| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Zakres pojęcia „wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę” w PIT

Zakres pojęcia „wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę” w PIT

“Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę” to także inne składniki takiego wynagrodzenia związanego z umową o pracę i w tym zakresie niewątpliwie mieści się m.in. wynagrodzenie chorobowe. Natomiast osobną kwestią jest kwestia zasiłku chorobowego. Zasiłek ten jest wypłacany zupełnie z innego tytułu (przepisów o ubezpieczeniu społecznym) i w tym zakresie nie wchodzi w skład wynagrodzenia.

Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 8 listopada 2017 r., I SA/Gd 1214/17.

Sprawa dotyczyła podatniczki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w spółce, w której Skarb Państwa dysponuje większością głosów na walnym zgromadzeniu. W dniu 3 listopada 2016 r. pracodawca złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (kp). Zgodnie z tym oświadczeniem stosunek pracy ustał z dniem 10 listopada 2016 r. Podatniczka wniosła w przepisanym terminie odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, wnosząc o przywrócenie do pracy, ewentualnie o zasądzenie odszkodowania. W chwili obecnej sprawa pracownicza toczy się przed właściwym sądem.

W dniu 4 lutego 2012 r. podatniczka zawarła z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji obowiązującym w trakcie obowiązywania umowy o pracę oraz w okresie 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z umową o zakazie konkurencji w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej przez 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, podatniczce przysługiwało odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania tego zakazu w wysokości 100% przysługującego jej ostatnio wynagrodzenia brutto. Pracodawca rozpoczął wypłatę odszkodowania za zakaz konkurencji w listopadzie 2016 r.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 24 października 2016 r. podatniczka przebywała na zwolnieniu lekarskim i pobierała z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Oba te świadczenia były wypłacane przez pracodawcę. W związku z tym, że w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę podatniczka otrzymywała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy, powstała wątpliwość co do tego, w jaki sposób powinno zostać opodatkowane odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy.

Na tym tle zadano pytanie, czy do wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania , należy zaliczać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Zdaniem podatniczki, gdyby uznać, że otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego, nie można uznać za wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy o pracę, w przypadku choroby przypadającej przed rozwiązaniem umowy o pracę. Pracownik byłby zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku w stawce 70% od wypłaconego odszkodowania, które przeważnie uzależnione jest od wysokości umówionego wynagrodzenia. A zatem, pomimo że w ostatnim okresie pracownik uzyskiwał niższe dochody, to efektywnie otrzymałby także dużo niższe odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji. Wówczas nie byłby spełniony cel odszkodowania za przestrzeganie tego zakazu. W związku z tym, zdaniem podatniczki do pojęcia wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o pracę zaliczyć także należy wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawcę w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W jego ocenie skoro pojęcie „wynagrodzenia” bezpośrednio wiąże się „z wykonaną pracą”, to do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT,  należy zaliczyć wynagrodzenie wraz ze składnikami wymienionymi w umowie o pracę (np. dodatek stażowy, funkcyjny), nagrodę roczną, z wyłączeniem innych świadczeń otrzymywanych przez pracownika takich jak wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, gdyż stanowią one wypłatę wynikającą z tytułu podlegania pracownika ubezpieczeniom społecznym, a nie z tytułu wykonanej pracy.

WSA w Gdańsku przychylił się częściowo do argumentów podatniczki i w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że skoro do 33 dnia pracownik dostaje wynagrodzenie chorobowe, to w ocenie sądu, powinno się ono wliczać do tego wynagrodzenia, które później jest podstawą do obliczenia 70% zryczałtowanego podatku. Natomiast osobną kwestią jest kwestia zasiłku chorobowego. Zasiłek ten jest wypłacany zupełnie z innego tytułu (przepisów o ubezpieczeniu społecznym) i w tym zakresie organ podatkowy zdaniem sądu ma rację, aczkolwiek to uzasadnienie nie zgadza się z całością jego stanowiska. WSA podkreślił, iż zasiłek chorobowy jest uznawany za „inne źródła przychodu”, a więc niezwiązane z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i podlegające innym zasadom.

Powyższe rozróżnienie znajduje potwierdzenie także w orzecznictwie NSA (np. w wyrok z 19 kwietnia 2017 r.,II FSK 154/15) oraz SN (wyrok z 7 lutego 2017 r., II PK 355/15, który wyjaśnia co należy rozumieć jako wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę).

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »