/10/MK.

Brak zawartej umowy

Istotne na gruncie możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, jest konieczność przyznania przez pracodawcę świadczenia zgodnie z odrębnymi przepisami (jak wskazano wcześniej – zgodnie z przepisami KP).

Zgodnie więc z art. 1034 § 1 KP, Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Z przepisu tego zasadniczo wynika obowiązek zawierania z pracownikami pisemnych umów – w przypadku zapewnienia przez pracodawcę świadczenia w postaci podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika. Wyjątek od powyższej zasady zawarty został jednak w §3 tego samego artykułu KP. Zgodnie z nim, nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracodawca może więc nie zawierać umów pisemnych z pracownikami, jeżeli nie zamierza zobowiązać pracowników do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Takie postępowanie pozostaje w zgodzie z art. 1034 § 3 KP, przez co świadczenie na rzecz pracownika może być uznane za przyznanie zgodnie z odrębnymi przepisami – o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT.  Pracodawca nie może jednak w żaden inny sposób zobowiązać świadczeniobiorcy do pozostawania w stosunku zatrudnienia po zakończeniu dokształcania.

Częściowe dofinansowanie

Analizowane zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dotyczy wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Jeżeli zatem pracodawca zdecyduje, iż w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika zasadne jest przyznanie jedynie częściowego dofinansowania do nauki, to przy spełnieniu wszystkich wcześniej wskazanych warunków, omawiane zwolnienie może mieć zastosowanie także w takim przypadku.


Przepis zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT nie wymaga bowiem, aby pracodawca przyznawał pracownikowi świadczenia odpowiadające pełnej wartości kursu, szkolenia itp. Powyższy fakt  nie może wpływać na prawo do zastosowania przez pracodawcę zwolnienia z opodatkowania w tej części, w jakiej pracodawca przyznał dofinansowanie. Powyższe potwierdza np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej, sygn. IBPBII/1/415-599/11/AA z dnia 07 września 2011 r.

Stan prawny: 08.01.2015 r.

Grzegorz Wachołek

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA