reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Zaliczki na PIT za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r. - pojęcie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Zaliczki na PIT za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r. - pojęcie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Płatnicy zaliczek na PIT mogą zapłacić zaliczki za marzec i kwiecień 2020 r. wyjątkowo do 1 czerwca bieżącego roku, jeżeli "płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19". Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy rozumieć ww. "pojęcie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19", wobec braku jego definicji w przepisach.

Zaliczki na PIT do 20 dnia następnego miesiąca

Na podstawie art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) płatnicy, o których mowa w art. 31 (tj. zakłady pracy) i art. 33–35 tej ustawy (m.in. spółdzielnie, organy rentowe, uczelnie, podmioty wypłacające zagraniczne emerytury i renty) przekazują (z pewnymi, wskazanymi w  ust. 2 i 2a wyjątkami) kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Zaliczki te płatnicy muszą wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ponadto na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń (np. wypłat wynagrodzenia) polskim rezydentom podatkowym z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 (różne rodzaje działalność wykonywanej osobiście) i 4–9 (tu m.in. przychody ze zleceń i umów o dzieło) oraz art. 18 tej ustawy (przychody z praw majątkowych - np. z praw autorskich i praw pokrewnych) - są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy.
Ci płatnicy zamiast zaliczek mają też obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–11 oraz 11b–12 ustawy o PIT.

Także płatnicy wskazani w art. 41 ustawy o PIT muszą przekazać kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek z powodu COVID-19

Zgodnie z obowiązującym od 31 marca 2020 r. przepisem art. 52o ustawy o PIT, w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

To przesunięcie terminu stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przepis art. 52o został dodany przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) - tzw. Tarcza antykryzysowa.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z treścią tego przepisu podatnicy sygnalizują wątpliwości, jakie to "negatywne konsekwencje ekonomiczne" uprawniają ich do wpłaty zaliczek (lub zryczałtowanego podatku) w przesuniętym do 1 czerwca terminie.

Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Finansów na portalu podatkowym podatki.gov.pl (zakładka COVID-19).

Wyjaśniając użyte w art. 52o ustawy o PIT wyrażenie „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19” Ministerstwo Finansów zauważa, że obowiązujące przepisy nie definiują tego pojęcia. Zdaniem MF to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta (jak to pisze MF) na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

Co więcej, przepisy podatkowe nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem „negatywnych konsekwencji ekonomicznych”. Zdaniem Ministerstwa Finansów zdefiniowanie tego pojęcia jest niemożliwe z uwagi na dużą różnorodność możliwych do wystąpienia stanów faktycznych, skrajną odmienność branż, w jakich podatnicy działają, wielorakość czynników ekonomicznych, które mogą mieć zastosowanie.

Ministerstwo Finansów wskazało jednak przykładowe przesłanki jakie zdaniem resortu mogą być brane pod uwagę przy ocenie, czy u danego podatnika zaistniały te "negatywne konsekwencje ekonomiczne":

  • spadek przychodów w porównaniu z poprzednim miesiącem bądź podobnym reprezentatywnym okresem,
  • brak spadku przychodów przy rezygnacji kontrahentów z kontraktów, które miały być wykonane w późniejszym okresie i miały spowodować ich wzrost,
  • zaniechanie inwestycji rozwojowych i strategicznych,
  • utrata dofinansowań, subwencji itp. w związku z np. brakiem spełnienia wymaganych przesłanek, których nie można było dotrzymać w związku z COVID-19,
  • utrata płynności finansowej, przy zachowaniu działalności na dotychczasowym poziomie, w związku z brakiem płatności od kontrahentów,
  • straty w związku z brakiem możliwości sprzedaży towarów i wyrobów, które były wyprodukowane przed epidemią COVID-19, a obecnie brak jest na nie zapotrzebowania lub jest ono zdecydowanie zmniejszone.

Te wskazówki są dość cenną pomocą dla podatników. Jednak wydaje się, że forma przekazania podatnikom tych wskazówek powinna być formalnie wiążąca dla resortu finansów i tym samym bezpieczniejsza dla podatników. Z tego punktu widzenia właściwe wydają się ogólna interpretacja podatkowa, czy objaśnienia podatkowe wydawane na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej.

Wynagrodzenie płatnika

Ministerstwo Finansów odpowiedziało także na pytanie czy płatnik PIT ma prawo do pobrania wynagrodzenia płatnika, jeśli dokona płatności pobranego podatku zgodnie z art. 52o ustawy o PIT do 1 czerwca 2020 r. i poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

Zdaniem MF płatnik ma prawo do normalnego pobrania wynagrodzenia, bowiem Tarcza antykryzysowa i ww. art. 52o dały możliwość płatnikom podatku PIT na dokonywanie wpłat pobranych zaliczek w terminie późniejszym, którego dotrzymanie jest równoznaczne z terminowym odprowadzeniem tego podatku.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama